2
Ix in naan val sic'lab'il, ix laj vac'an proval b'ajtac tz'ilchaj tzalajc'olal vuuj, palta axo ix vilani to malaj b'aj tz'ilchaji. Ix nachajel vuuj to ayic sco sayan tas tz'aj co tzevaji, tob'an man̈ pensaril jun chi', axo yic scac'an co gana calani, malaj yelc'och jun chi'.
Ix in nib'ej val ix vojtaquejeli tas val junoc nivan yelc'och sco b'o a on̈ anima on̈ tic, yacb'an pitzan on̈ jayeoc c'ual d'a yolyib'an̈q'uinal tic. Ix vac' val tzalajb'oc in c'ol yed' uq'uel an̈, ix vac'anoch in b'a d'a man̈ pensaril, palta naann̈ej vuuj to a in jelanil tzin cuchb'ani.
Jantac nivac munlajel ix in b'o'o. Ix in b'o juntzan̈ pat, ix laj vavanpax te' uva. Ix laj in b'o b'ajtac tz'avchaj te' avb'en te' yed' b'ajtac tz'avchaj te te' syac' xumaquil. Ix vavanpax masanil macan̈il te te' syac' sat. Ix laj in b'oanpax yed'tal a a' b'aj smolchaji yic tz'och yal te' avb'en te' chi'. Ay eb' vin̈ in checab' yed' eb' ix in checab' ix in mana', ay pax eb' ix alji d'a in pat. An̈ejtona' jantac pax ix aj noc' in vacax yed' noc' in calnel d'a yichan̈ eb' ec'nac cajan d'a Jerusalén d'a pecataxo. Man̈xo jantacoc q'uen plata yed' q'uen oro ix in molb'ej, aton q'uen cotnac d'a eb' sreyal juntzan̈xo nación. Ay pax eb' vin̈ vinac yed' eb' ix ix sb'itan d'ayin, aton masanil nib'ab'il yuj eb' quetanimail. Jantac pax eb' ix ix, ix vic'a', tzolal sjavi eb' ix d'ayin.
Ix in b'inaj val d'a yichan̈ masanil eb' ec'nac d'a Jerusalén tic. Vach'chom ay masanil juntzan̈ tic d'ayin, palta maj satel-laj in jelanil. 10 Maj in tenec'laj tas ix in nib'ej. Ix vac'n̈ej in gana yed' tas ix in na'a. Ix vac' tzalajb'oc in c'ool yed' masanil in munlajel, aton jun tzalajc'olal chi' ix ac'ji spacoc d'ayin.
11 Ix lajvi chi', ix vilanoch masanil in munlajel ix in b'o chi', aton juntzan̈ munlajel chi' pural ix b'o vuuj. Icha chi' ix aj snachajel vuuj to a masanil juntzan̈ chi', malaj yelc'ochi. Lajan val icha b'aj sco nib'ej sco yam ic', palta max yamchajlaj cuuj. Icha chi' caji, malaj jab'oc tas vach' squic' d'a yolyib'an̈q'uinal tic.
12 Ix lajvi chi', ix in naanpaxi tas val yaj jelanil, man̈ pensaril yed' quistalil. ¿Tasto val ol sc'ulej junocxo mach ol ochcan reyal in q'uexuloc? ¿Tocval ay junocxo tas ch'oc ol yal snaanelta sb'oani mato sc'ulani? 13 Icha chi' ix aj snachajel vuuj to a jelanil yelxo te vach' d'a yichan̈ man̈ pensaril, icha yaj saquilq'uinal te vach' d'a yichan̈ q'uic'alq'uinal.
14 A mach n̈ican spensar, te vach' yilan b'aj tz'eq'ui. Axo mach malaj spensar jun, ichato d'a scal q'uic'alq'uinal sb'eyeq'ui. Vach'chom icha chi', palta lajann̈ej tz'aj co chami. 15 Ix valan icha tic: A tas ol ic'an eb' malaj spensar, an̈eja' ol in ic'an paxoc, yuj chi' jun, malaj jab'oc tas squic' d'a jelanil chi'. An̈eja' malaj yelc'och juntzan̈ chi'. 16 Yuj chi' vach'chom jelan on̈, vach'chom malaj co pensar, ol on̈ cham co masanil, man̈xo ol on̈ nachajcot yuj anima.
17 Yuj chi' ix in na icha tic, malaj yelc'och co q'uinal tic, yujto masanil tas sco c'ulej d'a yolyib'an̈q'uinal tic, ton̈ej squixtej co b'a yuuj. Lajan val icha b'aj sco nib'ej sco yam ic', palta max yamchajlaj cuuj, icha chi' caji. 18 An̈ejtona' malaj yelc'och masanil juntzan̈ in munlajel ix in b'o d'a yolyib'an̈q'uinal tic, yujto masanil juntzan̈ chi' an̈ej am d'a junocxo mach b'aj ol canoc. 19 Taxon̈ej jelan, ma malaj spensar jun b'aj ol can masanil in munlajel ix vab' syail in b'oan chi' yed' jelanil, malaj jab'oc yelc'ochi.
20 Ayic svilanoch masanil in munlajel ix in b'o chi', snaan sb'a in c'ool to nab'an̈ej ix vixtej in b'a in te munlaji. 21 Ay b'aj jelan co b'oan co munlajel chi', te vach' scutej yuj tastac cojtac, palta axo tz'aji a d'a junoc max munlaj jab'oc, ata' scani. A jun chi' nab'an̈ej, man̈ smojoc icha chi'.
22 Yuj chi', ¿tas val scac' yala' ayic te nivan munlajel sco b'o yed' jantac tas sco na' yuuj? 23 Masanil tiempo sco te naub'tan̈ej, al yajoch d'a quib'an̈ icha val junoc icatz. Max yic' jab'oc yip co pensar, yuj chi' malaj yelc'och jun chi'.
24 A val tas smoj sco c'ulej a on̈ anima on̈ tic to tzon̈ va'i scuc'an a', scac'an tzalajb'oc co c'ool yed' tastac squic' d'a co munlajel chi'. Icha chi' ix aj snachajel vuuj to a jun chi' a d'a Dios scoti. 25 ¿Tom syal co tzalaji, ma co va'i tato man̈ yujoc Dios? 26 Tato stzalaj Dios qued'oc, syac' co jelanil yed' co pensar yed' co tzalajc'olal. Palta axo eb' chuc jun, a Dios chi' tz'ac'an yip eb' yic smunlaj eb' smolb'an tastac tz'aj d'a eb', axo tz'aji, a d'a eb' stzalaj Dios yed'oc chi' scani. Palta a jun tic nab'an̈ejpaxi, lajan val icha b'aj sco nib'ej sco yam ic', palta max yamchajlaj cuuj.