Ì kkayë' Jesucristo tö Juan a̱, e' tté pakè
Apocalipsis
Jesús ttekölpa tsá̱ eköl kiè Juan e' tö yëkkuö i' kit. Ie' bak klöulewa̱ dayënane kiè Patmos ee̱. Ee̱ ie' bak se̱nuk mik ie' tö yëkkuö i' kit eta̱.
Jesucristo wák tö Juan ka' ishtök. Ì ko̱s kkayëne ie' a̱ ena yëne ie' a̱ kabsue̱ie, e' shtök Jesucristo tö ie' ka'. Mik Jesucristo e̱' kkayë' ie' a̱ kabsue̱ie eta̱ e' tö ika' yëkkuö i' shtök Skëkëpa icha erule erule döka̱ kul se̱rke ká̱ kua̱'ki̱ kua̱'ki̱ tso' Asia shu̱a̱ e'pa a̱.
E' kí̱ie ta̱ Satanás ñippöke Skëköl ta̱ we̱s e' ukuö miria̱ Juan ké̱wö ska' ena e' ukuöki̱, e' paké ie' tö yëkkuö i' ki̱ a̱s Jesús mik e̱rblökwakpa wa̱ ijche̱r tö Skëköl ena Jesucristo e̱' alöraka̱ da'a̱ie Satanás ena iklépa ki̱.
1
Shke̱'wè̱
Ttè shtök ye' tso' yëkkuö i' ki̱ e' dör ì kkayë' Skëköl tö Jesucristo a̱ a̱s ie' tö ikkachö̀ne ikanè mésopa a̱ a̱s ie'pa é̱na ia̱r tö ì tköraë bet. Ye' kiè Juan, ye' dör Cristo kanè méso. Ie' tö ibiyöchökwak patkë' eköl ye' ska' íyi ikkë kkachök ye' a̱. Ì ko̱s sué̱ ye' tö, e' shteke ye' tö yëkkuö i' ki̱ se̱raa̱. Ye' tö a' a̱ ichè tö e' dör Skëköl ttè moki̱, ñies e' dör ttè moki̱ kkayë' Jesucristo tö e'.
Ì shteke ye' tö yëkkuö i' ki̱, e' wà döketke bet. E' kue̱ki̱ wé̱pa tö ia̱ritseke ena ittseke ena iwà iu̱teke, ayëcha buaë esepa.
4-5 Ye' tso' yëkkuö i' shtök Skëkëpa Jesús icha eruleë se̱rke ká̱ kua̱'ki̱ kua̱'ki̱ döka̱ kul a̱te̱ Asia e'pa a̱. Skëköl ena iWiköl ena Jesucristo, a̱s e'pa e̱r buaë chö̀ ena se̱ne bë̀rë mù a' a̱. Skëköl e' tso'tke tsa̱we ta̱, i̱'ñe ta̱, ñies ke̱kraë. Wikölpa Kul* Wikölpa Kul: Mik yëkkuö i' tö Wikölpa Kul cheke, eta̱ e' wà kiane chè Wiköl Batse'r. Isalema Juan tö ikié es ichoie tö ì kanewe̱ke Wiköl Batse'r tö ese dör tsa̱ki̱ë buaë kë̀ ì kianeia̱ iki̱. Apocalipsis 3.1; 4.5; 5.6 sa̱ú̱. tso' wé̱ Skëköl tkër s'blúie e' wörki̱. Jesucristo tö Skëköl tté cheke yësyësë ke̱kraë. Ie' dör s'duulewa̱ e' tsá̱ shke̱neka̱ne sulitane yöki̱ ke̱we e'. Ie' dör ká̱ ulitane blúpa e'pa blú. Ie' é̱na se' dalër tai̱ë. Ie' köte̱wa̱, ie' pë́ tëne se' skéie, e' wa ie' tö se' tsa̱tkée se̱ne sulu nuí̱ ulà a̱. Ie' tö se' shu̱kit a̱s se' dö̀ s'blúpaie ena sacerdotepaie kaneblök Skëköl dör ie' yë́ e' a̱. Jesucristo olo ta̱' tai̱ë, ie' diché ta̱' tai̱ë, a̱s sulitane tö ie' ki̱kö̀ka̱ ke̱kraë. Es e' idir.
 
¡Ittsö́! Jesucristo datse̱ mò a̱.
Sulitane tö ie' sue̱raë,
ñies wé̱pa tö ie' kötwa̱, ie' tkë'rakitö kuaböt wa,
e'pa tö isue̱raë.
Mik ká̱ ulitane wakpa tö isué̱,
eta̱ ie'pa i̱u̱raë sia̱rë suane yöki̱.
Es iwà tköraë. Es e' idir.
 
Skëköl diché ta̱' tai̱ë íyi ulitane tsa̱ta̱, ie' tso'tke tsa̱we ta̱, i̱'ñe ta̱, ñies ke̱kraë. Ie' tö ichè: “Ye' dör íyi wì ena íyi bata.”
Juan tö Jesucristo sué̱ kabsue̱ie
Ye' dör a' yami Juan, e' batsulewa̱ Jesús mik e' wa ye' tso'ñak a' ta̱ wé̱pa blúie Skëköl tso' esepa shu̱a̱. Ñies ye' tso'ñak weinuk a' ta̱ ena idalë'ttsök a' ta̱ e̱r bua' wa. Ye' tö s'wöbla'wé̱ Skëköl ttè wa, ñies ye' tö Jesús tté paké sulitane a̱, e' kue̱ki̱ ie'pa tö ye' u̱ya'mi se̱nuk dayë nane kiè Patmos e' a̱. 10 Skëkëpa Jesús diwö, e' dör Domingo, e' ké̱wö ska' ta̱ Skëköl Wiköl de ye' ki̱ tai̱ë, eta̱ ye' ittsé ye' tsi̱kka tö yi tté ye' ta̱, e' ttö̀ dör darërëë we̱s duk blar es. 11 Ie' tö ye' a̱ iché: “Ì sue̱ke be' tö, e' shtö́ yëkkuö ki̱ ta̱ ipatkö́mi Skëkëpa Jesús icha eruleë se̱rke Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia ena Laodicea e'pa ko̱s a̱.”
12 Ye' wötrée isa̱u̱k tö yi ttöke ye' ta̱, eta̱ bö'wöla wöbastulur döka̱ kul, e' sué̱ ye' tö. E' tulur ituloka̱ yöule orochka wa e' ki̱. 13 Bö'wöla kul shu̱a̱, ye' tö isué̱ tö ì dur s'ditsö su̱ë. Ie' datsi' dör batsì̱ë döttsa̱ iklökue ki̱. Ikiparuo àr icho' mik e' dör oro. 14 Ie' tsa̱kö dör saruru shu̱te̱ë we̱s suiyök es we̱s mochka saruruë es suiyök ena mochka: Si'kuaie e' dör lana ena nieve. Ie' wöbla wër we̱s bö'wö wöñar es. 15 Ie' klö̀ wër dalölöë we̱s tabechka bua'bua ba'wè̱ bö' a̱ ena ipaiklè ta̱ iwër dalölöë es. Ie' ttö̀ ttsër we̱s di' blar tai̱ë ákttö mik es. 16 Ie' ulattö bua'kka a̱ ie' wa̱ bëkwö tso' döka̱ kul. Ie' kkö̀ a̱ tabè dettsa̱ kao̱ule di'dië wi̱'kë io̱'kë. Ie' wö wër dalölöë we̱s mik dìba a̱rke buaë eta̱ diwö wër es.
17 Mik ye' tö ie' sué̱, eta̱ ye' a̱newa wöwakköt ie' klö̀ ska' we̱s s'duowa̱ es. Erë ie' ulà bua'kka méka̱ ye' ki̱ ta̱ ichéitö ye' a̱: “Kë̀ be' suanuk. Ye' dör ttè tsá̱ ena ttè bata. 18 Ye' dör se̱ne michoë e' wák. Ye' du'wa̱ e' tso'ne ttsë'ka ke̱kraë. Ye' wa̱ diché tso' s'duö̀wa̱ ki̱. S'wimblu ké̱ e' wékkö yottsa̱ tso' ye' wa̱. Ie'pa shke̱o̱rmika̱ ye' a̱. 19 Ì tso' i̱'ñe ta̱ ena ì ko̱s datse̱ia̱ sue̱ke be' tö e' shtö́ yëkkuö ki̱. 20 Bëkwö döka̱ kul sué̱ be' tö ye' ulattö bua'kka a̱ ñies bö'wöla tuloka̱ yöule orochka wa, e' wà cheke ye' tö be' a̱ i' ta̱. Bëkwö kul, e' tö Skëköl biyöchökwakpa döka̱ kul e'pa wà chè. E'pa dör Skëkëpa Jesús icha eruleë se̱rke ká̱ kul a̱ ñe' kkö'nukwakpa. Bö'wöla döka̱ kul, e' tö Skëkëpa Jesús ichapa eruleë se̱rke ká̱ kul a̱ ñe' wà chè.”

*1:4-5 Wikölpa Kul: Mik yëkkuö i' tö Wikölpa Kul cheke, eta̱ e' wà kiane chè Wiköl Batse'r. Isalema Juan tö ikié es ichoie tö ì kanewe̱ke Wiköl Batse'r tö ese dör tsa̱ki̱ë buaë kë̀ ì kianeia̱ iki̱. Apocalipsis 3.1; 4.5; 5.6 sa̱ú̱.

1:14 suiyök ena mochka: Si'kuaie e' dör lana ena nieve.