TǗRÜWAN LIGÁRADAN APÓSTOLU JUAN
1
Buíti ladímurejoún luágu wügǘri le gíribei Gáyo
Áu le weíriei mútu, nabǘrüjañoun gárada to bun, numáda Gáyo, le jínsiñebei nun le gumúti.
Numáda jínsiñeti nun, nayúmuragun lun Búngiu lun buídu lan lídin sun cátei bun, lun gíñe magádie ban ítara queísi buídu lan lídin bun lídan beíbugun lúma Crístu. Oúnwenbun nagúndaarun dan le jayábinbei jádaangiñe wadújeñu lueígiñe Jesucrístu, ába jabájüdagun nun luágu bugúnfulin quei babágariduña lubeí úaragu lúma larúfudajan Crístu. Úati ámu cátei agúndaaraguagüdütina queísi dan le nagáambun luágu jabágariduña lan nirájüñü lídan úarani lúma larúfudajan Crístu.
Numáda jínsiñeti nun, buíti boúserun lídan esériwiduni le badǘgübei joun wadújeñu lueígiñe Jesucrístu, joúntima ja lílana ámu fulásu. Abájüdaguatiña ligíbugiñe adámurini le yábei luágu bínsiñejabu joun. Adǘgabeí fuleísei le. íderagua báña láu le jemégeirubei lun jasígiruni jaweíyasun lídan ában igáburi le áuti lagúndaara Búngiu. Furítiña lun jesériwidun lun Crístu, merésibiruntiña ni cáta jámagiñe ja ibídiñejabubaña lun Búngiu. Ligía lúnti lubeí weténirun joun, lun wíderaguniña lídan lapúrichijoún lerérun Búngiu.
Luríban loúserun Diótrefes
Abǘrüjatina buga ában gárada joun tílana ligílisi, májati Diótrefes lídin láu le wabeíbei lugúndun busénti ábuti lan jádan súnwandan. 10 Ánjana lubeíti ñǘdün, neréruba lun luágu le ladǘgübei, adáagua marásualugu lúma iyéeni wawágu. Boúgudin lueí líra, merésibirun lumútiña wadújeñu ja achǘlürütiña, áni mája ligía lun jerésibiruniña ámu, ja erésibirutiña, ába labúguniña lídaangiñe adámurini le táni ligílisi.
11 Numáda jínsiñeti nun, mafálarabeí jémpulu wuríbati le, adǘgamemebeí le buídubei. Le adǘgüti buíti, lánigu Búngiu, ánjein le adǘgüti wuríbati, ibídiñegili Búngiu lun.
Lubuídun láni Demétrio jémpulu
12 Buíti jadímurejan súngubei luágu Demétrio, áni inárüni luágu buídu lan ligáburi. Geféentiwa gíñe luágu cátei le, áni subúdi jumúti luágu inárüni lan le waríñagubei.
Lagúmujoún buri dimúrei
13 Gíbeti yebe lúnti naríñaguni bun, mabúseerúntina abǘrüjarügü náni, 14 lugúndun agúrabatina naríjinibu madíse, ábameti wayánujan.
15 Darángilabá. Mábuga jáña umádagu yána bun, rúbei wamábugaü lun cáda ában jádaangiñe wamádagu ja ñíbaña.