3
Tarucu suirranca sumasaraño, pero chüpuerurrüpü somü. Sane nauquiche süsio somü auna pueblurrü Atenas. Tapü arrti naqui usaruqui Timoteo sopicüpucati tanu nauqui apasearati año, itopiqui arrti imostorrtito Tuparrü. Arrti urapoiti arrüna nomirria icütüpüti Jesucristo. Sürotitü tanu ayurati aume, nauqui apicocoroti nurria Tuparrü. Tapü apiñocota nurarrti Jesús ui arrüna tarucu nautaquisürücü, itopiqui tütusio aume, que cuantio aruqui nanaiñantai utaquisürücübo. Tüsuburapoicaü aucutanu ausucarü, numo amonco somü abarrüpecu: Arrüna sane cuantio autaquisürücüboiqui, y sane caüma abaca aübu, pero tusio aume arrüna sane. Arrüñü Pablo tarucu nirraquionco abapa. Sane nauquiche icüpucati tanu Timoteo, nauqui atusi iñemo causane niyücü napacoconauncu ümoti Tuparrü. Irrucatai autacu, tapü iñatati macocotorrü aume naqui macocono, itopiquirrtü sane, ümonatai supatrabacaca, arrtü apatacheca uiti.
Pero aübatai iñataiti tato Timoteo aubesaqui. Urapoiti isucarüñü arrüna urriampae napacoconauncu ümoti Tuparrü y arrüna naucua ameampatoe. Urapoiti que chaiyatai apaquionca somü y suisuasürücaiqui aume, y tacane arrüna tarucu naurrianca amasara somü, tacana arrüsomü aume. Turria supaquionco, suisaruquitaiqui, ui na tütusio suiñemo que urria napacoconauncu ümoti Tuparrü. Sane nauquiche champü nümoche soboi suichaquisürücü. Ui arrüna sane tacana nuevurrü tato suisüboriqui, itopiqui tusio suiñemo, chapiñococatipü Señor. Chücupiusupü supachampiencaca ümoti Tuparrü ui suipucünuncu aucuata. Arrüna suipucünuncu torrio suiñemo uiti Tuparrü. 10 Naneneca y tobiquia supanquiquia pünanaquiti, nauqui sumasaraño tatito ñana. Suirranca sopiñununecanaño arrüna champü tiyebo aboi.
11 Suirranca nauqui ayurati Bae Tuparrü y arrti Señor Jesucristo suiñemo, nauqui puerurrü sumasaraño tatito. 12 Tari yayurarati Bae Tuparrü aume nauqui manrrü aucuasürü aumeampatoe, y nauqui acuasürüma ito aume namanaiña macrirrtianuca, tacana arrüna naucua suiñemo. 13 Tari arrti Tuparrü yachebati aucusüubu nauqui urria napacoconauncu, tapü ane napipünate isucarüti, nauqui urria nausüboriqui, arrtü cuati tato Señor Jesús auqui napese aübu namanaiña bama nesarrti genterrü icocoromati.