2
Skëköl tö sulitane shu̱leraë ñikkëë
A' isie* Versículo i' a̱ Pablo ttökemi judiowak ta̱. E' wënewa̱ bua'ie verículo 12 ena itöki̱ itso' e' ki̱. tö pë' chéyö ñe'sepa kichatekettsa̱, esepa kë̀ a̱ ì yënuk e̱' tsa̱tkoie Skëköl wörki̱. Ì sulu ko̱s wambleke ie'pa tö ese wambleke a' tö ñies. E' kue̱ki̱ mik a' tö ie'pa kichatéttsa̱, eta̱ e' wa a' wákpa tso' e̱' kichatöktsa̱. E' kue̱ki̱ kë̀ a' a̱ e̱' tsa̱tkënuk. Se' wa̱ ijche̱r tö Skëköl tö s'shu̱lè yësyësë, e' tö se' e̱' wamblö̀ sulu es esepa ko̱s kichaterattsa̱. A' tö ì sulu wamblé we̱s wé̱pa kichatéttsa̱ a' tö es, e' ta̱ ¿we̱s a' ibikeitsèmi tö Skëköl kë̀ tö a' kichatepattsa̱ ñies? A' tö ibikeitseke es, e' ta̱ e' wa ie' e̱r buaë se' ta̱, e' watöktsa̱ a' tso'. Ie' tö se' anewe̱keia̱ tai̱ë, ie' kë̀ tö se' we'ikè bet. Ie' e̱r buaë a' ta̱, e' tö a' dalë'ttsekeia̱ buaë, e' wa ie' tso' a' ulaiök a̱s a' e̱r mane'ù̱ ie' a̱, ¿e' kë̀ jche̱r a' wa̱? Erë a' e̱r darërëë. A' kë̀ é̱na e̱r mane'wa̱k ie' a̱, e' nuí̱ ki̱ a' tso' Skëköl kësik e' kí̱ kiök e̱' ki̱. Mik ie' s'shu̱leraë e' ké̱wö de eta̱ ie' tö s'shu̱leraë yësyësë. 6-11 Sulitane dör ñies ë̀me ie' a̱, e' kue̱ki̱ ie' tö iské meraë eköl eköl a̱ we̱s s'se̱r es. Wé̱pa e̱' chöke ke̱kraë ì buaë u̱k, tso' ilo ena iki̱kèka̱ ena se̱ne michoë yulök, esepa ulà a̱ se̱ne michoë döraë. Erë wé̱pa tkirke iwák ë̀ ki̱, e̱' wamblö̀ sulu, kë̀ tö ie' ttè moki̱ dalöiè, esepa we'ikeraëitö kësik wa da'a̱. Wé̱pa e̱' wamblö̀ suluë esepa ko̱s weirdaë sia̱rë ke̱we judiowak e' ukuöki̱ ta̱ sulitane, e' dalërdarak imik tai̱ë. Erë wé̱pa se̱rke yësyësë esepa ko̱s a̱ ilo ena iki̱kèka̱ ena se̱ne bë̀rë e' merdaë tai̱ë ke̱we judiowak a̱ e' ukuöki̱ ta̱ sulitane a̱.
12 Pë' kë̀ dör judiowak esepa kë̀ ku̱' Moisés ttè dalöiëno e' diki̱a̱. Ie'pa tö ì sulu wamblé, e' ta̱ iweirdaë sia̱rë erë ie'pa kë̀ shu̱lirpa ttè ñe' wa. Erë judiowak tso' ttè e' diki̱a̱, e'pa tö ì suluë wamblé e' ta̱ ttè e' wa ie'pa shu̱lirdaë. 13 Wé̱pa tö ttè dalöiëno e' ttsé, e' ë̀ kue̱ki̱ ie'pa kë̀ klö'we̱pa Skëköl tö we̱s pë' buaë yësyësë es. E' skéie wé̱pa tö ttè e' wà dalöié esepa klö'we̱raëitö es. 14-15 Pë' kë̀ dör judiowak esepa kë̀ wa̱ Skëköl ttè dalöiëno kit Moisés tö yëkkuö ki̱ e' jche̱r. Erë mik ie'pa tö ttè ñe' wà dalöié iwákpa wa̱ ijche̱r e' kue̱ki̱, eta̱ e' wa iwënewa̱ tö ttè dalöiëno tso' ie'pa e̱r a̱. Ttè e' diki̱a̱ ie'pa tso'. Ttè e' ë̀ wa ie'pa e̱r tö ie'pa a̱ icheke tö ì dör buaë ì dör suluë. Ttè e' wa mikle ta̱ ie'pa e̱r tö ie'pa kkateke, mikle ta̱ ie'pa tsa̱tkeke. Ttè e' wa ie'pa shu̱lirdaë. 16 E' tköraë aishkuö ta̱ mik Skëköl tö ì ko̱s tso' blëulewa̱ se' e̱r a̱ e' shu̱leraë Cristo Jesús batamik eta̱, we̱s ttè buaë pakekeyö e' tö ichè es.
17 Erë a' we̱lepa dör judiowak, esepa e̱rblöke Moisés ttè dalöiëno e' mik. A' e̱' ttsö̀ka̱ tö a' dör Skëköl icha. 18 Ì kiane ie' ki̱ ese jche̱r buaë a' wa̱. A' yöule buaë ie' ttè wa, e' kue̱ki̱ ì dör ibua'ie e' shu̱kitmi a' a̱ wè̱. 19 A' ibikeitseke tö o̱'ka pautmi a' a̱ buaë. E' dör we̱s s'wöbla kë̀ wawër esepa ulaiè es ö we̱s se' tso' stui a̱ esepa a̱ bö'wö kkachè es. 20 A' wa̱ ttè dalöiëno tso', e' dör ttè moki̱ ena íyi jche̱r tai̱ë e' tté. E' kue̱ki̱ a' ibikeitseke tö a' a̱ se' ka̱m yör esepa yörmi ena wé̱pa kë̀ wa̱ ì jche̱r esepa wöblarmi. 21 E' dör es, e' ta̱ ¿we̱s a' kë̀ e̱' wöbla'ù̱? A' tö s'patteke tö kë̀ s'kàne akblök ta̱ ¿we̱s a' akblöke? 22 A' icheke tö kë̀ s'ka̱wöta̱ s'se̱newa̱bak dalöse̱u̱kwa̱ ta̱ ¿we̱s a' tö idalöse̱we̱ke? Íyi diököl tso' dalöiè e' a̱r suluë a' é̱na ta̱ ¿we̱s íyi tso' iwé a̱ e' ekibleke a' tö? 23 Ttè dalöiëno menea̱t a' a̱, e' wa a' e̱' ttsö̀ka̱ tai̱ë ta̱ ¿we̱s a' kë̀ tö idalöiè? E' wa a' tö ie' dalöse̱wé̱wa̱. 24 Wëe' Skëköl yëkkuö tö ichè: “Pë' kë̀ dör judiowak, esepa tö Skëköl cheke suluë a' ukuömik.” Isaías 52.5; Ezequiel 36.22
25 Moki̱ wé̱pa tö Moisés ttè dalöiëno e' iu̱teke, esepa a̱ itóttola kkuölit tëule tsir e' dör buaë. Erë yi kë̀ tö iiu̱tè, esepa a̱ kë̀ idör ìie bua', e' dör we̱s kë̀ s'wakyöule es. 26-29 ¿Wé̱pa dör judiowak chökle? E' kë̀ dör iditséwö ë̀ wa. E' kë̀ dör iwakyöule iyese alè ki̱ e' wa. Judiowak chökle e' dör wé̱pa e̱r yësyësë Skëköl wöa̱ esepa, e' dör we̱s ie'pa wakyöule ie̱r a̱ es. E' kë̀ o̱nuk ttè dalöiëno e' a̱. E' o̱rmi Wiköl Batse'r ë̀ a̱. Esepa wër buaë Skëköl wa, kë̀ dör s'ditsö wa. E' kue̱ki̱ pë' kë̀ dör judiowak, kë̀ wakyöule, kë̀ wa̱ Moisés ttè dalöiëno e' ku̱', esepa tö idalöié buaë, e' ta̱ ie'pa sue̱raë Skëköl tö we̱s judiowak wakyöule es erë́ kë̀ iwakyöule moki̱. Pë' tö ttè dalöiëno e' dalöié, erë́ kë̀ iwakyöule ichkà ki̱, esepa tö judiowak kë̀ tö iiu̱tè esepa kkateraë iki̱ aishkuö ta̱, erë́ iwakyöule ena ttè dalöiëno tso' iwa̱.

*2:1 Versículo i' a̱ Pablo ttökemi judiowak ta̱. E' wënewa̱ bua'ie verículo 12 ena itöki̱ itso' e' ki̱.

2:24 Isaías 52.5; Ezequiel 36.22