8
Comonoc in nulej ach, junn̈ej am im ix co tz'ub'u'. Tato icha chi', ayic tzach in chaan d'a yoltac b'e, tzam yal in tz'ub'anelta a ti', malaj am mach tz'alan in pecal.
Tzam yal ach vic'anb'at d'a spat ix in nun, tzam ach vic'och d'a yol pat chi'. A ach am val tzach och in c'ayb'umaloc. A in am svac' vino man̈ jantacoc svach'il uq'uej yed' yal sat te' in granado.
A a c'ab' d'a a q'uexan̈ tzac'och d'a yalan̈ in jolom, axo a vach' tzin lac'anq'uei, xchi ix.
Syalan vin̈ quelem:
Ex cob'estac aj Jerusalén, aq'uec e ti' d'ayin to man̈ ol e pitzel svayan̈ ix xajanab'il vuuj, munil ol el svayan̈ ix, xchi vin̈.
Yic svaquil macan̈
Syalan eb' amigo:
¿Mach jun ix ix scot d'a tz'inan luum chi', jichanem ix d'a yib'an̈ vin̈ xajanab'il yuuj? xchi eb'.
Syalan vin̈ quelem:
A d'a yich jun te' mansan ix in xib'tejel a vayan̈. Ata' cotnac syail ix a nun ayic aljinac.
Syalan ix cob'es:
Mocab' a xajanej junocxo ix ix, palta ainn̈ejocab'i. Mocab'a junocxo mach tza lac'q'uei, palta ainn̈ejocab'i. A co xajanb'ail ay yip icha chamel. Icha b'aj smucchaj chamnac to max yactejel tas yamb'il yuuj, icha chi' yaj b'aj sco xajanej co b'a. A b'aj sco xajanej co b'a, te' c'ac' icha junoc c'ac' te ov.
A masanil a' mar max tzac'van a' yac'an tup jun c'ac' chi'. Max yalpaxlaj yac'an tup yoval a' nivac a'. Tato ay mach syaltej masanil tas ay d'a spat yic smanan jun xajanb'ail tic, ton̈ej am spaticajcaneli, xchi ix.
Syalan eb' vin̈ snulej ix cob'es:
Ay jun ix canab' tzac'an uninto, mantalaj yim ix. ¿Tas sco c'ulej yed' ix tato sjavi sc'anumal ix?
Tato lajan ix yed' junoc muro, tzam co b'oq'ue chab'oc torre plata d'ay. Tato lajan ix icha junoc puerta, tzam co b'o yed' te' chemte' nab'a c'ute', xchi eb' vin̈.
Syalan ix cob'es:
10 A in tic, lajan in icha junoc muro. Axo vim, lajan icha juntzan̈ torre, yuj chi' stzalaj val sc'ol vin̈ xajanab'il vuuj ved'oc.
11 A vin̈aj Salomón, ay jun yavb'en uva vin̈ d'a Baal-hamón. Syac'can vin̈ d'a yol sc'ab' juntzan̈ eb' stan̈vumal chi'. Ayic ol molchaj sat te' uva chi', ol yac' mil q'uen plata junjun eb' d'a vin̈.
12 Emocab' jun mil q'uen splata vin̈aj Salomón yed' 200 yic eb' stan̈van chi'. A inxo jun, ay vavb'en uva d'a yol vico', a inxon̈ej tzin na' tas svutej, xchi ix.
Syalan vin̈ quelem:
13 Ach xajanab'il vuuj, ayach ec' d'a scal avb'en, tzin nib'ej svab' yoch a jaj. Yed' eb' camigo, snib'ej pax eb' syab' yoch a jaj, xchi vin̈.
Syalan ix cob'es:
14 Ach xajanab'il vuuj, yelc'olal a coti. Q'uean̈ urnaj icha junoc noc' ch'ucul, icha val junoc yune' ch'ucul d'a tzalquixtac b'aj tz'avchaj incienso, xchi ix.