ARRÜNA ÑACONOMOSORRTI SAN PABLO ÜMO BAMA
GALATAS
1
Arrüñü Pablo apóstol ñü. Pero champürrtü yacüpucu mañoñüncatai, ta ui noñemarrti Jesucristo, naqui süboricoti tato eanaqui macoiñoca uiti Tuparrü. Arrüñü ichepe namanaiña bama masaruquitaiqui aboma auna supaquionco tanu aume bama icocoromati Jesús au manu cürrü Galacia. Tari icunusüancanati año Bae Tuparrü y arrti Señor Jesucristo. Taiquiana urria nabaca. Arrti Jesús itorrimianatiyü tücañe, nauqui aconti otopiqui, nauqui puerurrü arrimiaca nomünantü osoi. Arrüna tiemporrü caüma tarucu nomünantü ui macrirrtianuca. Pero uiti Jesús utaesübuca eanaqui nomünantü, itopiqui sane nirrancarrti Tuparrü naqui Uyaü. Tapü tacürusu numaquionco aübu numanauncu ümoti. Amén.
Champü quiatarrü manunecatarrü uiche utaesübu eanaqui nomünantü
Isütobüca nurria aboi, masaruquitaiqui, itopiqui chauqui tapiñocota arrüna manunecatarrü icütüpüti Tuparrü, naqui itasuruti año aübu nanaiña nibuenucurrti. Macumananati aume ausüboriquibo auquiti Jesucristo. Pero arraño chauqui tapasutio quiatarrü manunecatarrü churriampü, arrüna uiche chüpuerurrüpü aye aboi esati Tuparrü. Ta champü quiatarrü manunecatarrü icu na cürrü uiche utaesübu eanaqui nomünantü. Pero aboma bama itachemacanama año, nauqui apiñoco. Uimia campiabo arrüna omirriantai manunecatarrü icütüpüti Jesucristo. Arrtü anati naqui campiabo uiti arrüna manunecatarrü icütüpüti Jesucristo, arrüna tüsuburapoi ausucarü, tari paurramanati uiti Tuparrü. Champü nümoche arrtü arrüñü o arrtü arrti taman ángel auqui napese, tiene que suipiaurrama uiti Tuparrü. Chauqui tüsuburapoi tücañe ausucarü arrüna sane y caüma surapoi tatito: Arrti naqui urapoiti ausucarü quiatarrü manitacarrü cütüpüti Jesucristo, arrüna chisiuquipü tacana arrüna surapoi ausucarü tücañe, tari paurramanati uiti Tuparrü.
10 Arrüna sucanañü sane champürrtü nauqui apucünuma macrirrtianuca isuatañü, ta nauqui apucünuti Tuparrü isuatañü. Arrtü irrancapü isamune nauqui apucünuma macrirrtianuca isuatañü, chüpuerurrüpü yaserebi ümoti Cristo.
Arrüna nauquiche aisamunutiyü Pablo apóstol
11 Irranca nauqui atusi nurria aume, masaruquitaiqui, arrüna urria manitacarrü, arrüna tüsurapoi ausucarü. Chütonempü ñanitacarrüma mañoñüncatai. 12 Champürrtü yasutiu pünanaquiti ñoñünrrü, ni iñununecacapü uiti cualquierarrü. Ta yasutiu nurria uiti Jesucristo.
13 Arraño tamoncoi causane nisüboriqui tücañe, nauquiche yaca isiu ñanunecacarrüma bama israelitarrü. Tarucu nichübori ümo bama icocoromati Jesús, taquisürüma sobi, nirranca nauqui atacüruma. 14 Arrümanu ñanunecacarrüma bama israelitarrü manrrü iyebo sobi pünanaqui bama isumpañeru, numo yacaiqui taha eana niyesa genterrü. Icocota y rranunecaca ito arrüba yacüpucurrüma bama mañantibuca aübu tarucu narucurrü iñemo.
15 Pero numo chiyacaiquipü icu cürrü, arrti Tuparrü titacümanauncunutiñü ui tarucu nisua ümoti. 16 Iñatai manu nanenese tücañe ensümunu uiti Tuparrü, auche aitusiancanatiti Aütorrti isucarüñü, ui nirrancarrti nauqui suraboi arrüna ñemanauncurratoe nurarrti isucarü bama chicocoromatipü. Nauquiche pasabo arrüna sane, champürrtü yacatü rranquiriu pünanaqui macrirrtianuca. 17 Ni yacatüpito au Jerusalén rranquiriu pünanaqui bama primero apostolerrü rropünanaquiñü. Ta yacatü taha au manu cürrü nürirri Arabia, y auqui taha ise tato besüro sobi au manu pueblurrü Damasco. 18 Aüboqui pürücü trerrü añoca yacatü au Jerusalén yapasearati Pedro, aüboqui isuputarati. Anancañü ichepeti quince naneneca. 19 Arrübama maquiataca apostolerrü chisuñucapüma au manu tiemporrü, cunauntañatiatai Jacobo, naqui yaruquitorrti Señor. 20 Isucarüti nurria Tuparrü surapoi ausucarü que arrüna nirraconomoso aume bien ñemanauncurratoe. 21 Auqui manu yerotü au manio cüca Siria y Cilicia. 22 Arrümanuma masaruquitaiqui au nürirrti Jesús au manu cürrü Judea chisuputarapümañünqui nurria. 23 Oncoimiantai arrüba manitacaca sane: “Arrti naqui tücañe tüboriorrü oemo, naqui uiche utaquisürücatai, pero caüma manunecanati ümo macrirrtianuca nauqui aicocoromati Jesucristo, abu tücañe rranrrtipü nauqui uiñoco numacoconauncu ümoti Cristo”. 24 Sane nauquiche machampiencanama ümoti Tuparrü ichopiquiñü.