13
Ewéridijani lúma lagúmujoún buri mábugaü
Nijánme lǘrüwan weíyaasu nídin bisídaün. Dánme le nachǘlürün júmoun, lagúseragüdǘwaba cáda ában le gadúnrunti ánjein añájein lubeí biáma o ǘrüwa geféentiña luágu lidúnrun. Luágu meja libíaman nuweíyasun júmoun, wéridi numútiña meja ja adáagubaña wuríbani lun jasáansiraguni jagáburi. Láu sun díse nan jueí guetó, naríñaguñaya joun sun ja asígirubaña adáagua wuríbani, luágu dánme lan nídin bisídaün lǘrüwan weíyaasu, nasúfuriragüdübaña lan láu ában érei weíriti. Narúfudubeiti jun luágu adímureja lan Crístu nídaangiñe. Áni medébilinti Crístu lídan ligáburi loúserunün, arúfudarügü lumúti luweírin lubáfu jagánagua. Inárüni luágu jilá lan luágu gurúwa queísi débiliti, ába labágaridun láu lubáfu Búngiu. Débilitiwa gíñe queísi ligía dán meja le laganoúnbei ya uboúagu, áni quei sará lan Crístu lídaangiñe oúweni láu sun lubáfu Búngiu luágu, wachǘlürüba júmoun láu sun lubáfu Búngiu wawágu ladǘga lídaañadiwa lan ában lúma Crístu.
Joúchagua jumá júngua lun jaríjini ánjein lánigu jubeí Crístu le tímatimaati, joúchagua jumá júngua, moúchugua jumána. ¿Ibídiñeti jun luágu níjein lan Crístu jídan ánjein afíñe jubeí le tímatimaati luágu? Agúrabatina jasúbudiruni luágu afíñe wamá luágu Crístu le tímatimaati, áni níjein lan agánawa wádan láu sun lubáfu, ladǘga mabúseerun wamá warúfuduni wabáfu quei apóstolugu láu wasúfuriragüdünün luágu luríban jigáburi. Busénrügütiwa lun buídu lan jeíbugun lúma Búngiu láu sun jamúga ígirúa wamá marúfudunga wabáfu quei apóstolugu. Dan rügǘñein múaran lan lagáburidun gürígia lúma linárün Búngiu, labúseerúa larúfudúniwa nubáfu queísi apóstolu lun nasúfuriragüdüni gürígia luágu lifígoun, dan le buídu lan joúdin lúma Búngiu, mabúseerúnwati narúfuduni nubáfu láu abeíchuni. Gúndaatina lun naganoún quei mabáfuti ánjein buídu lubeí jigáburi, áni wayúmuraguamémeba lun jiábin lun jabuídurun le gumúti. 10 Nabǘrüjañoun gárada to jun lubáragiñe nídin aríjaün, lun gayáraabei lan jasáansiruni jigáburi lubáragiñe nachǘlürün júmoun, lun memégeirúniwa lan narúfuduni nubáfu juágu quei apóstolu láu nasúfuriragüdünün. Lugúndun rúlumuti Búngiu ubáfu nun queísi apóstolu lun nawáanseragüdünün lídan jeíbugun lúma, máma lun neréderunün lueí.
11 Guetóti, nidújeñu, buídulá lídin jun. Áluga jumá lun jabuídurun le gumúti lídan jigáburi, ragǘjuma dǘgüdaguaü, abágarida jumá lídan úarani lúma darángilaü. Ítara lúba júmabei lan Búngiu láu lidárangilan lúma línsiñejabu. 12 Chúgua jumá júngua lídan líri Wabúreme lun jarúfuduni luágu lídaañadiwa lan ában wámagua. 13 Mábuga jáña sun wadújeñu lídan afíñeni jun.
14 Resíbi jumeí labíniragüle Jesúsu, lúma línsiñejabu Búngiu, sandí jumeíme Sífiri Sándu júmagua. Ítaralá.