8
A jun yuquil spixul
Ayic ix sn̈ic'anel jun yuquil spixul ch'an̈ uum jun Calnel sb'i chi', ay am nan̈aloc hora ix tz'inc'aj masanil tas d'a satchaan̈. Axo ix vilani, lin̈anec' ucvan̈ ángel d'a yichan̈ Dios. Ix ac'ji strompeta junjun eb'. Ix lajvi chi', ix ja junxo ángel yed'nac jun schaynub' yic incienso nab'a oro. Ix och lin̈an d'a yichan̈ jun altar nab'a oro, ajun slesal eb' yicxo Dios yed'oc. Nivan jun suc'uq'ui sjab' ix ac'ji d'ay yic sn̈usantz'a d'a yib'an̈ jun altar ayec' d'a yichan̈ Dios b'aj c'ojanem chi'. Ayic ix b'at numumoc stab'il jun suc'uq'ui sjab' chi', ix b'atpax slesal eb' yicxo Dios chi' yed'oc. A d'a yol sc'ab' jun ángel chi' ix q'ue numumoc stab'il jun suc'uq'ui sjab' chi' yed' slesal eb' yicxo Dios d'a yichan̈. Ix lajvi chi' b'ian, ix yac'an b'ud'joc schaynub' chi' d'a te' tzac'ac' ayq'ue d'a yib'an̈ jun altar chi'. Ix spoc'anem d'a sat luum. Ix lajvi chi', ix och ijan sn̈ilili sc'an̈ c'u yed' juntzan̈xo tas ix laj n̈ilili. Ix laj ec'pax copoljoc leb'lon. Ix ec' pax jun quixcab'.
Ix puji juntzan̈ q'uen trompeta
Axo eb' ángel yucvan̈il, ix yac' lista sb'a junjun eb' yic spu'an strompeta.
Axo ix spu'an yic jun b'ab'el ángel chi', yed'n̈ej chi' ix secchajcot q'uen sacb'at yed' c'ac' calan yaj yed' chic' d'a sat luum tic. Yuj chi' quen man̈ nan̈aloc ix tz'ab'ati. An̈ejtona' te te' smasanil, quen man̈ nan̈aloc te' ix laj tz'ab'ati. Axo an̈ an̈ c'ultac, ix stz'ab'at an̈ smasanil.
Axo ix spu'an yic jun schab'il ángel chi', yed'n̈ej chi' ix yumchajb'at jun icha nivan vitz ayoch sc'ac'al d'a yol a' mar. Yuj chi' quen man̈ nan̈aloc a' mar chi' ix och chic'al. Axo noc' noc' ay d'a yol a', quen man̈ nan̈aloc noc' ix chami. Yed' juntzan̈ barco, quen man̈ nan̈aloc ix lajvieli.
10 Axo ix spu'an yic jun yoxil ángel chi', yed'n̈ej chi' ix emta jun nivan c'anal. Ix q'ue copnaj yoc icha c'ac'. Jab'xon̈ej man̈ nan̈aloc a' nivac a' yed' sjaj a' b'ajtil ix laj emi. 11 A jun c'anal chi', scuch Ixaj. A juntzan̈ a a' b'aj ix laj em chi', lajan ix aj a' icha an̈ ixaj. Tzijtum anima ix cham yuj a', yujto te c'a' ix aj a'.
12 Axo ix spu'an yic jun schan̈il ángel chi', yed'n̈ej chi' quen man̈ nan̈aloc ix aj yixtax c'u, q'uen uj yed' q'uen c'anal. Quen man̈ nan̈aloc ix aj sq'uic'b'ieli. Yuj chi' junjun c'u, junjun ac'val, quen man̈ nan̈aloc ix aj sq'uic'b'ib'at q'uinal.
13 Ix lajvi chi', ix vilani, ay jun ángel tz'ec' jen̈en̈oc d'a nan̈al chaan̈. Ix vab'ani, te chaan̈ ix avaji:
—Ay, Ay, Ay. Ob'iltac eb' anima d'a yolyib'an̈q'uinal, yujto ayic ol spu'an strompeta oxvan̈xo eb' ángel, oxeto nivac yaelal ol javoc, xchi.