12
A' e̱rblö́ Skëköl mik we̱s Jesús es
A yamipa, se' e̱rblöke Skëköl mik ena se' se̱rke ie' a̱, e' dör we̱s s'tu̱r e̱' aloka̱ a̱s ì merke sia̱ e' dö̀ se' ulà a̱ es. Wé̱pa e̱rblë' Skëköl mik ká̱ ia̱ia̱ë e'pa durulunebak, e' dör we̱s ie'pa tu̱ne e̱' ali'ka̱bak es. Ie'pa ekkëpa dör tai̱ë, e' ko̱s e̱rblë' buaë Skëköl mik, e' dör we̱s ie'pa iëne se' tu̱rke e' sa̱u̱k es, tö is se' mir. E' kue̱ki̱ ì ko̱s tö se' wöklö'we̱ke ese ulà watö̀sö. Ì sulu wamblekesö, ese dör we̱s ttsa' muli̱tswa̱ s'klö̀ mik es, e' kue̱ki̱ ilo'yö̀sö. Eta̱ se' tu̱nú darërë dö̀ mik se' deka̱ wé̱ se' mi'kerö ee̱. Se' e̱r mùwa̱ Jesús ë̀ ki̱. Se' e̱rblöke Skëköl mik e' wërke Jesús wöki̱ tsa̱we dö̀ bataie. Ie' köte̱wa̱ krus mik, e' dör jaë tai̱ë, erë e' kë̀ ki̱ ie' tkine yës. Ie' wa̱ ijche̱r tö ie' ttsë'rdaë buaë aishkuö ta̱, e' kue̱ki̱ idalë'ttséitö e̱r bua' wa. I̱'ñe ta̱ ie' tkërka̱ dalöiërta̱' tai̱ë Skëköl tkër ikulé ki̱ e' ulà bua'kka.
Pë' sulusipa tö ie' we'ik tai̱ë, e' ko̱s dalë'ttséitö. E' bikeitsö́ buaë a̱s a' kë̀ shtrirwa̱ e̱rblök Skëköl mik ta̱ ilo'yè. Moki̱ a' tso' ñippök se̱ne sulu ta̱, e' kue̱ki̱ a' weirke tai̱ë, erë ka̱m a' weir dö̀ a' duö̀wa̱ pë́ tër tai̱ë ekkë we̱s Jesús es. 5-6 Skëköl yëkkuö ki̱ ie' tö a' pattè we̱s ie' ala'r es, wësua e' chowa a' é̱na, e' tö iché i' es:
“A ye' alà, wé̱pa ko̱s dalër Skëköl é̱na, esepa paruekeitö.
Wé̱pa klö'wé̱ ie' tö ila'rie, esepa uñekeitö.
E' kue̱ki̱ mik ie' tö be' parueke, eta̱ e' kë̀ watöktsa̱ be' tö.
Mik be' uñekeitö, eta̱ kë̀ be' e̱rianuk.”* Proverbios 3.11-12
Es itso' kitule Skëköl yëkkuö ki̱.
A' weirke ko̱s, e' wa Skëköl tso' a' paruök, e' kue̱ki̱ e' dalë'ttsö́ e̱r bua' wa. A' parueke e' wà kiane chè tö ie' tö a' sué̱ we̱s ie' ala'r es. ¿Wé̱ a' wa̱ isu̱ule tö alala kë̀ parueta̱' iyë́ tö? Skëköl kë̀ tö a' paruè we̱s ila'r ulitane es, e' ta̱ e' wà kiane chè tö a' kë̀ dör ie' ala'r chökle, a' dör we̱s ñala̱ alé es. Mik se' bak ala'rla, eta̱ se' yë́ tso' ká̱ i' ki̱, e'pa tö se' parueta̱' ta̱ ie' dalöiè se' tö. E' dör es, e' yita̱ buaë se' ka̱wöta̱ S'yë́ tso' ká̱ jaì a̱ e' dalöiök tai̱ë a̱s se̱ne michoë dö̀ se' ulà a̱. 10 Se' yë́ tso' ká̱ i' ki̱, e'pa tö se' parueta̱' ekuölö ë̀ we̱s ie'pa wa iwër buaë es. Erë Skëköl tö se' parueke se' ki̱moie a̱s se' se̱r batse'r we̱s ie' es. 11 Mik se' padurke, eta̱ e' ké̱wö ska' ta̱ kë̀ ittsë'r buaë idalëne s'mik. Erë s'wöblane iwa, e' ta̱ s'se̱rdaë bë̀rë yësyësë.
12 E' kue̱ki̱ a' e̱r diché iö́ne. A' e̱rblöke Jesús mik, e' kë̀ armi a' tö a' shtrine kue̱ki̱. 13 A' shkö́ ke̱kraë ttè yësyësë e' ñalé̱ wa a̱s a' wé̱pa kë̀ e̱rblöku̱' buaë Jesús mik, shkökeia̱ we̱s s'klö̀ kranewa̱ shkö̀ es, esepa kë̀ kí̱ a̱rdö, e' skéie ie'pa buarne ta̱ ishkö̀mi buaë.
Skëköl e̱r buaë ché se' a̱, e' kë̀ watarttsa̱
14 A' e̱' mú se̱nuk bë̀rë sulitane ta̱. Ñies a' e̱' mú se̱nuk batse'r we̱s Skëköl ki̱ ikiane es. Yi isie kë̀ se̱rku̱' es, ese kë̀ tö Skëkëpa Jesús sue̱pa. 15 A' ñì kkö'nú buaë a̱s Skëköl e̱r buaë chöke se' a̱, e' kë̀ watö̀ttsa̱ yi tö. Yi tö iwatéttsa̱, ese dör a' shu̱a̱ we̱s kalkua sulusi tskirka̱ es. Mik ideka̱, eta̱ imale̱pa tai̱ë sulu'wé̱wa̱itö. 16 A' kë̀ kàne trënuk. A' kë̀ kàne ì dör batse'r ese dalöse̱u̱kwa̱ we̱s Esaú es. Ie' dör iyë́ alà tsá̱, e' kue̱ki̱ iyë́ íyi kuö̀ meke ie' a̱. Erë e' wato̱'ttsa̱ ie' tö iël a̱ chkè tka̱' etkë̀, e' ë̀ skéie. 17 A' wa̱ ijche̱r tö e' ukuöki̱ ta̱ ie' ki̱ ikiane tö iyë́ mú e̱r buaë chö̀ ie' a̱ we̱s ie'pa wöblar alà wëm tsá̱ ku̱ne ese a̱ e̱r buaë chök es. E' kiéitö iyë́ a̱ i̱è̱ wa kköchè wa tai̱ë, erë kë̀ we̱s ie' a̱ io̱nukia̱, iwake' watënettsa̱.
18 I̱'ñe ta̱ a' kë̀ döku̱' Skëköl wörki̱ we̱s ká̱ ia̱ia̱ë se' yë́pa dë'rö ie' ska' es. Mik ie'pa dökewa̱tke Sinaí ké̱bata a̱, eta̱ ká̱ ttsenewa̱ mía̱ ttsettseë, e' shu̱a̱ bö' tai̱ë ñarke ka̱bata ki̱, siwa̱' bitsi̱rke darërë, e' ko̱s ttsé ie'pa tö sué̱ ie'pa tö. 19-20 Duk blarke tai̱ë ttsé ie'pa tö. Ñies Skëköl ttöke e' ttsé ie'pa tö. Ì ché ie' tö ie'pa a̱, e' yöki̱ ie'pa suane tai̱ë. Ie' iché ie'pa a̱: “Yi deka̱ ka̱bata i' ki̱, se' ö iyiwak, ese ka̱wöta̱ ttèwa̱ ák wa.” Ttè e' kë̀ dalë'ttsënuk ie'pa a̱. E' kue̱ki̱ ie'pa kköché tai̱ë tö mú kë̀ ittöia̱ ie'pa ta̱. 21 Moki̱ ì sué̱ ie'pa tö, ì ttsé ie'pa tö e' tö ie'pa suawé̱ tai̱ë. Ñies Moisés wák kköchöwé̱itö ta̱ ichéitö: “¡Tai̱ë ye' painéka̱ suane ë̀ wa!”
22 Erë i̱'ñe ta̱ kë̀ idör es a' a̱. E' skéie a' detke ka̱bata kë̀ wërta̱' kiè Sión ké̱bata ee̱, e' dör Jerusalén tso' ká̱ jaì a̱ e'. Ee̱ Skëköl chö́k se̱rke. Ee̱ ie' biyöchökwakpa tso' tai̱ë, kë̀ shta̱rta̱' ekkë, e'pa daparke ie' ki̱kökka̱. 23 Ee̱ wé̱pa ko̱s de Skëköl alà tsá̱ie esepa tso' ñì dapa'u̱k ttsë'ne bua' wa. Ie'pa kiè tso' kitule yëkkuö tso' ee̱ e' ki̱, e'pa shu̱ a' dör. Ee̱ a' detke Skëköl dör sulitane shu̱lökwak, e' wörki̱. Ñies a' detke pë' bak se̱nuk yësyësë ká̱ i' ki̱, esepa ta̱ ñita̱. Ie'pa yuétke Skëköl tö yësyësë, kë̀ ì kianeia̱ ie'pa ki̱. 24 Ñies a' detke Jesús ska', ie' dör ttè pa̱'a̱li̱ me' Skëköl tö se' a̱, e' kanéu̱kwak. Ie' köte̱wa̱ ipë́ tëne tai̱ë, e' wa se' batse'wé̱ Skëköl tö. Ie' köte̱wa̱ e' dör s'tsa̱tkoie, e' kë̀ dör we̱s Abel köte̱wa̱, e' nuí̱ ki̱ iël tsa̱iëne es.
25 E' kue̱ki̱ a' e̱' kkö'nú. Skëköl ttöke a' ta̱, e' kë̀ watarttsa̱. Ká̱ ia̱ia̱ë wé̱pa ta̱ ie' ut ká̱ i' ki̱, e' watë'ttsa̱ ie'pa tö, e' nuí̱ kë̀ ulà a̱ ie'pa bakyal, e' ta̱ ¿we̱s se' tkö̀yalmi i̱'ñe ta̱ ie' ttöke ká̱ jaì a̱ e' ttö̀ watéttsa̱sö e' nuí̱ ulà a̱? 26 Ká̱ ia̱ia̱ë mik ie' ut ie'pa ta̱, eta̱ e' tö ká̱ i' wöti̱o̱' darërë. Erë i̱'ñe ta̱ ie' ichè: “ka̱wö döraë ta̱ ká̱ i' wöti̱'we̱raëyö etökichane, erë kë̀ dör ká̱ i' ë̀, ñies ká̱ jaì ko̱s wöti̱'we̱raëyö.” Hageo 2.6 27 Mik ie' tö iché es, eta̱ e' wà kiane chè tö íyi ko̱s yö'itö wöti̱rta̱', ese wöti̱'we̱raëitö, skerattsa̱itö a̱s ì kë̀ wöti̱rta̱' kë̀ e̱rta̱'wa, ese ë̀ a̱tne iskéie.
28-29 Ì blúie Skëköl tso' e' a̱ se' tso', e' kë̀ wöti̱rta̱' kë̀ e̱rta̱'wa. E' kue̱ki̱ wëstela chö̀sö ie' a̱. Ie' dalö̀ ta̱' tai̱ë we̱s bö' ñar tai̱ë es, e' kue̱ki̱ ie' dalöiö̀sö tai̱ë suane wa, we̱s ie' wa iwër buaë es.

*12:5-6 Proverbios 3.11-12

12:26 Hageo 2.6