^
Kolosas
I kablé Fol kafye di Dwata
I kdatah Krayst Dyisas
I knè Krayst di dad faglut
I kgal i katdò Fol
I kagalwà di dad flalò i dad to fagu di ksasatu di ku Krayst
I kgagin ku Krayst Dyisas di fatin
I kafkah di nawa i kdee knabas Krayst
I kfalami nawa
I kafngewe di dad to satnù mnè
I kdasal na i kafbel i Fye Tulen
Tikikus na Onisimus
I gusen i man Fol