3 JÓÁA
Nihñéeháámɨ́ré Jóáa cáátúnuháámɨ
1
Gááyo ɨ́mɨáábe
Oo Píívyéébé cahcújtso múnáá túkevéjtsoobe o íjcyaabe íhyaamɨ diéllevu ó caatúnú uke o wájyuube Gááyó éllevu.
Aane Píívyéébeke, muube, pɨáábó ó táúmeíhijcyá díhyallúvú panévatúré ímí u íjcya muhdú tsaímíyé dííbyeke u úraavyédu. Mítyane ó ímíjyuuvé uuva tsaímíyé ɨ́mɨáájú u úraavyéné tsaate ellétú tsááme oke úúbálléneri. Téhdure ávyétá mityáné ó ímíjyuuvé ópée ɨ́mɨáájú o úwaabómé ímí úraavyéné oke ditye úúbálléneri.
Aane, muube, ímí tehdújuco u pɨ́áábohíjcyáné ménahbémuke ímichi tsiélletu tsááme Píívyéébé ihjyu úwááboméré péhíjcyámeke. Muurá ííllevu ménahbémú dóbéévémeke úúballémé muhdú diityéké u wájyúne u pɨ́aabóne. Aane ímí tehdújuco diityéké u pɨ́áábohíjcyáné Píívyéébe ímillédújuco. Muurá dííbyé ihjyú uwáábori úllehíjcyámé tsá ímílléturó cáhcújtsotúmé diityéké pɨ́aabóne. Áánéllii metsu meere mepɨ́áábohíjcya diityéké ditye ɨ́mɨáájú iúwááboki.
Dióóterépé ímityuné íjcyane
Muuráhjáa éíjyu waajácuháámɨ́ ó wallóó elle íjcyáné cahcújtso múnáa éllevu diityéké o túkévéjtsoháámɨ. Áronéváa tétsíí túkevéjtsoobe Dióóterépé iiye ɨ́htsútuube iíjcyane iímíllénéllii tsá lléébotú táuwáábo. Imílleebéváa iiye iúwaabóne. 10 Áánéllii téhullévú o péécooca dííbyeke ó dílloó táhallúvuváa dibye álliñe. Aabévá muurá tsá wáátsúcuhíjcyatú Píívyéébé ihjyú uwáábo múnaa téhullévú úújetémeke. Muurévá ímí diityéké wáátsúcúmeke ibóíjcyúróne tsaméhjɨkéjuco dibye íchívyétsohíjcyáne.
11 Tsá múu ihdyu, muube, ehdu ímítyuube íjcyatúne. Ɨ́mɨáábéré múu ijcyáhi. Muurá ɨ́mɨáánéré méénume Píívyéébeéjte. Áánetu ímityúné méénume tsá dííbyeke wáájácutúne.
Deméétrio ɨ́mɨáábe
12 Áánetu pámeere nehíjcyá Deméétrio ɨ́mɨáábé íjcyane. Téhdure o íjcyároobe ó waajácú ímí dibye íjcyane. Aane ɨ́mɨááné tehdújuco diíbye. Muurá uure wájácú u nééne tsá múijyú álliu o íhjyúvatúne.
13 Aane íjcyaróné mítyane uke o nééiyóne. Árónáa tsá o ímílletú éhnííñevu o cáátunúne. 14 Muurá lléváhréjuco maájtyúmɨ́jcatsíiñe botsíi ímíñeúvú meíhjyúvájcatsíki.
15 Ahdícyane óvíi ɨ́búwajɨ́ɨ́ ú ijcyáhi. Íílle íjcyame ménahbémú uke duurúváhi. Áhdure óóma duubállé ménahbémuke diityéké o dúúruváne. Áyu tehdújuco.