16
Inuköl shteke s'sia̱rëpa ki̱moie, e' pakè
Inuköl shteke a' tö s'batse'rpa se̱rke Jerusalén e'pa ki̱moie, e' pakeke ye' tö a' a̱ i' ta̱. Inuköl shtö́ we̱s ye' tö iyë' Skëkëpa icha erule erule tso' Galacia, e'pa a̱ es. Domingo bit ta̱ a' wakpa bik ekkë tö a' inuköl shta̱'ú̱ tö ko̱s a' ulà a̱ ide. Eta̱ ko̱s a' a̱ imermi, e' blö́ bánet. A' tö iwé̱ es, eta̱ mik ye' de a' ska', eta̱ kë̀ a' ka̱wöta̱ inuköl shtök, a' wa̱ itso'tke blëule e' kue̱ki̱. Mik ye' de a' ska', eta̱ wé̱pa shu̱shtétke a' tö patkèmi Jerusalén inuköl ñe' muk, e'pa tté choie yëkkuö shtekemiyö e' mi'ke ie'pa wa̱. Es ye' tö ie'pa patkeke Jerusalén. A' ibikeitsé tö buaë idir tö ye' mi'ñak ie'pa ta̱, e' ta̱ ye' mi'mi.
Pablo tö ishkak e' aleritsé
Ye' ka̱wöta̱ minuk Macedonia, e' ukuöki̱ ta̱ ye' mi'ke a' ska'. Isalema ye' e̱' tsu̱kea̱t a' ska' si' et si' böt ulatök ö isalema ye' e̱' tsù̱mia̱t dö̀ yuëdiö tka ekkë. Es a' a̱ ye' ki̱mermi ì kiane ye' ki̱ shkoie ese wa a̱s ye' mi' buaë wé̱ ye' mi'mirö ee̱. Ye' kë̀ shkak a' pakök shkaule. Ye' mú se̱r a' ska' ká̱ tai̱ë, Skëkëpa ki̱ ikiane e̱'ma. Erë ye' e̱' tsu̱kea̱t í̱e̱ Éfeso dö̀ Pentecostés ké̱wö tka ekkë. Í̱e̱ buaë ye' a̱ ka̱wö ku̱ne Jesús tté buaë pakoie. Ye' bolökpa tso' tai̱ë, erë ñies tai̱ë pë' é̱na Jesús tté buaë ttsak. E' kue̱ki̱ kë̀ ye' e̱' yaktsa̱ i' ta̱ í̱e̱.
10 Timoteo kaneblöke Skëkëpa a̱ we̱s ye' es, e' kue̱ki̱ ie' de a' ska', e' ta̱ ikiö́wa̱ buaë. 11 Kë̀ yi kàne ie' dalöse̱u̱kwa̱. E' skéie ie' ki̱mú a̱s ie' döne bë̀rë ye' ska'. Ye' tso', ie' ena s'yamipa u̱rke ie' ta̱, e'pa panuk.
12 Ye' tö s'yami Apolo e' cheke a' a̱ i' ta̱. Ye' kköyë' ie' a̱ tai̱ë tö ie' yúñak s'yamipa mi'ke a' pakök e'pa ta̱. Ie' kë̀ shkak i' ta̱, erë we̱kkë alè ta̱ ie' a̱ ka̱wö ku̱rmi, eta̱ ie' mi'mi.
Pablo tö ie'pa bata patté
13 A' se̱nú e̱rki̱. A' e̱' tkö́wa̱ darërë a' e̱rblöke Jesús mik e' a̱. A' e̱' tkö́wa̱ wëbla su̱ë, kë̀ a' suanuk. A' e̱rblö́ darërë ie' mik. 14 Ì we̱ke a' tö ko̱s ese ú̱ ñì dalëritsè wa.
15 A yamipa, a' wa̱ ijche̱r tö Estéfanas ena iyamipa e'pa dör Acaya wakpa tsá̱ e̱rblë' Jesús mik e'pa. Ie'pa e̱' ché buaë s'batse'r male̱pa ki̱muk. 16 Ye' tö a' a̱ ikiè tai̱ë tö ie'pa esepa ttö̀ dalöiö́ e̱r bua' wa. Ñies yi isie tso'ñak kaneblök Skëkëpa kanè a̱ esepa ttö̀ dalöiö́.
17 Ye' ttsë'ne buaë tö Estéfanas ena Fortunato ena Acaico e'pa de ye' ska'. Ie'pa tso' ye' ki̱muk tai̱ë a' kë̀ ku̱' e' skéie. 18 Ie'pa tö ye' e̱r pablé we̱s a' e̱r pablérakitö es. Buaë idir ie'pa esepa ki̱kökka̱.
Pablo e̱' chéa̱t
19 Skëkëpa Jesús icha erule erule ko̱s tso' Asia, e'pa tö a' shke̱'wé̱mi. Áquila ena Prisca ena Skëkëpa icha ñì dapa'u̱ke ie'pa u a̱, e'pa tö shke̱ne patké tai̱ë a' a̱ Skëkëpa ttö̀ wa. 20 S'yamipa ko̱s tso' í̱e̱, e'pa tö a' shke̱'wé̱mi. A' ñì shke̱'ú̱ ñì dalër wa.
21 Ye' dör Pablo e' tö shke̱ne i' shté ye' wák ulà wa.
22 Yi kë̀ é̱na Skëkëpa dalër, e' ta̱ a̱s ese kichatër. ¡A Skëkëpa, be' shkö́ne bet!
23 A̱s Skëkëpa Jesús e̱r buaë chö̀ a' a̱.
24 Ye' é̱na a' dalër Cristo Jesús batamik. Es e' idir.