2
Paalɛ aá Titusɛ áyə́gte ayə́ge áde átə́ŋgɛ́né
A-Titus, éyə́gte bad ayə́ge áde átə́ŋgɛ́né. Éyə́ged baachóm bémbáá wɛɛ́ béchyə́ə échab yə̌l bwâm, bébɛle mam nyaa echě bad bɛ́bagɛ́ɛ́ bɔ́ edúbé bébɛ̂-ʼɛ bad ábe bébyɛ́ɛʼ mam abɛl. Békag áʼsō bédúbpe Krǐstəə, békag áʼsō bédəə bad bémpēe, békag-kɛ áʼsō béwɛsan metake ḿme békudɛɛ́ áyə̄l e adúbe áde bédúbpé. Éyə́ged-tɛ bebaád bémbáá wɛɛ́ ḿmāb mbɛltéd ńlúmed nɛ́n bán bébage Dyǒb edúbé. Éláa bɔ́ wɛɛ́ béēhɔ̄bē nhɔ́g ne aníníí mam áyə̄l âbébed bɔ́ dǐn, béebagé-ʼɛ échab yə̌l á amwɛ́ á mǐm. Boŋ éláa bɔ́ wɛɛ́ béyə́gte bad mam ḿme métə́ŋgɛ́né. Bébɛle ḿmɛ́n mekan âbɛl boŋ béhɛl eʼtum éʼ bebaád ayə́ged ngáne bétə́ŋgɛ́né ábab bechóm ne ábab bǎn adəŋ. Béyə́ged bɔ́ bán bébɛ̂ bebaád bé eʼwóŋgé bé bwâm. Bésum nlém wɛ́ɛ ábab bechóm běnpɛn, béyə́ged-tɛ bɔ́ nyaa eche bétə́ŋgɛ́né ḿmab mendáb abóo bwâm, nyaa eche bɛ́bɛ̄ɛ̄ bebaád ábe bésúdté yə̌l ásē e ábab bechóm. Nzé bebaád bébɛle ḿmɛ́n mekan mésyə̄ə̄l, bad béehɔ́bpé nkalaŋ ḿme Dyǒb ábágé bad dyam dé mbéb áyə̄l.
Melemlem ébɛl kɔ́débad échə́ə yə̌l. Á mbɛltéd ḿmôŋ-ʼɛ ńsyə̄ə̄l, ébɛle mekan mé bwâm nyaa eche bad bɛ́hīdtē ḿmôŋ mekuu. Nzé eyə́gte, chǒm éche éyə́gtɛɛ́ étə́ŋgɛ́né ébɛ́ mbále, ébɛ̄-ʼɛ mod awě ahíde mekan ámbīd bwâm. Ényîn nɛ́n wɛɛ́ ayə́ge ádôŋ átə́ŋgéné ngáne bad béekudté etə́l âhɔ́b wɛ mam mé mbéb áyə̄l. Nɛ́n dɛ́bɛ̌l bad ábe bétə̂ŋgan wɛ bɛ́kwāg áyə̄le nɛ́n béekudté nzii âhɔ́b syánē dyam dé mbéb á yə̌l.
Éyə́ged betâŋ nɛ́n wɛɛ́ béwógne ábab besáá á menzii mésyə̄ə̄l, bébɛle-ʼɛ mam ḿme méwōgtē bɔ́ menyiŋge. Béetə̂ŋgɛnɛɛ́ nɛ́ɛ bépentanné bɔ́. 10 Béēchībnē-ʼɛ bɔ́. Boŋ pɛn bétə́ŋgɛ́né alúmed bán ábab besáá béhɛle bésūm bɔ́ nlém áyə̄l. Nɛ́n dɛ́bɛ̌l bad bɛ́wōŋ mewêmtɛn mé bwâm tə̂ŋgɛne nkalaŋ ḿme Dyǒb, awesyánē Nsoodɛ, ḿme déyə́gtɛɛ́.
11 Dyǒb álómé ḿmē nsimé átîntê e syánē abɛl áde ábɛ́lé nzii eche moosyəə́l áhɛle ákūd eʼsoósoŋ. 12 Ábê eʼboŋ bé nlém éʼ Dyǒb éʼyə́gte syánē âchene mekan ḿme Dyǒb déehɛdɛ́ɛ́ aá débɛl ne âsóg esíí awóŋ âbɛl mekan ḿme bad bé nkǒŋsé ábe béēbíi Dyǒb bébɛlɛɛ́. Éyə́gte syánē âbɛl mekan nɛ̂ŋgáne bad ábe bébyɛ́ɛʼ mam abɛl, âbɛl mekan ḿme métə́ŋgɛ́né ne âbɛl mekan ḿme Dyǒb áhɛdɛɛ́ á nkǒŋsé wɛ́n. 13 Debɛle nɛ́n ngáne désinɛɛ́ ne eʼlyə́g bé nlém mam ḿme mɛ́pɛ̌ échê epun áde ádɛd Dyǒb, mɔ́ awě adé Ngum ne awɛ̂d Nsoodɛ, Yesu Krǐstəə ápɛɛ́ ne éche ehúmé. 14 Yesuɛ ambɛ̌ eche yə̌l âkɔde syánē ásē e mbéb ńsyə̄ə̄l ábɛ̄l-lɛ syánē debɛ́ bad ábe bésáá, debɛ́-ʼɛ ábē bad běnpɛn, ábe béwóó nlém áte âbɛl mekan mé bwâm. 15 Éyə́gte bad ḿmɛ́n mekan. Ébɛnlad kunze eche Dyǒb ábágé wɛ, âwéd bad nlém á abum ne âláa bad ḿmāb mewusé âbɛl béhəŋlɛn. Weémwāg-sɛ modmod anyín wɛ nkóŋtéd.