^
MALAQUÍAS
Xajan eb' israel yuj Dios
Scachji eb' sacerdote yuj Jehová
A spitalil eb' aj Judá
A sc'ual yic ol ch'olb'itaj anima
A Diezmo yed' Ofrenda
Tz'oc' sc'ool Dios d'a eb' schon̈ab'
Ol ja sc'ual yoval sc'ol Jehová