Yëkkuö skà kit Juan tö i' ta̱ ide mañat
3 Juan
Juan tö yëkkuö et ena böt kit e' wák tö i' kit. Ie' tö ikit isini' eköl kiè Gayo e' a̱. Ie' tö yile patkë' Gayo ska' Jesús tté buaë pakök erë wëm eköl e̱' ttsö̀ka̱ tai̱ë kiè Diótrefes e' kë̀ é̱na Juan tö ipatkë' e'pa kiakwa̱. E' kë̀ mène buaë Juan a̱, e' kue̱ki̱ ie' tö yëkkuö i' kit Gayo a̱. Ie' wöa̱ iwëne buaë tö Gayo tö s'wöbla'u̱kwakpa kiekewa̱ buaë e' chak ie' é̱na Gayo a̱ ena ie' ki̱ ikiane tö e' kí̱ wè̱ Gayo tö es. E' kue̱ki̱ ie' tö yëkkuö i' kit.
1
Shke̱'wè̱
A Gayo, ye' dör blë'këkëpa, e' tso' yëkkuö i' shtök be' a̱. Ye' é̱na be' dalër tai̱ë Jesús ttè moki̱ e' kue̱ki̱.
Juan tö Gayo ki̱kéka̱ buaë
A yami dalër tai̱ë ye' é̱na, ye' tso' ikiök Skëköl a̱ tö be' mú mir buaë ì ko̱s tso' be' wa̱ e' a̱, ena be' mú tso' buaë kë̀ duöta̱' we̱s be' e̱r tso' buaë Skëköl ta̱ es. Mik s'yamipa we̱lepa dë' ye' ska', eta̱ e'pa tö ye' a̱ iyë' tö be' se̱rke buaë ke̱kraë yësyësë we̱s Skëköl ttè moki̱ë tö ichè es. E' tö ye' ttsë'we̱ke buaë. Ke̱kraë mik ye' tö ittsé tö wé̱pa dör we̱s ye' ala'r es, esepa se̱rke buaë yësyësë we̱s Skëköl ttè moki̱ tö ichè es, eta̱ e' tö ye' ttsë'we̱ke buaë tkö̀ka̱ íyi ulitane tsa̱ta̱.
A yami, be' dalër tai̱ë ye' é̱na, s'yamipa shköke ká̱ wa'ñe Jesús tté buaë pakök, esepa kiekewa̱ be' tö buaë ke̱kraë, bua'iewa̱ wé̱pa kë̀ su̱ule be' wa̱ esepa. Ie'pa we̱lepa dene sa' ska', e'pa tö be' paké Skëkëpa Jesús icha erule e'pa a̱ tö be' é̱na ie'pa dalër tai̱ë. Ye' tö be' a̱ ichè tö ie'pa esepa kí̱ ki̱mú. Ì ko̱s kiane ie'pa ki̱ shkoie Jesús tté buaë pakök, ese ko̱s wa ie'pa ki̱mú. Ie'pa ki̱mú e̱r bua' wa we̱s Skëköl ki̱ ikiane es. Ie'pa mi'ke ká̱ wa'ñe kaneblök Jesucristo a̱, ie'pa kë̀ tö ì kieta̱' pë' kë̀ tö Skëköl dalöieta̱' esepa a̱. E' kue̱ki̱ ie'pa ki̱mú. Se' ulitane ka̱wöta̱ ie'pa ki̱muk, ì ko̱s kiane ie'pa ki̱ e' wa. Es se' ko̱s tö ie'pa ki̱mekeñak Jesús tté moki̱ e' wà pakök.
Diótrefes dör se' e̱' ttsö̀ka̱ tai̱ë ese
Skëkëpa Jesús icha erule se̱rke a' ká̱ a̱, e'pa a̱ ye' tö yëkkuö kit. Erë wëm tso' ee̱ eköl kiè Diótrefes, e' wöbatsö e̱' tkö̀ka̱ imale̱pa wökirie, e' kue̱ki̱ ka̱wö mène ye' a̱ Jesús ttekölie, e' watéttsa̱itö. 10 E' kue̱ki̱ mik ye' de a' ska', eta̱ ì sulu wamblé ie' tö, e' cheraka̱yö a' ulitane kukua. Ie' tso' ka̱chök ye' ta̱. E' kí̱ie ta̱ mik s'yamipa de a' weblök, eta̱ e'pa kë̀ kièwa̱ ie' tö. A' we̱lepa é̱na ie'pa kiakwa̱ e'pa wöklö'we̱keitö, u̱yekettsa̱itö Skëkëpa Jesús icha erule e' shu̱a̱.
11 A yami dalër tai̱ë ye' é̱na, ì sulu wambleke pë' tö, ese kë̀ wamblar be' tö. E' skéie pë' se̱r buaë yësyësë, es be' se̱nú buaë yësyësë. Yi se̱rke yësyësë, ese dör Skëköl icha. Yi e̱' wamblö̀ sulu, ese kë̀ bàtse̱ Skëköl mik.
12 Sulitane tö icheke tö wëm kiè Demetrio, e' dör pë' buaë. Ie' se̱rke buaë yësyësë we̱s Skëköl ttè moki̱ tö ichè es. E' wa iwënewa̱ tö ie' dör pë' buaë. Ñies sa' tö ichè tö ie' dör pë' buaë. Be' wa̱ ijche̱r tö ì ko̱s cheke sa' tö e' dör moki̱.
Juan e̱' chéa̱t
13 Ye' wa̱ íyi tso' tai̱ë chè be' a̱, erë kë̀ ye' é̱na ishtak yëkkuö ki̱. 14 Ye' mú mi' be' ska' bet, e' wa ye' tö be' a̱ iwà chè.
15 A̱s be' ttsë'r buaë. Í̱e̱ s'yamipa tö be' shke̱'wé̱mi. S'yamipa tso' be' ska', e'pa shke̱'ú̱ ña eköl eköl.