2
Wiköl Batse'r de Jesús mik e̱rblökwakpa ki̱
Mik Pentecostés ké̱wö* Pentecostés ké̱wö: Pentecostés wà kiane chè Ká̱ Dabom Ske̱yök ké̱wö. Judiowak tö Ie'pa Yë́pa Yërulune Egipto e' ké̱wö tkö'wé̱ o̱ne, e' ki̱ ká̱ de dabom ske̱yök, eta̱ ka̱wö skà tkö'we̱ke ie'pa tö e' kiekerakitö Pentecostés. Ñies e' ké̱wö kièrakitö Iyiwö Shtök Ké̱wö. Ka̱wö e' dör wëstela choie Skëköl a̱ iyiwö kite̱ e' ki̱. Éxodo 23.16 sa̱ú̱. de, eta̱ Jesús mik e̱rblökwakpa ko̱s tso' dapaule ek tsi̱ní ë̀me. E' bet ta̱ ká̱ jaì a̱ ì blane tai̱ë we̱s siwa̱' darërëë es, e' blane u shu̱ ko̱s a̱ wé̱ ie'pa tso' ee̱. Eta̱ ie'pa tö isué̱ tö idebitu̱ tai̱ë ku'ie bö' wörkua su̱ë, e' a̱ne ie'pa ulitane ki̱ et et. Eta̱ ie'pa a̱ Wiköl Batse'r iënewa̱ ta̱ eköl eköl ttémi ká̱ bánet wakpa ttö̀ wa kua̱'ki̱ kua̱'ki̱ we̱s Wiköl Batse'r tö ie'pa ké ttök es.
E' ké̱wö ska' ta̱ judiowak tö Skëköl dalöieta̱' datse̱ ká̱ ulitane ki̱, esepa tso' tai̱ë Jerusalén. Mik ie'pa tö Jesús mik e̱rblökwakpa aláneka̱ tai̱ë e' ttsé, eta̱ ie'pa e̱' dapa'wé̱ka̱ ikí̱ ttsök bua'ie. Ie'pa tö ittsé eköl eköl iwákpa ttö̀ wa kua̱'ki̱ kua̱'ki̱ es. E' kue̱ki̱ ie'pa tkinewa̱ tai̱ë. Ie'pa wökranewa̱ ta̱ ichérakitö ñì a̱:
—¿A'ka̱ ie'pa kë̀ dör Galilea wakpa tso' ttök? ¿We̱s se' ulitane tso' ittsök tö ie'pa ttöke se' ulitane ttö̀ kua̱'ki̱ kua̱'ki̱ wa? Í̱e̱ se' shu̱a̱ se' tso' datse̱ Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, 10 Frigia, Panfilia, Egipto ena ká̱ tso' Libia a̱te̱ tsi̱net Cirene kke̱. Ñies pë' datse̱ Roma se̱rke í̱e̱ esepa tso' í̱e̱. 11 Se' we̱lepa dör judiowak chökle. We̱lepa kë̀ dör es, esepa e̱' yö'bak judiowakie. Ñies se' tso' í̱e̱ datse̱ Creta ena Arabia. Erë ì ko̱s kaneo̱' Skëköl tö buaë e' chök ie'pa tso' e' a̱ne buaë se' é̱na se' wákpa ttö̀ kua̱'ki̱ kua̱'ki̱ e' wa.
12 E' kue̱ki̱ ie'pa ulitane wökrarulune tai̱ë iki̱ttsök. Ie'pa wöa̱ ká̱ chowa. Ie'pa ñì chakérak:
—Íyi ikkë, ¿i̱ma e' wà kiane chè?
13 Erë we̱lepa tö Jesús mik e̱rblökwakpa wayué sulu ta̱ ichérakitö:
—Ie'pa tteke blo' tö.
Pedro tö ttè paké
14 Eta̱ Pedro e̱' duéka̱ shkë'ka Jesús ttekölpa tsá̱ male̱pa döka̱ dabom eyök ki̱ eköl (11), e'pa ta̱. Ie' tö iché sulitane a̱ a̱neule: “A yamipa judiowak, ñies a' ulitane se̱rke Jerusalén. Íyi ikkë e' wà pakekeyö a' a̱. Ye' ttö̀ ttsö́ buaë a' tö. 15 Sa' kë̀ tteku̱' blo' tö we̱s a' tö ibikeitsè es. E̱rpa diwö de su̱li̱tu (9) bla'mi, diwö ikkë kë̀ yi e̱' ttöta̱'ka̱ blo' wa. 16 Erë ì tköke sa' ta̱, e' dör we̱s Skëköl tteköl kiè Joel, e' tö iyë'a̱tbak es. Ie' tö iyë'a̱t i' es:
17 ‘Skëköl tö ichè tö mik ká̱ i' e̱rkewatke,
eta̱ ye' tö ye' Wiköl patkeraë sulitane ki̱.
E' kue̱ki̱ a' ala'r, wëpa ena alakölpa,
ekkëpa ko̱s ttöraë we̱s ye' ttekölpa es.
A duladulapa a̱ ilè kkayërdaë kabsue̱ie ie'pa kë̀ ku̱' kapökwa̱ e' dalewa.
Ñies a' këkëpa a̱ ilè kkayërdaë kabsuè̱ a̱.
18 Ñies e' ké̱wö ska' ta̱ ye' Wiköl patkeraëyö
ye' kanè mésopa ki̱, wëpa ena alakölpa.
Es ie'pa tö ye' ttè pakerane imale̱pa a̱.
19 Ká̱ jaì a̱ ye' tö íyi tai̱ë suluë kkacheraë, kë̀ su̱ule a' wa̱ ese.
Ká̱ i' ki̱ ñies íyi kkacheraëyö a̱s a' isa̱ù̱:
s'pë́ sue̱raë a' tö, bö' sue̱raë a' tö, shkle̱ tai̱ë sue̱raë a' tö ñies.
20 Diwö ttserdawa̱. Si'wö iardawa̱ batsë we̱s s'pë́ es.
E' ko̱s tköraë ka̱m Skëköl ké̱wö dö̀ e' yöki̱.
Ka̱wö e' dör buaë shu̱te̱, e' olo ta̱' tai̱ë.
21 E' ké̱wö ska' ta̱ yi ko̱s tö e̱' tsa̱tkè kié Skëköl a̱,
esepa ulitane tsa̱tkërdaë.’ ” Joel 2.28-32
Es Joel tö iyë'a̱t.
22 “A Israel aleripa, ye' ttö̀ ttsö́. A' wa̱ ijche̱r tö mik Jesús Nazaret wak se̱ne' ká̱ i' ki̱, eta̱ ì kë̀ o̱r yi a̱ ese wé̱itö tai̱ë se' shu̱a̱ Skëköl batamik kkayënoie. Es Skëköl tö se' a̱ ikkaché tö ie' tö ipatkë'. 23 Erë Jesús menettsa̱ a' a̱ klö'wè̱wa̱ we̱s Skëköl tö isuletë'a̱tbak kuaë es, ñies we̱s ie' ki̱ ikiane es. A' tö wëpa sulusipa ké ie' ttökwa̱ wötëulewa̱ krus mik. 24 Ie' weine sia̱rë ie' köte̱wa̱, erë Skëköl tö ie' shke̱o̱'ka̱ne. Duewa̱ kë̀ a̱ ie' wöklöne yës. 25 E' kue̱ki̱ ká̱ ia̱ia̱ë blu' David ut Skëköl ta̱ i̱ma Jesús ttö̀mi e' yë'itö i' es:
‘Ye' wa̱ ijche̱r tö ke̱kraë be' tso' ye' ta̱.
Be' tso' ye' ta̱ ye' ulà bua'kka ye' ki̱muk,
e' kue̱ki̱ kë̀ ì a̱ ye' o̱rpa we̱s.
26-27 E' kue̱ki̱ ye' ttsë'r buaë,
ye' ttsö̀ kaneë.
Be' kë̀ tö ye' mepaa̱t pö a̱,
e' kue̱ki̱ ye' e̱nuraë iwà panuk bë̀rë.
Ye' dör be' kanè méso batse'r e',
e' kue̱ki̱ be' kë̀ tö imepaa̱t a̱s ye' nurwa̱.
28 Be' tö se̱ne michoë ñalé̱ e' kkayë' ye' a̱.
Ye' tso' be' wörki̱, e' kue̱ki̱ be' tö ye' ttsë'we̱raë buaë.’ Salmo 16.8-11
Es David tö iyë'a̱t.
29 “A yamipa, ye' tö icheke a' a̱ yësyësë. Se' blú këkë David bak ká̱ ia̱ia̱ë, e' du'wa̱bak ta̱ inú wötënewa̱. Ie' pö tso'ia̱ dö̀ ikkë ta̱ í̱e̱. 30 Erë David bak Skëköl ttekölie. E' kue̱ki̱ ie' wa̱ ijche̱r tö Skëköl kablë' ie' a̱ iwák ttö̀ wa ttè i' wa: ‘Ye' tö be' aleri tkeraka̱ eköl blu'ie we̱s be' es.’ 31 E' jche̱r David wa̱, e' kue̱ki̱ ie' tö Cristo shke̱neka̱ne e' yë'. Ie' tö iyë' tö inú kë̀ a̱tu̱k pö a̱, kë̀ inurpawa̱. 32 Es iwà tka. Skëköl tö Jesús shke̱o̱'ka̱ne, e' sué̱ sa' ulitane tö sa' wákpa wöbla wa. 33 Skëköl tö ie' tsé̱mika̱ ta̱ itkéka̱itö iulà bua'kka dalöiërta̱' tai̱ë. Ie' Yë́ tö iWiköl mé ie' a̱ we̱s ikablë' imuk es. E' ukuöki̱ ta̱ ie' tö iWiköl Batse'r patké sa' ki̱. E' sué̱ a' tö, e' ttsé a' tö e̱nia̱. 34 Erë David kë̀ mine'ka̱ ká̱ jaì a̱ we̱s Jesús es. Ie' wák tö iyë'a̱t:
‘Skëköl tö ichè ye' Këköl a̱:
Be' e̱' tkö́ka̱ ye' ulà bua'kka,
35 e' dalewa ye' tö be' bolökpa merarö be' klö̀ diki̱a̱.’§ Salmo 110.1
Es David tö iyë'.
36 “A Israel aleripa ulitane. Ijche̱nú buaë a' wa̱ tö ye' tso' Jesús chök. E' kötwa̱ a' tö wötëulewa̱ krus mik, erë e' wák tkéka̱ Skëköl tö se' wökirie ñies se' blúie.”
37 Mik ie'pa tö ttè e' ttsé, eta̱ ie'pa e̱rianeka̱ tai̱ë. Ie'pa tö Pedro ena imale̱pa a̱ ichaké:
—A yamipa, ¿we̱s sa' e̱' ù̱mi?
38 Ie' tö iiu̱té:
—A' e̱r mane'ú̱ Skëköl a̱ ta̱ a' e̱' wöskuö́ö eköl eköl Jesucristo ttö̀ wa a̱s a' nuì̱ olo'yar a' ki̱. A' tö iwé̱ es, e' ta̱ Skëköl tö iWiköl Batse'r meraë a' a̱. 39 Kablè e' dör a' a̱ ena a' aleripa ulitane a̱ ena sulitane se̱rke ká̱ ka̱mië, esepa a̱ ñies. Kablè e' dör wé̱pa ko̱s kieke Këkë dör Se' Këköl e' tö esepa a̱.
40 Es ttè e' wa ena ttè skà tai̱ë wa Pedro tö iché ia̱rak darërëë, ipatté tai̱ë ta̱ ichéitö ia̱rak:
—A' e̱' tsa̱tkö́ ì tköraë pë' sulusipa ta̱ e' yöki̱.
41 Es wé̱pa tö ì ché Pedro tö, e' klö'wé̱, e'pa wöskuérakitö. E' diwö Skëkëpa Jesús icha erule e' kí̱ iëne tai̱ë döka̱ mil mañayök ulatök (3000). 42 Eta̱ ie'pa e̱' ché ttè wa Jesús ttekölpa tsá̱ e'pa tö s'wöbla'we̱ke, e' ttsök ke̱kraë e̱r bua' wa. Ñies ie'pa e̱' ché ñì ki̱muk ì tso' ie'pa wa̱ e' wa. Ñies ke̱kraë ie'pa e̱' dapa'u̱ke pan ñuk Jesús köte̱wa̱ e' ké̱wö tkö'wo̱ie. Ñies ie'pa e̱' ché ttök S'yë́ ta̱.
We̱s Jesús mik e̱rblökwakpa tsá̱ e'pa se̱r
43 Eta̱ ì kë̀ o̱r yi a̱ ese we̱ke tai̱ë Jesús ttekölpa tsá̱ e'pa tö Skëköl batamik. E' tö pë' ulitane wökrawé̱ tai̱ë. 44 Wé̱pa e̱rblé Jesús mik e'pa ko̱s se̱rke we̱s wák eköl ë̀ es. Ì tso' ie'pa wa̱ ese kakmekerakitö ñì a̱. 45 Es íyi tso' ie'pa wa̱, ká̱ ö ilè skà, ese watue̱ke ie'pa tö ta̱ iské blatekerakitö imale̱pa ki̱mè kiane esepa a̱. 46 Diwö bit ta̱ ie'pa ulitane e̱' dapa'u̱kerak Skëköl wé a̱. Ñies u a̱ u a̱ ie'pa chköke ñita̱ e̱r bua' wa ttsë'rdak buaë. Jesús köte̱wa̱ e' ké̱wö tkö'we̱ke pan ñè wa ñita̱. 47 Skëköl ki̱kekeka̱ ie'pa tö. Sulitane wa ie'pa wër buaë. Ká̱ bit ekkë Skëköl tö s'tsa̱tkeke tai̱ë, e' kue̱ki̱ ie'pa kí̱ daparke tai̱ë.

*2:1 Pentecostés ké̱wö: Pentecostés wà kiane chè Ká̱ Dabom Ske̱yök ké̱wö. Judiowak tö Ie'pa Yë́pa Yërulune Egipto e' ké̱wö tkö'wé̱ o̱ne, e' ki̱ ká̱ de dabom ske̱yök, eta̱ ka̱wö skà tkö'we̱ke ie'pa tö e' kiekerakitö Pentecostés. Ñies e' ké̱wö kièrakitö Iyiwö Shtök Ké̱wö. Ka̱wö e' dör wëstela choie Skëköl a̱ iyiwö kite̱ e' ki̱. Éxodo 23.16 sa̱ú̱.

2:21 Joel 2.28-32

2:28 Salmo 16.8-11

§2:35 Salmo 110.1