2
We̱s se' ka̱wöta̱ se̱nuk Skëköl a̱
Erë be' ké s'wöbla'u̱k ke̱kraë Jesucristo ttè moki̱ wa. Wëpa këkëpatke, esepa wöbla'ú̱ tö ie'pa ké e̱' kkö'nuk se̱ne sulu yöki̱. Ie'pa ké se̱nuk buaë yësyësë a̱s sulitane tö idalöiö̀. Ie'pa ké e̱rbikök buaë yësyësë. Ie'pa ké e̱' tkökwa̱ darërëë ttè mik se' e̱rblöke e' a̱. Ie'pa ké s'dalëritsök moki̱ë ena ì ko̱s dalë'ttsök e̱r bua' wa. Es ñies tayëpa këkëpatke, esepa wöbla'ú̱ se̱nuk Skëköl dalöiè a̱. Ie'pa kë̀ kàne blo' kukueblökwa̱. Ie'pa kë̀ kàne biyöblök. E' skéie ie'pa ké s'wöbla'u̱k se̱nuk buaë. Ie'pa ké tayëpa wöbla'u̱k tö ika̱wöta̱ imaso ena ila'rla e'pa dalëritsök buaë. Ie'pa ké e̱rbikök yësyësë. Ie'pa ké se̱nuk kë̀ trërta̱'. Ie'pa ké iu kanéu̱k buaë. Ñies ie'pa ké iwëm dalöiök buaë a̱s kë̀ yi tö Skëköl ttè chö̀ suluë.
Ñies duladulapa pattö́ tö ie'pa ké e̱' kkö'nuk se̱ne suluë ko̱s yöki̱. 7-8 Be' se̱nú yësyësë ie'pa wörki̱ a̱s ie'pa se̱r we̱s be' se̱r es. Mik be' tso' ie'pa wöbla'u̱k, eta̱ iwöbla'ú̱ yësyësë e̱r moki̱ wa Skëköl dalöioie, es kë̀ yi a̱ ì sulu yërpa be' ki̱. Es be' bolökpa kë̀ a̱ ì sulu ku̱nuk be' ki̱, e' kue̱ki̱ ie'pa jaërdaka̱ se' ki̱.
S'tso' klöulewa̱ kanè mésoie, esepa pattö́ tö ie'pa ké iwökirpa ttö̀ ko̱s e' iu̱tök e̱r bua' wa a̱s iwërdak buaë iwökirpa wa. Ie'pa kë̀ kàne iwökirpa iu̱tök kësik wa. 10 Ie'pa kë̀ kàne iwökirpa íyi ekiblök, e' skéie ie'pa ké ì ko̱s we̱kerakitö e' u̱k buaë yësyësë iwà kkachoie ì ko̱s wa tö Skëköl dör S'tsa̱tkökwak, e' tté dör buaë.
11 Skëköl tö s'tsa̱tkè, e' watkekeitö sulitane a̱. Es ie' tö se' a̱ iwà kkacheke tö ie' e̱r buaë ché se' a̱. 12 Mik se' é̱na ia̱ne tö ko̱s Skëköl e̱r buaë ché se' a̱, eta̱ kë̀ se' é̱na ì sulu wamblakia̱ we̱s wé̱pa kë̀ tö ie' dalöiè esepa es. Ie'pa e̱r me'rie ì suluë ë̀ ki̱. E' skéie se' e̱rbikak buaë. Se' se̱nak yësyësë ena batse'r ie' a̱ we̱s ie' ki̱ ikiane es, se' se̱rkeia̱ ká̱ i' ki̱ e' dalewa. 13 Se' tso'ia̱ ká̱ i' ki̱ eta̱ se' tso' Jesucristo datskene olo ta̱' tai̱ë, e' panuk, e' tö se' ttsë'we̱ke buaë. Ie' dör S'tsa̱tkökwak, ie' dör Se' Këköl tai̱ë e'. 14 Ie' e̱' me'ttsa̱ ttèwa̱ se' skéie se' yottsa̱ie ì sulu ko̱s e' ulà a̱, ñies se' e̱r paikloie manene. Es se' de ie' wák a̱, es se' e̱r de ì buaë u̱k ke̱kraë.
15 A Tito, ttè e' chö́ ie'pa a̱, ie'pa pattö́, ie'pa uñú diché wa. Es kë̀ yi tö be' watepattsa̱.