4
Arraño bama mapatroneca aucrirrtianu aübu bama aumoso. Apaquionsaño, arraño ito anati taman naqui ane nüriacarrti aume, ta arrti Tuparrü naqui anati au napese.
Namanaiña arraño tapü apatacheca napeanca aübu nanaiña nabausasü y aübu napachampiencaca ümoti Tuparrü. Apean ito ichacuñü, nauqui ayurati Tuparrü iñemo, nauqui puerurrü suraboi nürirrti Cristo. Itopiqui auqui naca na manitacarrü cütüpüti Cristo yaca auna au preso. Apanqui pünanaquiti Tuparrü, nauqui puerurrü suraboi besüro nurria arrüna manitacarrü, itopiqui tone yacüpucurrti iñemo.
Apiña nurria nausüboriqui aübu bama chicocoromatipü Jesús, aübu nanaiña napapanauncu. Aburasoi isucarüma nurarrti Tuparrü, arrtü puerurrü. Apanita bien omirria isucarüma, nauqui urria ñaquioncorrüma. Tiene que apipia nurria apiñumu nurarrüma.
Ñaquioncorrti Pablo ümoma
Arrti Tíquico urapoiti caüma ausucarü causane niyaca auna, arrtü iñataiti taha abarrüpecu. Arrti cuasürüti nurria iñemo. Baserebioti ichepeñü ümoti Señor. Puerurrü te oñoncatü ümoti. Icüpucati tanu aubesa, nauqui uraboiti ausucarü causane suisüboriqui auna, nauqui aipucünumunuti año ui nurarrti. Icüpucatito Onésimo ichepeti Tíquico. Arrti Onésimo naqui abarrüpecuqui auqui naubesa pueblurrü. Cuasürüti suiñemo, puerurrü te oñoncatü ümoti. Arrübama torrü urapoimia tanu nanaiña arrüna suisüboriqui auna.
10 Arrti Aristarco anati auna au preso ichepeñü. Ñaquioncorrti tanu aume. Anatito Marcos, naqui yaruquitoboti Bernabé. Chauqui tüsurapoi auscarü icütüpüti Marcos. Apasuquiucati nurria, arrtü iñataiti taha aubesa. 11 Ñaquioncorrtito Jesús Justo tanu aume. Cunauntañama bama trerrü eanaqui bama israelitarrü bama batrabacarama ichepeñü suburaboi nüriacarrti Tuparrü. Arrüma tarucu ñapucünuncucurrüma iñemo.
12 Ñaquioncorrti tanu aume Epafras, naqui baserebio ümoti Cristo Jesús. Arrtito auqui naubesa pueblurrü. Arrti nantarrtai meaboti ümoti Tuparrü autacu aübu narucurrü ümoti, nauqui aye aboi manrrü isiuti Cristo, y nauqui atusi nurria aume isane nirrancarrti Tuparrü. 13 Arrüñü yarrtai te que arrti tarucu nirrancarrti nauqui urria nabaca, y nauqui urria ito nacarrüma bama auqui manio puebluca Laodicea y Hierápolis. Tarucu neancarrti autacu. 14 Ñaquioncorrti tanu aume Lucas, naqui mercurrü, naqui cuasürüti suiñemo, y arrtito Demas.
15 Aburasio supaquionco tanu ümo bama suisaruquitaiqui au Laodicea, y ümo ito Ninfas ichepe namanaiña bama nantarrü iyoberabaramacü au niporrü, bama icocoromati Jesús. 16 Arrtü tülehebo año arrüna nirraconomoso apicüpu taha au Laodicea, nauqui leheboma ito. Lehebo año ito manu quiatarrü nirraconomoso ane mecu bama au Laodicea. Arrüma icüputama ñana aume. 17 Aburasoi isucarüti Arquipo sane au nisüri: Asai nurria, nauqui urria naserebiqui ümoti Señor. Aisamuse nurria manu trabacorrü torrio aemo.
18 Auna caüma rraconomoca nirraquionco tanu aume ui niñeantoe. Apaquionsaño iyoñü, ta yaca au preso. Tari icunusüancanati año Tuparrü.