5
Inuköl blúpa pattè
¡A inuköl blúpa, ye' ttö̀ ttsö́! ¡Skëköl tö a' we'ikeraë, e' ké̱wö döketke a' ki̱! ¡E' kue̱ki̱ a' i̱ú̱, a' kköchö́ tai̱ë! Ì bua'bua tso' a' wa̱ tai̱ë, ese sulunewa̱tke, a' datsi' katétke powak tö. Ñies a' orochka, a' inukölchka ko̱s, e' döli toka̱tke weirketke. Döli e' tö iwà kkacheke tö a' kkë'blö suluë. E' kue̱ki̱ aishkuö ta̱ a' weirdaë bö' ké̱ a̱. Ká̱ i' e̱rkewatke, erë a' tso'ia̱ íyi blök tai̱ë a' wákpa a̱. A' tö ittsö́. Wé̱pa kaneblöke a' a̱ a' iyiwö shtök, e'pa kë̀ pato̱ne a' wa̱. E' tö ie'pa kköchöwe̱ke tai̱ë, e' ttsé Skëköl diché ta̱' tai̱ë e' tö. Ká̱ i' a̱ a' wa̱ íyi bua'bua tso' tai̱ë e̱' ttsë'wo̱ie buaë. Ñermata a' dör we̱s köchi kiéiesö ttèwa̱ es; köchi kë̀ é̱na ia̱ne tö ì sulu datse̱ iki̱. Pë' se̱r yësyësë kë̀ a̱ e̱' tsa̱tkër a' yöki̱, esepa kkaté a' tö wöméttsa̱ ttèwa̱.
Se' weirke dalë'ttsö̀sö bë̀rë e̱r bua' wa
A yamipa, a' weirke ko̱s, e' dalë'ttsö́ e̱r bua' wa bë̀rë dö̀ mik Skëkëpa Jesucristo datskene eta̱. Íyi kuatkökwakpa sa̱ú̱ we̱s ie'pa tö iwörke e' wà paneke bë̀rë e̱r bua' wa es. Ñies ie'pa tö ka̱li̱ paneke bë̀rë e̱r bua' wa a̱s iyiwö tskir, talar buaë, wöne tai̱ë. Skëkëpa datskene e' ké̱wö döketke tsi̱net, e' kue̱ki̱ e' wà panú bë̀rë. A' e̱' tkö́wa̱ darërëë ie' a̱.
A yamipa, kë̀ a' ñì chök suluë a̱s a' kë̀ we'ikö̀ Skëköl tö. Jesucristo dör s'shu̱lökwak, e' döketke tsi̱net we̱s yi dökewa̱tke ukkö a̱ es. 10 A yamipa, Skëköl ttekölpa bak ká̱ ia̱ia̱ë, e'pa weine tai̱ë, e' dalë'ttsë'rakitö bë̀rë e̱r bua' wa. E' sa̱ú̱, eta̱ iwà ú̱ es. 11 Se' tö ichè: “Wé̱pa weine sia̱rë, e' dalë'ttsérakitö bë̀rë e̱r bua' wa, ayëcha buaë esepa.” A' wa̱ ittsëule tö ká̱ ia̱ia̱ë wëm bak eköl kiè Job, e' weine tai̱ë, erë ie' tö idalë'ttsë' bë̀rë e̱r bua' wa. Ñies a' wa̱ ijche̱r tö mik iweine sia̱rë e' tka, eta̱ Skëköl e̱r buaë yë' ie' a̱ tai̱ë. Skëköl e̱r dör buaë, se' wër sia̱rë ie' wa, e' kue̱ki̱ ie̱r buaë yë' Job a̱ tai̱ë.
12 A yamipa, ttè chekeyö i' e' dör ibua'ie: Mik a' tö ì cheke, eta̱ kë̀ ichar: “Ì chéyö e' dör moki̱ Skëköl tö ká̱ jaì ena ká̱ i' yö' e' wöwa” ö yile skà wöwa. A' ttö́ etkë̀. Mik a' icheke, “tö́”, eta̱ es idir; mik a' icheke, “au”, eta̱ es idir. A' ichö́ es a̱s kë̀ a' kichatër.
Ikiö̀sö Skëköl a̱ ñì ki̱
13 A' we̱le weirke e̱riarke sia̱rë, e' ta̱ ese ttö́ Skëköl ta̱. A' we̱le ttsë'rke buaë, e' ta̱ ese tö Skëköl ki̱kö́ka̱ ittsé wa. 14 A' we̱le duöke, e' ta̱ ese tö Skëkëpa Jesús icha erule e'pa wökirpa tsu̱k patkö́, a̱s e'pa bitu̱ ikiök Skëköl a̱ iki̱ ena kiö̀ tök iki̱ Skëkëpa ttö̀ wa. 15 Ie'pa tö ikié Skëköl a̱ e̱rblè imik moki̱ e' wa, e' ta̱ ibuardane ta̱ Skëkëpa tö ikeraka̱ne. Ñies ì sulu nuí̱ tso' iki̱, e' ta̱ e' olo'yeraëitö iki̱. 16 E' kue̱ki̱ a' e̱' kkatö́ka̱ ñì a̱ ta̱ ikiö́ Skëköl a̱ ñì ki̱ a̱s a' buarne. Mik s'se̱r yësyësë, esepa tö ì kié Skëköl a̱ e̱r moki̱ wa, eta̱ ie' tö iwà iu̱teraë buaë tai̱ë. 17 Skëköl tteköl bak ká̱ ia̱ia̱ë kiè Elías, e' dör s'ditsö we̱s sulitane es. Erë ie' tö iki' Skëköl a̱ e̱r moki̱ wa tö a̱s ka̱li̱ kë̀ yër, eta̱ ka̱li̱ kë̀ yëne dö̀ duas mañal kí̱ sha̱böts. 18 E' ukuöki̱ ta̱ ie' tö ikiéne Skëköl a̱ tö a̱s ka̱li̱ yërne, eta̱ moki̱ ka̱li̱ yënene ta̱ íyi kuá ko̱s talane buaë.
Ì sulu wamblökwakpa ki̱musö ilo'yök
19 A yamipa, a' we̱le tö ttè moki̱, e' olo'yé, erë a' we̱le skà tö iki̱mé a̱s idöne iiu̱tökne, e' ta̱ e' dör buaë. 20 A' é̱na ia̱nú tö wé̱pa tö pë' sulusi ki̱mé ì wambléitö e' olo'yök, esepa tö ie' tsa̱tkée ikichatër yöki̱, ñies inuì̱ tai̱ë e' ko̱s olo'yane iki̱.