5
Tzil val a b'a d'a eb' ix ix chuc spensar
Ach vuninal, cha ab' in jelanil tic, scham val a maclan ab' in razón vach' svala'.
Icha chi' ol aj snachajel uuj, ol yal a lolon yed' jelanil.
A junoc ix ix ay yetb'eyum, te vach' slolon ix, c'ununi slolon ix yic tzach smontejb'at ix d'a chucal.
Axo d'a slajvub'al, lajanxo tz'aj ix icha an̈ ixaj te c'a', icha val tz'aj co lajvi yuj q'uen espada chab' ye.
A mach sb'eyec' yed' jun ix ix chi', ol chamoc. A sb'eyb'al jun ix ix chi', b'eal chamel yaji.
A d'a ix chi' malaj yelc'och sb'eal q'uinal, max snalaj ix tato vach', mato chuc sb'eyb'al ix chi'.
Yuj chi' ach vuninal, ab' tas svala'. Man̈ ic'canel a b'a d'a a cachnab'il svac' tic.
Najat tzach el d'a stz'ey ix ay yetb'eyum chi', xach c'ochta val d'a spuertail spat ix.
Tato maay, ol satel a b'inaj d'a vach'il, elan̈chamel ol ach cham yuj junoc vin̈ malaj yoq'uelc'olal.
10 Tato icha chi' tza c'ulej, jantacn̈ej a b'eyumal ix ilchaj uuj ayic ix ac'an val ip a munlaji, ol ac'canb'at d'a yol sc'ab' junoc ch'oc animail.
11 Tato tza c'anab'ajej tas syal ix, toxon̈ej ol ach oc'canec'oc, jab'jab'il ol lajvoquem a nivanil.
12 Axo ol alan icha tic: ¿Tas val yuj ix in patiquejel in cachnab'il? ¿Tas val yuj maj in c'anab'ajej?
13 Maj yal in c'ool ix in cha vab' tas ix yal eb' in c'ayb'umal, octom ix in cha vab' d'a eb'.
14 Axo ticnaic jab'xon̈ej maj in juviel d'a yichan̈ masanil chon̈ab' d'a juneln̈ej, xa chama.
15 Uc' a a' ictaxon yaji yic vach' tz'ec' staquin̈al a ti'. (Syalelc'ochi an̈ej yed' ix etb'eyum tzac' a gana.)
16 ¿Tas val yuj ol aj uninal yed' eb' ix ix tz'ec' d'a yoltac calle?
17 Vach' scolvaj eb' uninal ed'oc, d'a yichan̈ junocxo mach b'aj scolvaj eb' uninal chi'.
18 Tzalajan̈, ayocab' uninal yed' ix etb'eyum chi', aton ix, ix ic' a b'a yed'oc ayic quelem achto.
19 Vach'ocab' yilji ix d'a yol a sat, icha val junoc noc' c'ultaquil chej. Mocab' lajvoc a tzalajc'olal d'a ix, ayocab' a tzalajc'olal chi' yujto xajan ach yuj ix.
20 Ach vuninal, man̈ ac' somchajel a pensar yuj junoc ix ix ayxo yetb'eyum. ¿Tas yuj ol ach och chelchel d'a junxo ix ix chi'?
21 A Jehová van ton yilan co b'eyb'al junjun on̈, malaj junoc tas max uji yilani.
22 A eb' chuc, an̈eja' schucal eb' chi' ol ac'an juvoqueloc. An̈eja' schucal eb' chi' ol tzec'anoc, icha co tzec'ji d'a junoc lasu.
23 Yujto max syamoch vaan sb'a eb', yuj chi' ol b'atcan eb' d'a chamel. Yuj sman̈ pensaril eb' chi', ol satcanel eb'.