17
Jeezas pray fi ihself
Wen Jeezas don seh dehn ting, ih luk op da hevn ahn pray seh, “Faada, di taim don kohn. Mek peepl si yu Son gloari, soh dat Ai ku shoa dehn fi yoo gloari tu. Kaa yoo gi mee atariti oava evribadi pahn dis ert, soh dat Ai ku mek aala dehn wan weh yoo gi mi ku liv wid Gaad fareva. Ahn di way fi mek dehn liv wid Gaad fareva da fi mek dehn noa yoo, weh da di oanli chroo Gaad, ahn fi mek dehn noa Jeezas Krais, weh da di Wan weh yoo sen. Ai shoa evribadi ya pahn dis ert fi yoo gloari, kaa Ai don du evriting weh yoo sen mi fi du. Soh now Faada, gi mi bak di gloari weh Ah mi ga wen Ai mi deh wid yoo fahn bifoa di werl mi eevn staat tu mek.
Jeezas pray fi ih disaipl dehn
“Yoo mi gi mi sohn disaipl fahn dis werl an Ai don shoa dehn how yoo stan. Dehn mi bilangz tu yoo; den yoo gi mee dehn, ahn dehn mi du aal weh yoo seh fi du. Now dehn noa dat evriting weh Ai ga, da akchwali fahn yoo, kaa Ai tel dehn bak di sayhn werd dehn weh yoo tel mee fi seh, ahn dehn aksep it. Dehn noa dat Ai kohn fahn yoo fi chroo, ahn dehn bileev seh dat da yoo sen mee. Soh da dehn Ah di pray fa. Ah noh di pray fi di res a peepl dehn eena di werl, bot Ah di pray fi dehn wan ya weh yu gi mi kaa dehn bilangz tu yoo. 10 Ahn aala dehn wan weh bilangz tu mee da fi yoo tu, ahn dehn wan weh bilangz tu yoo da fi mee. Evribadi ku si mai gloari sayka dehn.
11 “Ai soon kohn da yoo; Ai noh wahn deh eena dis werl agen, bot dehn wahn stil deh ya. Soh mi Faada weh hoali, Ah aks yu fi protek dehn chroo di powa weh deh eena yu naym, di sayhn naym weh yu gi mee, soh dat dehn ku bee wan jos laik how mee ahn yoo da wan. 12 Wail Ai mi deh wid dehn, Ai mi protek dehn chroo di powa weh deh eena di naym weh yoo mi gi mee. Ai mi main dehn gud ahn nat wan a dehn neva faal weh, eksep da wan weh mi bong fi goh da hel. Dat mi hapm soh dat weh di Skripcha mi seh bowt hihn kuda mi kohn chroo.
13 “Now Ai soon kohn bak tu yoo, bot Ah seh aala dehn ting wail Ah stil deh pahn dis ert, soh dat mi disaipl dehn haat ku ful op a di sayhn hapinis weh deh deep dong eena mai haat. 14 Ah tel dehn di veri werd dehn weh yoo tel mee, ahn sayka dat, di peepl dehn a di werl hayt dehn. Dehn noh bilangz tu dis werl, jos laik how Ai noh bilangz tu dis werl needa. 15 Faada, Ah noh di aks yu fi tek dehn owta dis werl, bot Ah di aks yu fi protek dehn fahn di eevl wan, weh da di devl. 16 Jos laik how Ai noh bilangz tu dis werl, dehn noh bilangz tu it needa. 17 Mek yu werd dehn weh da di chroot mek dehn oanli liv fi yoo wan, kaa fi yoo werd dehn da di chroot. 18 Sayhn laik how yu mi sen mee eena dis werl, Ai di sen dehn owt eena di werl tu. 19 Sayka dehn, Ai gi maiself oava tu yoo fi serv yoo wan soh dat dehn ku gi fi dehnself oava tu yoo fi serv yoo wan tu.
Jeezas pray fi evribadi
weh bileev eena ahn
20 “Ai noh oanli di pray fi dehnya disaipl ya, bot Ah di pray fi aala dehn peepl weh wahn bileev eena mee sayka weh dehn wan ya seh bowt mee. 21 Faada, Ah pray dat aala dehn ku bee wan sayhn laik how mee ahn yoo da wan. Mek dehn jain aan tu wee sayhn laik how yoo deh eena mee ahn mee deh eena yoo. Den di peepl dehn a di werl wahn ku bileev seh dat da yoo mi sen mee. 22 Ai di aana dehn sayhn way how yoo aana mee, soh dat dehn ku bee wan sayhn laik how mee ahn yoo da wan. 23 Ai jain aan tu dehn ahn yoo jain aan tu mee eena wahn perfek way, soh dat di res a di werl ku noa dat yoo mi sen mee, ahn dat yoo mi lov dehn jos laik how yoo lov mee.
24 “Faada, Ah waahn dehn falowaz weh yu gi mi deh da di sayhn plays weh Ai wahn deh, soh dat dehn ku si how yoo aana mee. Yu aana mi kaa yoo mi lov mee fahn bifoa di werl mi eevn mek.
25 “Mi Faada, yoo da di Wan weh gud. Di ada peepl dehn eena di werl noh noa yoo ataal, bot Ai noa yoo, ahn dehn wan ya noa seh dat da yoo mi sen mee. 26 Ai shoa dehn da hoo yoo an Ah wahn kip aan di shoa dehn, soh dat di lov weh yoo ga fi mee ku deh eena dehn, an Ai wahn ku liv eena dehn.”