9
Max schalaj sb'a jelanil yed' man̈ pensaril
A ix vilani, ichato ay jun ix ix, ix sb'oq'ue spat, te vach' ix aj yilji, uque' val yoyal ix yaq'uem ix.
Ix smilcham noc' noc' ix, ix sb'oan jun nivan vael ix, ix sb'oan vino ix te vach', ix sb'oanb'at ix d'a sat smexa.
Ix lajvi chi', ix schecanb'at eb' schecab' ix d'a juntzan̈ tzalquixtac ay d'a yol chon̈ab'.
Axo eb' schecab' ix chi' ix alan icha tic: Ex quelemtac mantalaj e jelanil, cotan̈ec. Ex malaj e pensar, cotan̈ec.
Ol ex vaoc, ol eyuc'an vino to vach'xo yaji.
Actejeccan e man̈ pensaril chi' yic vach' tzalajc'olal ol ex ajoc. B'eyb'alejec sb'eyb'al eb' te jelan spensar, xchi eb' schecab' ix chi'. A jun ix ix chi', a jelanil sch'oxo'.
Tato tzal d'a eb' b'uchumtac to chuc sc'ulej eb', an̈ej lolonel man̈ vach'oc ol yal eb' d'ayach. Tato tzal d'a eb' chuc to man̈ vach'oc syutej sb'a eb', ton̈ej ol ach sb'aj eb'.
Tato tza cach eb' anima ac'umtac, ol och eb' ajc'olal d'ayach. Tato tzal d'a eb' ay spensar b'ajtil tz'och spaltail eb', ol ach xajanej eb'.
C'ayb'ej eb' jelan yic vach' ol te jelanb'oc eb'. C'ayb'ej eb' anima vach' spensar yic vach' ol ste ojtaquejel eb'.
10 Tato sco nib'ej jelan tzon̈ aji, ayocab' yelc'och Jehová d'a co sat. Tato scojtaquejel Dios to Axon̈ej Ochi, tz'acan co pensar sic'lab'il syal chi'.
11 A yuj jelanil chi', ol najatb'oc co q'uinal, te tzijtum ab'il ol quila'.
12 Tato ay co jelanil, quicn̈ej yaj vach'ilal. Tato b'uchumtac scutej co b'a jun, munil d'a quib'an̈ ol cotcan yaelal.
13 A junoc ix ix malaj spensar, man̈ jantacoc slolon ix, max q'uixvilaj jab'oc ix, malaj pax jab'oc tas snachajel yuj ix.
14 Ton̈ej tz'em c'ojan ix d'a yol xila, d'a sti' spat chaan̈ yajq'ue d'a tzalan d'a yol chon̈ab',
15 syavtancot eb' tojoln̈ej tz'ec' d'a yol b'e chi' ix, syalan ix icha tic:
16 Ex quelemtac mantalaj e jelanil, cotan̈ec, xchi ix. Syalanpax ix d'a eb' malaj spensar:
17 A a a' tz'elc'aji, te vach' yuc'ji a'. A jab'oc vael sco va d'a elc'altac te vach',9.17A jun tic, ajmulal syalelc'ochi. xchi ix.
18 Axo eb' vin̈ quelemtac chi', man̈ yojtacoc eb' vin̈ tato a eb' vin̈ yavtejnaccot ix, chamnacxo eb' vin̈ ticnaic.

9.179:17 A jun tic, ajmulal syalelc'ochi.