Ri carta ri xutz'ibaj can ri Santiago
1
Ri Santiago nutz'om tzij
Yin Santiago, jun rusamajel ri Dios y ri Ajaf Jesucristo, nintz'ibaj c'a e ri carta re' chive rix ri quixquin-quimam can ri doce ruc'ajol ri Israel ri xec'uje' ojer can, ri man rixc'o tüj chic chupan ri karuch'ulef, xa pa ch'aka chic ruch'ulef rixc'o-vi. Tic'ulu' c'a ri saludo ri nintük chive.
Ri rakalen ri pokonül ri ntijon
Hermanos, tiquicot c'a juis ri ivánima tok nyixtijox riq'uin ronojel ruvüch pokonül. Roma ivetaman que stape' (aunque) nyixc'uje' pa pokonül, richin que nyixtz'et, si iyo'on ivánima riq'uin ri Dios. Ri pokonül ri' nbün chive que nyixcoch'on. Y man jun bey tiq'uis ri coch'onic iviq'uin, roma q'uiy utz nuc'ün-pe chin ri ic'aslen, nq'uiy ri c'aslen, ntz'aküt y man ba' tüj nrajo'.
Y si rix nijo' ina'oj, tic'utuj c'a chin ri Dios. Y rija' man nuquequej tüj nuya-pe q'uiy. Quiri' nbün quiq'uin conojel ri nyixc'utun, y man jun achique tüj nbij chive. Pero tok rix c'o c'a ri nic'utuj chin ri Dios, nc'atzinej niya' ivánima riq'uin rija'. Y man riq'uin c'a ca'i' ic'u'x tic'utuj chin. Roma si xa riq'uin ca'i' ic'u'x nic'utuj, rix xa nibün c'a cachi'el nbün ri mar pa ruk'a' ri cakik'. Nbe cala' nbe cala' nbün. Y si rix quiri' nibün, man tinuc c'a que ri Ajaf Dios nuya-pe chive ri nic'utuj chin. Roma si xa ca'i' ic'u'x tok nic'utuj chin ri Dios, nk'alajin que xa ca'i' chuka' ic'u'x iviq'uin ka rix chupan ronojel ri ic'aslen.
Y ri hermanos ri manak quik'ij chuvüch ri ruch'ulef, xa tiquicot c'a ri cánima, roma chuvüch ri Dios c'o-vi quik'ij, roma quitaken chic rija'. 10 Y quiri' chuka' ri hermanos beyoma' ri c'o quik'ij y vocomi banun cheque chuvüch ri ruch'ulef que xa manak quik'ij, tiquicot c'a ri cánima, roma rije' chuka' quitaken chic ri Jesucristo. Y chuka' xa man nyelayuj tüj e chuvüch ri ruch'ulef, xa ye c'unük cachi'el jun rusi'j k'ayis. 11 Roma ja tok npu'u ruvüch ri k'ij, jari' tok ri k'ayis nchaki'j y nq'uis-ka. Xa ntzak c'a e ri rusi'j y nq'uis, stape' (aunque) juis jabel ntzu'un nabey yan. Quiri-vi jun beyon. Rija' xa chanin ncom-e y nuya' can ri rumolic ri rubeyomal.
Ri pokonül nkujquitijon
12 Si roj ri kayo'on kánima riq'uin ri Dios, si nkacoch' ri pokonül ri npu'u chikij, c'o kaquicot roj. Roma tok kacoch'on chic ronojel, ri Dios nuya' ri lok'olüj sipanic cheke, ri utzilüj c'aslen ri man jun bey nq'uis tüj. Ja lok'olüj sipanic ri' ri rubin can ri Dios que nuya' cheke ri nkurujo' rija'. 13 Pero si c'o jun ri nbanun cheke que nkumacun tüj, man tikabij c'a que ja ri Dios ri nbanun cheke quiri'. Roma ri Dios man nbün tüj chin jun vinük que nmacun, y chuka' man jun ntiquer nbanun chin ri Dios que nmacun. 14 Roma ri nkumacun xa kiq'uin c'a roj npu'u-vi. Xa ja ri itzel tak rayibül ri yec'o kiq'uin ri nyebanun quiri' cheke. 15 Y si nkaya' k'ij chin ri itzel tak rayibül, chiri' npu'u-vi ri mac. Y pa ruq'uisbül nuc'ün-pe ri camic.
16 Hermanos ri juis nyixinjo', man quixch'acatüj c'a. 17 Roma chila' chicaj riq'uin ri Katata' Dios, ronojel utz nka-pe. Riq'uin rija' petenük-vi ronojel ri sük. Cachi'el ri k'ij, ri ic' y ri ch'umila', ri nquijalala-qui' ronojel tiempo. Y xaxe c'a ri Dios ri man nujül tüj ri'. 18 Y riq'uin ri rurayibül rija' xuya' jun c'ac'a' kac'aslen tok xkatakej ri ketzij rutzij, y xojoc cachi'el ri nabey tak ralc'ual ri Dios.
Quixoc banuy ri utz
19 Hermanos ri juis nyixinjo', yin ninbij c'a chive chi'ijujunal que riq'uin ronojel ivánima tivac'axaj ri rutzij ri Dios. Jabel tinucu' ri nbij. Roma rix nc'atzin que jabel ivetaman-e nabey, c'ateri' nitzijoj. Y chuka' ninbij chive que man ticatüj ivoyoval chanin. 20 Roma ri oyoval xa man nuc'ün tüj pe jun c'aslen choj cachi'el nrajo' ri Dios. 21 Roma c'a ri' tiya' can ronojel ri man ch'ajch'oj tüj y ronojel ri itzel. Y nc'atzinej nich'utinirsaj-ivi' chuvüch ri Dios, y titakej ri rutzij ri ruyo'on ri Dios chive. Jari' ncolon ivichin.
22 Y man xe c'a tivac'axaj ri rutzij ri Dios, xa tibana' chuka' ri nbij. Roma si xaxe nivac'axaj ri rutzij ri Dios y man nibün tüj ri nbij, iyon rix nich'acala'-ivi'. 23 Roma si c'o jun ri nrac'axaj ri rutzij ri Dios, pero xa man nbün tüj ri nbij, xa junan c'a riq'uin jun vinük ri nutz'et-ri' pan espejo, nk'alajin-vi ri ketzij rubanic ntzu'un. 24 Pero tok xa c'ate ba' rutz'eton-ri' pan espejo, man nka-pe tüj chuc'u'x ri achique rubanic ntzu'un. 25 Jac'a ri nac'axan ri rutzij ri Dios, y nutakej y nbün ri nbij, c'o ruquicot rija'. Roma ri rutzij ri Dios utz vi. Y nbün cheke que roj libre chic roma nkutiquer nkabün ri nrajo' ri Dios.
26 Si c'o jun nbin que nuya' ruk'ij ri Dios y xa man nuna' tüj ri' riq'uin ri rutzij, ruyon rija' nuch'üc-ri'. Y xa man jun utz nuc'ün-pe que nbij que rija' nuya-vi ruk'ij ri Dios. 27 Roma ri ketzij nuya' ruk'ij ri Dios, nyerutola' ri malca'n tak ixoki' ri quiyon chic can y ri ac'uala' ri xa manak chic quite-quitata', y chuka' man nutz'ulubirsaj tüj chic ri' chupan ri itzel c'o chuvüch ri ruch'ulef. Chuvüch ri Dios ri nyebanun quere', jari' ri ketzij y pa ruch'ajch'ojil nquiya' ruk'ij.