Yëkkuö tsá̱ kit Pablo tö Corinto wakpa a̱
1 Corintios
Mik Pablo bak kaneblök Éfeso eta̱ ie' tö yëkkuö i' kit Jesús mik e̱rblökwakpa se̱rke Corinto e'pa a̱. Pablo ké̱wö ska' ta̱ Corinto dör Grecia ká̱ bua'ie. Pë' bak se̱nuk iki̱ döka̱ 650.000. E'pa shu̱a̱ 400.000 klöulewa̱ kaneblök ë́. Pablo wák tö tsa̱we Corinto wakpa a̱ Jesús tté buaë paka'. E' tté tso' kitule Hechos 18.1-17 e' ki̱.
Alaköl eköl kiè Cloe e' yami we̱le de Pablo pakök ie' tso' Éfeso ee̱. E' tö ie' a̱ iyë' tö Jesús mik e̱rblökwakpa tso' Corinto e'pa ñippöke tai̱ë ena we̱lepa tso' íyi sulusi wamblök tai̱ë, e' kue̱ki̱ ie' tö yëkkuö i' kit. Ñies ie' tö ikit ilè chaki' ie'pa tö ie' a̱ e' iu̱toie ie'pa ki̱moie ena ipattoie.
Ka̱m Corinto wakpa e̱rblö̀ Jesús mik eta̱ ie'pa tö íyi tai̱ë dalöieke Skëköl skéie, e' dör kabene et. Ì dalöieke ie'pa tö e' a̱ ie'pa tö iyiwak jcheke e' chkà katekerakitö iyamipa ta̱ ì dalöiekerakitö e' dalöioie. E' cheke Pablo tö yëkkuö i' ki̱.
Ñies ì dalöieke ie'pa tö e' wé ko̱s a̱ alakölpa sulusi datse̱ ta̱ wëpa se̱rkerak ita̱. Erë mik wëpa ñekkëpa e̱rblë' Jesús mik eta̱ ie'pa kë̀ é̱na ia̱ne tö we̱s ie'pa ké se̱nuk. E' kue̱ki̱ Pablo tö ikkaché tö we̱s wëpa alaköl ta̱' ena alaköl kë̀ ta̱' e'pa ka̱wöta̱ se̱nuk.
Kí̱ie ta̱ pë' we̱le bak ñì dapa'u̱k Jesús mik e̱rblökwakpa ta̱, e'pa tö ie'pa wöbla'we̱ke ka̱che tté wa. Ese ché Pablo tö yëkkuö i' ki̱.
1
Shke̱'wè̱
Ye' dör Pablo. Skëköl tö ye' klöo̱'bak iwák e̱r wa Cristo Jesús ttekölpa tsá̱, e'pa ekölie. S'yami kiè Sóstenes tso' ye' ta̱. A' dör Skëköl icha erule se̱rke Corinto, e'pa a̱ sa' tso' yëkkuö i' shtök. A' batse'o̱ule a' batsulewa̱ Cristo Jesús mik e' wa. A' klöo̱' Skëköl tö ie' icha batse'rpaie wé̱pa ko̱s tso' ká̱ wa'ñe tö e̱' tsa̱tkè kié Skëkëpa Jesucristo a̱ e'pa ta̱ ñita̱. Jesucristo dör ie'pa ena se', e' Këköl. Skëköl dör S'yë́ ena Skëkëpa Jesucristo, a̱s e'pa e̱r buaë chö̀ ena se̱ne bë̀rë mù a' a̱.
Pablo tö wëstela ché Skëköl a̱
Skëköl e̱r buaë ché tai̱ë a' a̱ Cristo Jesús batamik, e' kue̱ki̱ ye' tso' wëstela chök ie' a̱ ke̱kraë. A' batsulewa̱ Cristo mik, e' wa ì ko̱s kiane a' ki̱ wakanewè̱ Skëköl a̱, e' mène a' a̱ tai̱ë. Skëköl tö ie̱ri mé a' a̱ iwà pakoie buaë, ñies iwà jche̱nowa̱ buaë. E' wa iwënewa̱ a' shu̱a̱ tö moki̱ a' tö Cristo tté klö'wé̱ buaë. Es ì ko̱s kiane a' ki̱ kanebloie Skëköl a̱, ese métke ie' tö a' a̱ iWiköl wa. E' wakanewe̱ke a' tö a' tso' Skëkëpa Jesucristo datskene e' panuk, e' dalewa. Ñies ie' tö a' ki̱meraë buaë a̱s a' e̱' tkö̀wa̱ darërëë ie' mik dö̀ bata ekkë. Es a' kë̀ ki̱ ì nuí̱ ta̱' ie' wöa̱ mik Skëkëpa Jesucristo datskene e' ké̱wö ska'. Skëköl ttö̀ moki̱ë e' tö a' klöo̱'bak a̱s a' se̱r batsulewa̱ ie' alà Jesucristo dör Skëkëpa e' mik.
Jesús mik e̱rblökwakpa ñì blabatsélor
10 A yamipa, ye' tö a' a̱ ichè Skëkëpa Jesucristo ttö̀ wa tö a' ko̱s e̱rbikö́ ñikkëë. Kë̀ a' ñì blabatsök. A' se̱nú buaë ñita̱. A' ka̱bikeitsö́ ñikkëë we̱s wák eköl ë̀ es. 11 A yamipa, tayë kiè Cloe, e' yamipa we̱lepa tö ibiyö́ ché ye' a̱ tö a' tso' ñippök ttè ki̱. E' kue̱ki̱ ye' tso' a' a̱ ichök es. 12 Ie'pa tö ye' a̱ iché tö a' ko̱s ñippöke ñita̱ i' es: A' we̱lepa tö icheke: “Ye' dör Pablo klé.” We̱lepa skà tö icheke: “Ye' dör Apolo klé.” Iëkölpa tö icheke: “Ye' dör Cefas* Cefas: E' ë̀ kiè ñies Pedro. klé.” A' skà tö icheke: “Ye' dör Cristo klé.” 13 ¿I̱ma a' ibikeitsè tö Cristo tso' blabutsule? Au, kë̀ idör es. ¿Ye' köte̱wa̱ krus mik a' skéie? Au. ¿A' wösune ye' ttö̀ wa? Au. 14 Wëstela chekeyö Skëköl a̱ tö ye' kë̀ wa̱ a' wösune tai̱ë. Wëpa kiè Crispo ena Gayo, e'pa ë̀ wösuk ye' tö. 15 Kë̀ yi a̱ iyënuk tö ye' tö a' wösuk ye' ttö̀ wa. 16 Ye' é̱na ia̱newa̱ i' ta̱ tö ñies ye' tö wëm kiè Estéfanas e' wösuk ena ie' yamipa e̱kka. Kë̀ ye' é̱na ia̱ne tö yi skà wösuk ye' tö. 17 Cristo kë̀ wa̱ ye' patkëne s'wöskuök, ie' tö ye' patké ie' tté buaë pakök. Ye' kë̀ tö ttè e' paketa̱' ttè i̱ski̱ë wa we̱s s'yöule tai̱ë esepa ka̱pakö̀ es. Ye' tö ipakeke ttè wösha̱kla wa a̱s Cristo köte̱wa̱ krus mik e' tté diché kë̀ chöwa.
Skëköl diché tai̱ë ena ie' siwé̱ i̱ski̱ë, e' wà dör Cristo
18 Wé̱pa weirdaë aishkuö ta̱, esepa a̱ Cristo köte̱wa̱ krus mik, e' tté dör a̱li̱pa ttèie. Erë se' tsa̱tkërke, esepa a̱ Skëköl diché tai̱ë, e' tté idir. 19 E' dör we̱s itso' kitule Skëköl yëkkuö ki̱ es, e' tö ichè:
“Skëköl tö ichè: Wé̱pa wa̱ siwa̱' jche̱r i̱ski̱ë,
esepa meraa̱työ we̱s kë̀ wa̱ ì jche̱r es.
Wé̱pa ka̱bikeitsö̀ tai̱ë,
esepa é̱na ká̱ chöwe̱rawayö.” Isaías 29.14
Es Skëköl yëkkuö tö ichè.
20 Es idir e' kue̱ki̱ s'ditsö wa̱ siwa̱' jche̱r i̱ski̱ë, ¿we̱s esepa de? S'wöbla'u̱k ttè dalöiëno wa wakpa, ¿we̱s esepa de? Wé̱pa a̱ s'ditsö íyi tté wà pakar ñì a̱ buaë ¿we̱s esepa de? Skëköl a̱ ta̱ siwa̱' i̱ski̱ë jche̱r s'ditsö wa̱, e' kë̀ wà ta̱', e' dör we̱s a̱li̱pa ttè es. 21 Ttè e' wà dör i' es: Skëköl wa̱ íyi jche̱r i̱ski̱ë, e' kue̱ki̱ ie' kë̀ wa̱ imenea̱t tö se' tsa̱tkër ì jche̱r s'ditsö wa̱ i̱ski̱ë ese wa. E' skéie ie' tö ime'a̱t tö wé̱pa e̱rblé Cristo mik itté pakarke e' wa, esepa ë̀ tsa̱tkërdaë erë́ ittsër a̱li̱pa ttèie.
22 Ì kë̀ o̱r yi a̱ ese kiane suè̱ judiowak ki̱ ttè klö'wo̱ie. Griegowak tö siwa̱' i̱ski̱ë ese yuleke tai̱ë. 23 Erë Cristo köte̱wa̱ krus mik, e' tté pakeke sa' tö. Ttè e' sulune judiowak yöki̱. Pë' kë̀ dör judiowak, esepa a̱ ta̱ e' dör a̱li̱pa ttè. 24 Erë wé̱pa ko̱s klöo̱'bak Skëköl tö iwák a̱, judiowak ö pë' kë̀ dör judiowak, esepa a̱ Cristo dör Skëköl diché tai̱ë ena ie' siwé̱ i̱ski̱ë e'. 25 Ì wé̱ ie' tö e' wër we̱s ì wè̱ a̱li̱wakpa tö es. Ñermata ie' wa̱ siwa̱' jche̱r i̱ski̱ë tkö̀ka̱ sulitane tsa̱ta̱. Iwër wësua tö ie' kë̀ diché ta̱', ñermata ie' diché ta̱' tai̱ë tkö̀ka̱ sulitane tsa̱ta̱.
26 A yamipa, mik Skëköl tö a' klöo̱'bak, eta̱ ¿we̱s a' dör? E' a̱nú a' é̱na. Ká̱ i' wakpa a̱ ta̱ a' kibiiepa kë̀ wa̱ siwa̱' i̱ski̱ë jche̱r. A' kibiiepa kë̀ ttö̀ dalöiërta̱'. A' kibiiepa kë̀ dör këkëpa tai̱ë ese ditséwö. 27 Erë wé̱pa cheke ká̱ i' wakpa tö tö kë̀ iwa̱ ì jche̱r, esepa shu̱kit Skëköl tö wöbla wa, wé̱pa wa̱ siwa̱' jche̱r i̱ski̱ë, esepa jaëwo̱ie. Wé̱pa kë̀ dör këkëpa tai̱ë ká̱ i' wakpa a̱, esepa shu̱kit ie' tö wöbla wa, wé̱pa dör këkëpa tai̱ë, esepa jaëwo̱ie. 28 Wé̱pa watëulettsa̱, wé̱pa bikeitseke ká̱ i' wakpa tö tö kë̀ idör ìie bua', wé̱pa kë̀ dör ì, esepa shu̱kit ie' tö, wé̱pa dalöiërta̱' tai̱ë ká̱ i' ki̱, esepa wöowaie diöshe̱t. 29 Es kë̀ yi a̱ e̱' ttsënukka̱ Skëköl wörki̱. 30 Erë Skëköl wák tö a' bátswa̱ Cristo Jesús mik. Cristo batamik ie' tö se' ké siwa̱' moki̱ jche̱nukwa̱ i̱ski̱ë. Ñies Cristo batamik ie' tö se' klö'wé̱ we̱s pë' buaë yësyësë es, ñies se' de ie' wák ichaie batse'r yënettsa̱ se̱ne sulu ulà a̱. 31 E' kue̱ki̱ s'ka̱wöta̱ se̱nuk we̱s Skëköl yëkkuö tö ichè es, e' tö ichè: “Yi e̱' ttsakka̱ a̱s ese e̱' ttsö̀ka̱ ì wé̱ Skëköl tö ese wa.” Jeremías 9.24

*1:12 Cefas: E' ë̀ kiè ñies Pedro.

1:19 Isaías 29.14

1:31 Jeremías 9.24