2
Ye' ki̱ ikiane tö a' wa̱ ijche̱r tö ye' tso' kaneblök darërëë a' dalërmik kë̀ shtrirta̱'wa̱. Ñies ye' tso' kaneblök s'yamipa se̱rke Laodicea e'pa dalërmik ena s'yamipa male̱pa kë̀ wa̱ ye' su̱ule, e'pa ko̱s dalërmik. Ye' kaneblöke darërëë ie'pa dalërmik a̱s ie'pa e̱r diché kí̱ iër buaë, ñies a̱s ie'pa kí̱ ñì dalëritsö̀ tai̱ë we̱s s'yamipa e̱kka ñì dalëritsö̀ es. E' dör es, e' ta̱ ttè buaë blëulewa̱ Skëköl wa̱ kuaë, e' wà ko̱s a̱rdaë ie'pa é̱na buaë. Ttè buaë e' dör Cristo wák. Skëköl e̱rbikö̀ ko̱s, ena Skëköl wa̱ íyi jche̱r ko̱s, e' tso' Cristo a̱ blëule we̱s íyi bua'bua tuè̱ darërë blèsö es. Ye' tö a' a̱ ichè es a̱s kë̀ yi tö a' ki̱tö'ù̱ ttè ttsër buaë, erë kë̀ dör ttè moki̱, ese wa. Ye' wák kë̀ ku̱' a' ta̱, erë e' dör we̱s ye' wák tso' a' ta̱ es. Ye' wa̱ ijche̱r tö a' e̱' tkéwa̱ darërë ñikkëë a' e̱rblö̀ Cristo mik e' a̱ we̱s wák eköl ë̀ es. E' tö ye' ttsë'we̱ke buaë.
Se̱ne pa̱'a̱li̱ Cristo a̱
A' tö Jesucristo klö'wé̱tke e̱' këkölie, e' kue̱ki̱ a' se̱nú we̱s ie' ki̱ ikiane es. A' e̱' tkö́wa̱ darërëë ie' mik we̱s kal wì kicha klörwa̱ es. A' talanú ie' mik we̱s kal talar iwí mik es. A' kí̱ e̱rblö́ ie' mik ke̱kraë we̱s a' wöblao̱ne es. Wëstela mú ke̱kraë ie' a̱.
A' tso' e̱rki̱ a̱s kë̀ yi tö a' ki̱tö'ù̱ ttè kë̀ wà ta̱' ese wa. Ttè e' ttsër buaë erë iwà kë̀ dör moki̱, ese dör s'ditsö ttè ë̀. Ttè ese ko̱s pakane'bitu̱ ká̱ ia̱ia̱ë, e' dör ttè ëse tso' ká̱ i' ki̱ ese kë̀ idör Cristo ttè. Cristo dör s'ditsö erë we̱s Skëköl dör, e' ko̱s wënewa̱ ie' ki̱. 10 A' batsulewa̱ ie' mik, e' kue̱ki̱ kë̀ ì skà kianeia̱ a' ki̱ Skëköl wörki̱. Íyi wökir wa̱ diché ta̱' kë̀ wërta̱'wa̱ ese ko̱s tsa̱ta̱ ie' dör. E' kue̱ki̱ kë̀ a' e̱' ki̱tö'u̱k ttè kua̱'ki̱ wa.
11 A' batsulewa̱ Cristo mik, e' tö a' wák dër suluë yéttsa̱. Es ie' tö a' wakyué a' e̱r a̱ iwà kkachoie tö a' dör ie' icha. E' dör we̱s sa' judiowak wöblar iwëpa tottola kkuölitla ttök tsir es iwà kkachoie tö ie'pa dör Skëköl icha. 12 A' tö iklö'wé̱ moki̱ tö Cristo shke̱o̱'ka̱ne Skëköl tö idiché tai̱ë wa. E' kue̱ki̱ mik a' wösune, eta̱ e' dör we̱s a' wötënewa̱ ena a' shke̱neka̱ne Cristo ta̱ es. 13 Ke̱net ta̱ a' dör ì sulu wamblökwakpa, e' ké̱wö ska' ta̱ a' kë̀ dör Skëköl icha, e' kue̱ki̱ a' dör we̱s s'duulewa̱ es ie' a̱. Erë ie' tö a' shke̱o̱'ka̱ne, se̱ne moki̱ méitö a' a̱ Cristo ta̱ ñita̱. Se̱ne sulu e' nuí̱ ko̱s olo'yéitö a' ki̱. 14 Ie' ttè dalöiëno, e' dalöse̱o̱'wa̱ se' tö, e' nuí̱ ko̱s e' ki̱ se' kkatëne. E' dör we̱s se' nuì̱ ko̱s tso' kitule yëkkuö ki̱ es. Erë ie' tö e' nuí̱ ko̱s patué̱ttsa̱ Cristo köte̱wa̱ e' batamik. E' dör we̱s ie' tö se' nuì̱ yëkkuö wötë'wa̱ krus mik Cristo ta̱ ñita̱ es. 15 Cristo batamik ie' tö íyi wökir ena íyi wák wa̱ diché ta̱' kë̀ wërta̱'wa̱ esepa diché yë'lur. Ie' e̱' ali'ka̱ ie'pa ki̱ ta̱ ijaëo̱'itö we̱s s'klöulewa̱ ñippè shu̱a̱ jaëwè̱ sulitane wörki̱ yi e̱' aléka̱ iki̱ e' tö es.
Ì tso' ká̱ jaì a̱ ese ki̱ a' e̱r múwa̱
16 E' kue̱ki̱ kë̀ yi kar a' kkatök chkè ki̱ di'yè ki̱. Ñies ka̱wö tkö'we̱ke judiowak tö duas bit ena si' pa̱'a̱li̱ bit ena e̱no diwö bit ekkë, ese kë̀ tkö'wè̱ a' tö e' kë̀ ki̱ yi kar a' kkatök. 17 E' ko̱s me'a̱tbak Skëköl tö ie'pa a̱ iwà kkachoie tö ì we̱raë Cristo tö mik ide eta̱. Erë Cristo dë'bak. Es ttè e' ko̱s wà tka. E' kue̱ki̱ ttè dalöiëno këchke ese kë̀ dalöiaria̱. 18 Wé̱pa e̱' ö̀ tö ie'pa dör pë' buaë se̱r bë̀rë, esepa tö Skëköl biyöchökwakpa dalöieke. Ñies ie'pa e̱' chö̀ tö Skëköl tö íyi kkacheke ie'pa a̱ kabsue̱ie. E' wa ie'pa e̱' ttsökeka̱ tai̱ë. Erë ie'pa ttè kë̀ wà ta̱', e' dör iwákpa ka̱bikeitsö̀ ë̀. Kë̀ a' e̱' muktsa̱ e̱' ki̱tö'u̱k ie'pa esepa ttè wa. 19 Ie'pa esepa kë̀ ku̱'ia̱ e̱' batsökwa̱ Cristo dör s'wökir e' mik. Cristo dör we̱s s'wökir es, eta̱ se' dör we̱s ie' chkà es. Se' wöbla ta̱', se' kukuöña ta̱' ena s'yese skà tso' tai̱ë kua̱'ki̱ kua̱'ki̱, e' ko̱s iëulewa̱ buaë ñikkëë ta̱ ikaneblöke buaë ñita̱. Erë iwökir kë̀ ta̱' eta̱ s'chkà ko̱s e' kë̀ dör ìie bua'. Es se' dör Cristo ta̱ ñies. Se' batsulewa̱ Cristo ta̱, e' ta̱ se' ko̱s se̱r buaë ñita̱, ñì tsa̱tköke buaë we̱s s'chkà etkë̀ es. E' dör es, e' ta̱ se' e̱r diché kí̱ iërdaë buaë we̱s Skëköl ki̱ ikiane es.
20 A' duulewa̱bak Cristo ta̱ ñita̱ ttè ëse tso' ká̱ i' a̱ ese ko̱s yöki̱. A' kë̀ ku̱'ia̱ idiki̱a̱. ¿We̱s a' tö iiu̱tekeia̱? Ttè ese dör i' es: 21 Chkè se̱ kë̀ kar; chkè wí̱ kë̀ katar, kë̀ ñar; chkè diö́ kë̀ kar. 22 Ì ko̱s dör ñá cheke ttè ese tö, e' e̱rta̱'wa. Mik ichké o̱ne, di'yé o̱ne, eta̱ kë̀ ita̱'ia̱. Ttè ese ko̱s e' dör ttè dalöiëno me' s'ditsö tö ese ë̀. 23 Kuaë ta̱ ittsèsö tö ttè ese dör moki̱, wà ta̱'. Wé̱pa tso' ttè ese iu̱tök, esepa wër wësua ie'pa tö Skëköl dalöieke buaë moki̱ë. Ie'pa e̱' ö̀ tai̱ë, suè̱sö tö wësua moki̱ idir. Ie'pa wák e̱' we'iköke tai̱ë. E' kue̱ki̱ iwër tö ttè ese dör buaë, erë kë̀ idör es. Ttè ese kë̀ a̱ ì wamblak s'wák dër suluë é̱na ese wöklönuk yës.