5
Palta man̈ yovaliloc svalb'at d'ayex b'aq'uin̈ ol jax Cajal Jesús chi'. Yujto eyojtacxo sic'lab'il to icha junoc elc'um sja d'ac'valil, malaj junoc mach ojtannac janic' sjavi, icha chi' ol aj sjavi sc'ual sjaub'al Cajal Jesús chi'. A d'a jun tiempoal chi' ol yal eb' anima: A on̈ tic te vach' caji, ¿toc ay tas sco na'a? xcham eb'. Palta a d'a jun rato chi' ol lajvoc el eb'. Icha tz'aj scot syail yalji yune' junoc ix ix, icha chi' ol aj sja yaelal d'a yib'an̈ eb'. Man̈ ol colchajcan el-laj eb' d'a jun yaelal chi'. Palta a on̈ tic man̈ on̈ ayoc ec' d'a q'uic'alq'uinal, yujto snachajel juntzan̈ tic cuuj. Yuj chi', vach'chom icha sja junoc elc'um ol aj sjavi jun c'ual chi', palta lista scutej co b'a. Yujto a on̈ tic ay on̈xo ec' d'a saquilq'uinal, yic on̈xo c'ualil. Yel man̈xo on̈ ayoc ec' d'a q'uic'alq'uinal, man̈xo on̈ yicoc d'ac'valil. Yuj chi' max yal lajan scutej co b'a icha juntzan̈xo eb' anima ichato vaynac, yujto max smaclej eb' sja jun c'ual chi'. Yovalil sco maclej, tec'an pax scutejec co pensar. A eb' svayi, a d'ac'valil svay eb'. A pax eb' tz'uc'an an̈, a d'ac'valil syuc' an̈ eb'. Palta a on̈ tic, yic on̈xo c'ualil. Yuj chi', tec'an val scutej co pensar. Yovalil sco vach' aq'uejoch Cristo d'a co c'ool. An̈ejtona', yovalil sco xajanej co b'a, yic lajan ol on̈ aj yed' eb' soldado scol sb'a yed' q'uen q'ueen syac'och eb' spichuloc sn̈i' sc'ool. Yovalil scac'och yipoc co c'ool to colb'il on̈xo, yic lajan ol on̈ aj icha eb' soldado c'oxb'il q'uen xumpil yuuj. Icha chi' scutej co colan co b'a. Yujto ix on̈ siq'uelta Dios man̈ yicoc syac' co yaelal yuj yoval sc'ool, palta ix on̈ siq'uelta yic sco cha co colnab'il yuj Cajal Jesucristo. 10 A ix cham co q'uexuloc, yuj chi' taxon̈ej pitzan on̈ mato chamnac on̈xo, palta ayic ol javoc, junn̈ej ol on̈ aj yed' co masanil. 11 Yuj chi', tzeyac'laj e tzalajc'olal junjun ex. Tzeyac'anpax e tec'anil ichataxon van e c'ulani.
Tz'iptzitaj eb' creyente
12 Tzon̈ tevib'at d'ayex ex vuc'tac yed' ex vanab' yic nivanocab' yelc'och eb' van smunlaj d'a e cal yuj Cajal Jesús d'a e sat, yujto van ex scuchb'an eb', van yecanpax yic Cajal chi' eb' e na'a. Nachajocab'el eyuuj to a Dios ix ac'an yopisio eb' chi'. 13 Yovalil nivanocab' yelc'och eb' d'a e sat, tze xajanej eb', yujto smunlaj eb' d'a Cajal Jesús. Te junc'olal slaj eyutej e b'a e masanil ta'. 14 Scham val calanb'at d'ayex to tze chec munlaj eb' malaj sgana smunlaji. Tzeyac'anpax snivanil sc'ool eb' utzin sc'ool. Tzeyac'anpax stec'anil eb' manta val stec'anil. Nivanocab' tzeyutej e c'ool d'a eb' smasanil.
15 A eb' malaj svach'il syutej sb'a d'ayex, man̈ e pac e b'a d'a eb'. Vach'n̈ej tzeyutej e b'a d'ayex junjun ex yed' d'a eb' anima smasanil.
16 Tzalajc'olalocab'n̈ej eyaji. 17 Lesalvan̈ec. Man̈ eyactejcan e lesalvi. 18 Tzeyac' yuj diosal d'a Dios yuj yaln̈ej tas eyaji, yujto a chi' sgana Dios chi' d'ayon̈ a on̈ yicon̈xo Cristo Jesús tic.
19 Man̈ e cachoch vaan Yespíritu Dios ayoch d'ayex junjun ex. 20 Man̈ eyac'cot eyoval d'a eb' syac' Dios yalel slolonel d'ayex. 21 Jantacn̈ej juntzan̈ c'ayb'ub'al tz'alji d'ayex, cham val e naani tato yel, mato maay. A val d'a juntzan̈ yel, ata' tzeyac'och e pensar. 22 Yaln̈ej tas malaj svach'il man̈ e cha'a.
23 A Dios ac'um junc'olal. Co gana to a' tzex vach' ic'anoch yicoc sic'lab'il. Co gana pax to a' stan̈van e pixan, e pensar yed' e nivanil, yic vach' malaj jab'oc e mul ayic ol javoc Cajal Jesucristo. 24 A jun sic'jinac on̈ eli, tz'elc'och val tas syala'. A ol ac'anelc'och juntzan̈ tic smasanil.
Tz'ac'jib'at stzatzil sc'ool eb'
25 Ex vuc'tac ex vanab', tzex lesalvi cuuj ta'.
26 Tzeyac'laj stzatzil e c'ool yuj e xajanan e b'a ta'.
27 D'a yichan̈ Cajal Jesús, svalb'at d'ayex to tzeyavtej jun in carta tic d'a scal eb' creyente smasanil ta'.
28 Aocab' Cajal Jesucristo syac' svach'c'olal d'ayex.