6
Kéchéé éche mod áwéné chɔ́ɔ áhūdtē
A-baányaŋ, nzé nyé mod nhɔ́g nyêhúné á mbéb-te, nyé ábe nyêdíi nyêbɛleʼ mekan ḿme Edəə́dəŋ é Dyǒb éhɛdɛɛ́, nyêtə́ŋgɛ́né nɛ́ɛ nyéwóŋgɛ́né mɔ́ âhúd mɔ́ á mbéb-te. Nzé nyêwôŋgan mɔ́, nyéchēdɛ̄n mɔ́ yə̌l. Boŋ pɛn, nyétêd póndé âbɛl nɛ́n nyéběn ámpē nyéehúnéʼ á mekəgsɛn-tê âbɛl ḿmê mbéb. Nyéwôŋgan nhɔ́g ne aníníí âhide á ndutul-tê. Nzé nyêbɛle nɛ̂, ne nyêhídeʼ ngáne mbéndé e Krǐstəə éhɛdɛɛ́. Kénzɛ́ɛ́ awě awémtɛ́né aá mɔ́tōmtɛ̄nē abɛ́, adoge yə̌l. Ene ndín e mod eésaá dyamdyam. Mod tɛ́ɛ́ átôŋ yə̌l asimɛn. Nzé mod abɛlé nsɔ́n ḿ bwâm, né ǎwōgɛ̄n yə̌l menyiŋge. Né éehəgtán-aá yə̌l ne bad bémpēe. Nhɔ́be nɛ̂ áyə̄le mbɛltéd ḿmé mod tɛ́ɛ́ ńnɔneʼ měn.
Kénzɛ́ɛ́ awě béyə́gtɛɛ́ Eyale é Dyǒb, atə́ŋgɛ́né nɛ́ɛ áhágké mod awě ayə́gteʼ mɔ́ chǒm é bwâm ké éhéé éche áwóó, âwóŋgɛn mɔ́.
Mod eédōgē yə̌l. Mod eewémtán-nɛ aá mɔ́hɛle mɔ́dog Dyǒb. Kéchéé éche mod áwéné, chɔ́ɔ áhūdtē. Kénzɛ́ɛ́ awě abɛle mam mé mbéb ḿme ekob é yə̌l éhɛdɛɛ́, ábíi aá ḿmê mam měn mɛ́piinéd mɔ́ kwééd. Boŋ kénzɛ́ɛ́ awe mɔ́-ʼɛ abɛleʼ mekan mé bwâm ngáne Edəə́dəŋ é Dyǒb éhɛdɛɛ́, ábíi aá ḿmê mam mɛ́bɛ̌l mɔ́ɔ̄kǔd aloŋgé áde déemaáʼ. Deekɔ́mé bwâm abɛl. Nzé deétɛdnede âbɛl bwâm, né dɛɛ́kǔd nnam á póndé echě etə́ŋgɛ́né. 10 Né-ɔɔ́ póndé tɛ́ɛ́ eche etə́l ébágnédé syánē âbɛl bwâm, débɛl bwâm wɛ́ɛ moosyəə́l, taŋge wɛ́ɛ bǎnned bé Krǐsto.
Elébé ne melɛntɛn mé asóg
11 Nyéběn nyényîn mbóŋ mé eʼyale ábě ḿbɛ́nlédé âtele nyé enɛ́n kálag ne échêm ekáá. 12 Bad ábe béhɛde nyé anyáged nɛ́n bán bétə́ŋgɛ́né nyé ayag, bébɛle nɛ̂ âlûmtɛn yə̌l, âbɛl boŋ békud dǐn á bwâm áʼsō éʼ bad. Bébáaʼ bán bad béēhāg bɔ́ á meséb nɛ́n bán bétúmé akal nɛ́n bán, kwééd eche Yesuɛ áwédé á awɔg chěnpɛn chɔ́ɔ ekəə boŋ mod ákūd eʼchoóchoŋ. 13 Ké bad ábe béyágé běn béēhīdɛ̄ɛ̄ mbéndé, boŋ béhɛde bán béyag nyé âbɛl békume ekáá á tə̂l nɛ́n bán nyêkwɛ̌ntɛ́né nɛ́n bán béyag nyé. 14 Dyam áde mɛ pɛn mɛ́kumɛ́nné ekáá á tə̂l ádíi kwééd echě awesyánē Sáŋgwɛ́ɛ́, Yesu Krǐstəə áwédé á awɔg áwɛd nló. Eche kwééd ebɛlé mam mé nkǒŋsé méesaá mɛ dyamdyam á dǐd-te, meewóo-ʼáa dyam âbɛlɛn nkǒŋsé. 15 Ken béyágé mod, ken béeyagɛɛ́ mod-ɛ, nɛ̂ déewóoʼɛ́ dyamdyam âbɛl. Dyam áde ádé etógnɛ́n ádíi Dyǒb âtimed mod ekɔ́ɔ́lé. 16 Nsaŋ ne ngɔl e Dyǒb ébɛ̂ ne bad bésyə̄ə̄l ábe béhíde ádɛ́n ayə́ge. Ábê bad bɔ́ɔ bédé bad ábe Dyǒb ápwɛ́dé.
17 Âsóged enɛ́n kálag, nlâŋge nyé nɛ́n mɛɛ́, modmod eétagtán mɛ ḿmɛ́n mekan áyə̄le mebaŋ médé mɛ á yə̌l hɛ́n ḿme mélûmte nɛ́n bán mbɛnle Yesuɛ.
18 A-baányaŋ, nsimé ḿme Sáŋgú Yesu Krǐstəə ḿbɛ̂ ne nyé moosyəə́l. Ébɛ̂ nɛ̂.