A Sb'ab'el Carta
SAN JUAN
B'ab'el Juan sb'i jun carta tic, aton jun sb'ab'el carta vin̈aj apóstol Juan stz'ib'ejnacb'at d'a eb' creyente d'a junjun lugar. A tas syal vin̈ d'a scarta tic, to yovalil sxajanej sb'a eb'. A junoc mach xajanan eb' anima, syalelc'ochi yojtac Dios, yujto xajan eb' anima yuj Dios chi'. Ay chab' c'ayb'ub'al syal jun carta tic: B'ab'el, tz'ac'ji stec'anil eb' vach' yac'an yed' Dios yed' pax Jesucristo. Schab'il, syal d'a eb' creyente to max comon och tzac'an eb' yuj juntzan̈ ch'oc c'ayb'ub'al, yic vach' an̈ej d'a Dios ayoch spensar eb'. Yujto a eb' chi', syal eb' to a masanil tas squil yed' co sat, ayn̈ejoch chucal d'ay, syalpax eb' to a Yuninal Dios, maj yac'ochlaj sb'a animail. Syalanpax eb' to a tas sco c'ulej d'a yolyib'an̈q'uinal tic, vach'chom chuclaj, malaj yalan yic d'a co colnab'il tic, xchi eb'.
Palta a vin̈aj Juan chi', syal vin̈ to Jesucristo val yel Yuninal Dios, yac'nacoch sb'a animail. A eb' tz'ac'anoch d'a sc'ool, vach'ocab' syutej sb'eyb'al eb', xajananpax yetanimail eb'.
1
A yab'ixal jun tz'ac'an co q'uinal
Tic sco tz'ib'ejb'at yab'ixal jun Lolonel sb'i d'ayex, aton jun tz'ac'an co q'uinal. Aytax ec' d'a yichb'anil. Ix cab' sloloni. Ix quil val ochi. Ix on̈ och q'uelan d'ay, ix co yamlan yed' co c'ab'. A jun tz'ac'an co q'uinal chi', ix ch'oxchaj quila', ix quilanoch a on̈ tic, yuj chi' scac' testigoal co b'a yuuj, scalanpax eyab'i to a tz'ac'an co q'uinal d'a juneln̈ej. A jun chi', aytaxon ec' yed' Dios, palta ix ch'oxji d'ayon̈. Yuj chi' a jun ix quil chi', jun ix cab' slolon chi', a' scal d'ayex yic vach' junxon̈ej tzex aj a ex tic qued'oc. Yujto d'a val yel vach'xo cac'an yed' co Mam Dios yed' Jesucristo Yuninal. Yuj chi' sco tz'ib'ejb'at juntzan̈ tic d'ayex, yic vach' ol te tz'acvoc co tzalajc'olal.
Icha saquilq'uinal yaj Dios
Scalb'at eyab'i tas alb'ilcan yuj Jesucristo d'ayon̈ to a Dios saquilq'uinal yaji, malaj val jab'oc q'uic'alq'uinal d'ay. Tato scala' to vach' caj yed'oc, palta an̈eja' ay on̈ to ec' d'a q'uic'alq'uinal, ton̈ej scal syal chi', a tas sco c'ulej man̈ yeloclaj. A Dios saquilq'uinal yaji. Yuj chi' tato a saquilq'uinal sco b'eyb'alej, vach' cac'an yed'oc junjun on̈, axo schiq'uil Jesucristo Yuninal, a' tz'ic'anel masanil co chucal ayoch d'ayon̈.
Tato scala' to malaj co chucal, ton̈ej scac' musansatil co b'a, man̈ yeloclaj tas scal chi'. Tato d'a val yel sco cha co mulej co chucal, a Dios sucan sat smasanil, syic'anpaxel masanil tas man̈ vach'oc ayoch d'ayon̈, yujto tojol toni, tz'eln̈ejc'och tas syala'. 10 Tato scala': Malaj b'aj ix och co mul, ta xco chi, syalelc'ochi to van cac'anoch Dios esalvumal. Tato icha chi', man̈ chab'iloclaj slolonel cuuj.