ARRÜNA SEGUNDO ÑACONOMOSORRTI
SAN PEDRO
1
Arrüñü Simón Pedro yaserebiquia ümoti Jesucristo y apóstol ñü ümoti. Rraconomoca tanu ümo namanaiña bama yasutiuma arrüna urria manunecatarrü y icocotama tacana arrüsomü. Torrio oemo arrüna manunecatarrü itopiqui buenurrti Jesucristo naqui Tuparrü oemo, naqui uiche utaesübuca eanaqui nomünantü.
Rreanca autacu ümoti Bae Tuparrü, nauqui manrrü puerurrü apisuputarati, y arrtito Señor Jesús. Auqui caüma urria nabaca uimia y icunusüancanama año.
Utacümanauncuca uiti Tuparrü
Usuputacati Señor, naqui itasuruti oñü, nauqui atusi au nosüboriqui arrüna tarucu nicusüurrti y nanentacarrti. Sane nauquiche tütorrio oemo uiti nanaiña ñacunusüancacarrti, nauqui puerurrü uiña urria nosüboriqui, y nauqui puerurrü macoconaun ümoti. Sane itorrimiatati oemo nurarrti tacana macumanatarrü arrüna tarucu nicuarrü. Uirri puerurrü utaesübu eanaqui arrüba chomirriampü nurriantümo icu na cürrü. Iyebo osoi caüma tacana nacarrti. Chauqui tapicocota arrüna urria manunecatarrü. Pero tiene que apiña nurria, nauqui uirri apisamune arrüna urria, y auqui caüma urria napapanauncu. Y auqui apipiaca apitochenaca arrüna naurrianca ñome aruqui nanaiñantai. Y auqui apipiaca apasamu tairri ñome ba taquisürücüca. Y auqui tiene que apipiaca apacoconaun ümoti Tuparrü. Auquimanu caüma cuasürüma aume bama aubaruquitaiqui au nürirrti Jesús, y au nitacürurrü cuasürüma aume namanaiña macrirrtianuca. Arrtü manrrü apisamute arrüna sane, manrrü apisuputacati Señor Jesucristo, y manrrü urria nausüboriqui. Tapü arrti naqui chisamutentipü sane, es tacana naqui chasaratitüpü nurria. Chisuputaratitipü Cristo. Canapae tütacürusu ñaquioncorrti iyo arrüna tümorrimiacana tato nomünantü uiti tücañe.
10 Tapü arraño, masaruquitaiqui, autacümanauncuca uiti Tuparrü, y itasuruti año. Sane nauquiche apiña nurria aübu narucurrü aume au nausüboriqui urria. Arrtü apisamute sane, chapiñococatipü Tuparrü. Tapü ane penarrü aboi. 11 Auqui caüma chücuerrtarrüpü aye aboi auna cauta üriabucati Señor Jesucristo, naqui uiche utaesübuca eanaqui nomünantü. Yasuriuruti año aübu urria. Arrümanu nüriacarrti champü nitacürurrü.
12 Sane nauquiche suraboiraiqui arrüna sane ausucarü, tapü tacürusu napaquionco, panaca chauqui tütusio nurria aume arrüna ñemanauntu manunecatarrü, arrüna urapoimia tücañe ausucarü. 13 Pero canapae urriantai yasiquia suraboi ausucarü mientras isüboriquiaiqui auna icu na cürrü, sane tapü tacürusu napaquionco. 14 Itopiqui tusio iñemo que contoatai tiene que iñoco arrüna nisüboriqui icu na cürrü. Ta sane urapoiticaü Señor Jesucristo isucarüñü. 15 Sane nauquiche yapacheca niquiubuñü, nauqui apaquionaño ñome arrüba sane, arrtü tisonca.
Arrübama arrtaimia nanentacarrti Cristo tücañe
16 Arrüsomü apostolerrü suburapoi ausucarü aucutanu arrüna niyequirrti Señor Jesucristo aübu tarucu nüriacarrti. ¿Auquiche sopipiane? ¿Taqui auqui ba cuentuca, arrüba urapoimia bama ipiacama nurria uraboi? No, champü. Tapitacuta arrüsomüantoe sumarrtai arrümanu nanentacarrti Bae Tuparrü itupecuti Jesús, 17 numo urapoiti Tuparrü naqui Yaütoti arrüna ñanauncurrti ümoti. Sane te, arrti yarusürürrü Tuparrü nanti sane: “Tonenti naqui Isaü, tarucu nicuarrti iñemo. Ipucünunca nurria icuatati”. 18 Arrüsomü somoncoi arrüna sane ñanitacarrti Tuparrü auqui napese, numo amonco somü ichepeti Jesús onü manu yiriturrü samamecana.
19 Sane nauquiche manrrü sopicocota ñanunecacarrüma bama profetarrü tücañe. Arraño urria arrtü apicocota nurria, itopiqui arrümanu nurarrüma tacana basarurrü aume eana tomiquianene cheperrtü tütaneneca. Arrti Cristo anati au nabausasü tacana nocoborese, arrüna cuara. 20 Tapü tacürusu napaquionco iyo arrüna sane: Champüti naqui puerurrü atusi ümoti uirrtiatoe isane nümoche manio manunecataca icu Nicororrü. (Solamenterrü ui yayuracarrti Espíritu Santo puerurrü atusi oemo.) 21 Itopiqui arrübama profetarrü champürrtü manitanama auqui noñemarrümantoe. Ta cuati Espíritu Santo au nausasürrüma. Uiti caüma torrio urapoboiboma.