5
Uchꞌajnarir e Adán
Pues jax era e checsuyaj tama uchꞌajnarir e Adán. Pues conda e Dios uche e bꞌajxan winic y e bꞌajxan ixic, uche tuaꞌ aquetpa uwirnar bꞌan cocha jaxir. Pues uche e winic y e ixic y uchojbꞌes utobꞌ. Y tama e día conda chenobꞌ umen e Dios, ojron jaxir y che: “Cꞌani apejcnobꞌ que winicobꞌ”, che e Dios.
Pues conda e Adán war ucojco 130 año cuxpa otronteꞌ uyunen y uturbꞌa ucꞌabꞌa Set. Pues uwirnar e Set quetpa bꞌan cocha uwirnar e Adán. Y nacpat era e Adán turuanto 800 año, y cayto uchꞌijrse cora tejromtac y cora ijchꞌoctac. Y bꞌan cocha era e Adán turuan 930 año tama tunor ucuxtar. Y tamar ujabꞌ era chamay.
Pues conda e Set war ucojco 105 año cuxpa inteꞌ uyunen xeꞌ ucꞌabꞌa Enós. Y nacpat era e Set turuanto 807 año, y cayto uchꞌijrse cora tejromtac y cora ijchꞌoctac. Y bꞌan cocha era e Set turuan 912 año tama tunor ucuxtar. Y tamar ujabꞌ era chamay.
Y conda e Enós war ucojco noventa año cuxpa inteꞌ uyunen xeꞌ ucꞌabꞌa Cainán. 10 Y nacpat era e Enós turuanto 815 año, y cayto uchꞌijrse cora tejromtac y cora ijchꞌoctac. 11 Y bꞌan cocha era e Enós turuan 905 año tama tunor ucuxtar. Y tamar ujabꞌ era chamay.
12 Y conda e Cainán war ucojco setenta año cuxpa inteꞌ uyunen xeꞌ ucꞌabꞌa Mahalalel. 13 Pues nacpat era e Cainán turuanto 840 año, y cayto uchꞌijrse cora tejromtac y cora ijchꞌoctac. 14 Y bꞌan cocha era e Cainán turuan 910 año tama tunor ucuxtar. Y tamar ujabꞌ era chamay.
15 Y conda e Mahalalel war ucojco sesenta y cinco año cuxpa uyunen xeꞌ ucꞌabꞌa Jéred. 16 Y nacpat era e Mahalalel turuanto 830 año, y cayto uchꞌijrse cora tejromtac y cora ijchꞌoctac. 17 Y bꞌan cocha era e Mahalalel turuan 895 año tama tunor ucuxtar. Y tamar ujabꞌ era chamay.
18 Y conda e Jéred war ucojco 162 año cuxpa uyunen xeꞌ ucꞌabꞌa Enoc. 19 Y nacpat era e Jéred turuanto 800 año, y cayto uchꞌijrse cora tejromtac y cora ijchꞌoctac. 20 Y bꞌan cocha era e Jéred turuan 962 año tama tunor ucuxtar. Y tamar ujabꞌ era chamay.
21 Y conda e Enoc war ucojco sesenta y cinco año cuxpa uyunen xeꞌ ucꞌabꞌa Matusalén. 22 Pues e Enoc tzay irna umen e Dios. Y conda cꞌapa cuxpa e Matusalén, e Enoc turuanto 300 año y cayto uchꞌijrse cora tejromtac y cora ijchꞌoctac. 23 Y bꞌan cocha era e Enoc turuan 365 año tama tunor ucuxtar. 24 Pero cocha e Enoc tzay irna umen e Dios, cꞌotoy inteꞌ día que intaca satpa ut tut e gente tara tor e rum umen que e Dios intaca uqꞌueche ixin tut e qꞌuin tichan.
25 Y conda e Matusalén war ucojco 187 año cuxpa inteꞌ uyunen xeꞌ ucꞌabꞌa Lámec. 26 Pues nacpat era e Matusalén turuanto 782 año, y cayto uchꞌijrse cora tejromtac y cora ijchꞌoctac. 27 Y bꞌan cocha era e Matusalén turuan 969 año tama tunor ucuxtar. Y tamar ujabꞌ era chamay.
28 Y conda e Lámec war ucojco 182 año cuxpa inteꞌ uyunen 29 y uturbꞌa ucꞌabꞌa Noé xeꞌ war che “Jiriar”, y ojron y che: “Cawinquirar Dios cꞌapa ubꞌaxe or e rum y tamar era ucꞌani tuaꞌ capatna meyra tuaꞌ alocꞌoy e cosecha tamar. Pero e sitz era axin uchion cajiri* E Lámec bꞌijresna umen e Dios tuaꞌ unata que e Noé cꞌani acꞌampesna umen e Dios tuaꞌ aquetpa inteꞌ nuxi tacarsiaj tut e winicobꞌ. Y tamar era uturbꞌa ucꞌabꞌa Noé xeꞌ war che “Jiriar”. Iranic e Génesis 3:17–19 tiaꞌ chectesna ticoit tama e bꞌax lo que cꞌaxi tujor e winicobꞌ umen que e Adán machi ubꞌian tut e Dios. Y cꞌotoy quetpa bꞌaxbꞌir e rum ubꞌan y bꞌan cocha era quetpa intran tut e winicobꞌ tuaꞌ ulocse e cosecha. Pero conda tari e nuxi jajar xeꞌ ixin ubꞌutꞌi tunor or e rum taca e jaꞌ tama utiempo e Noé, sisa cora cobꞌa aquetpa tuaꞌ apatna inteꞌ winic tuaꞌ ulocse e cosecha conda taquix e jaꞌ.”, che e Lámec. 30 Y nacpat que cuxpa e Noé, e Lámec turuanto 595 año, y cayto uchꞌijrse cora tejromtac y cora ijchꞌoctac. 31 Y bꞌan cocha era turuan e Lámec 777 año tama tunor ucuxtar. Y tamar ujabꞌ era chamay.
32 Y conda e Noé war ucojco 500 año cuxpa inteꞌ uyunen xeꞌ ucꞌabꞌa Sem, y nacpat era cuxpa e Cam, y de allí cuxpa e Jafet.

*5:29: E Lámec bꞌijresna umen e Dios tuaꞌ unata que e Noé cꞌani acꞌampesna umen e Dios tuaꞌ aquetpa inteꞌ nuxi tacarsiaj tut e winicobꞌ. Y tamar era uturbꞌa ucꞌabꞌa Noé xeꞌ war che “Jiriar”. Iranic e Génesis 3:17–19 tiaꞌ chectesna ticoit tama e bꞌax lo que cꞌaxi tujor e winicobꞌ umen que e Adán machi ubꞌian tut e Dios. Y cꞌotoy quetpa bꞌaxbꞌir e rum ubꞌan y bꞌan cocha era quetpa intran tut e winicobꞌ tuaꞌ ulocse e cosecha. Pero conda tari e nuxi jajar xeꞌ ixin ubꞌutꞌi tunor or e rum taca e jaꞌ tama utiempo e Noé, sisa cora cobꞌa aquetpa tuaꞌ apatna inteꞌ winic tuaꞌ ulocse e cosecha conda taquix e jaꞌ.