2
Yapaseaca bama estudiaboma ñome nostoñeca
Arrti Jesús anati icu cürrü au manu pueblurrü nürirri Belén, au manu cürrü nürirri Judea, au na cauta nacarrti yüriaburrü Herodes.
Au manu tiemporrü iñataimia au Jerusalén manuma mañoñünca cuamatü auqui tauna ümo tansürü. Arrüma estudiaboma ñome arrüba nostoñeca abe icu napese. Ñanquitioma pünanaqui macrirrtianuca cauta nacarrti maniqui üriatu bama israelitarrü maniqui aübo anati icu cürrü. Namatü:
—Sumarrtai taha arrüna auquiche sobetü arrümanu nocoborese nibiasarurrti. Uirri nauquiche sobetü supanaun ümoti.
Nauquiche ipiatenti yüriaburrü Herodes arrüna sane, chümarrtacarrüpatai ümoti. Namanaiña macrirrtianuca au Jerusalén, chümarrtacarrüpataito ümoma. Auqui oberabarama uiti Herodes arrübama üriatu bama sacerdoterrü y arrübama manunecana nüriacarrü nauqui anquirioti pünanaquimia. Cauta ñana anati icu cürrü maniqui Cristo. Arrüma namatü:
—Anati ñana icu cürrü au pueblurrü Belén, auna cürrü Judea, itopiqui ane corobo tücañe uiti maniqui taman profetarrü sane:
Nanti Tuparrü:
Arraño bama pohoso au Belén yarusürürrü año eanaqui bama auqui piquiataca puebluca au na cürrü Judea,
itopiqui auqui naubesa pueblurrü anati ñana taman yüriaburrü naqui bacuirarabo itacu niyesa genterrü Isarel.
Auqui arrti Herodes anecanatai yatasucurrti ümo manuma mañoñünca cuamatü auqui tauna ümo tansürü nauqui anquirioti pünanaquimia, isane nanenese tücañe arrtaimia manu nocoborese. Nanti ümoma:
—¡Amecosi au Belén apanquisio nurria arrtü tanati icu cürrü maniqui ñaüma! Arrtü tütabücoti aboi, aburasoi isucarüñü nauqui yerotito rranaun ümoti.
Arrümanu nocoborese arrtaimia auqui niporrüma, cusürübo aübuma, tochenco onü taman porrü arrümanu cauta anati maniqui ñaüma. 10 Arrümanuma mañoñünca pucünuñama nurria, nauquiche tarrtaimia manu nocoborese ane onü manu taman porrü. 11 Numo süromampo besüro narrtarrüma ümoti maniqui ñaüma, anati ichepe nipiacütoti. Auqui bachesoiyoma esati y manaunuma ümoti. Yaübutama nibiaurirrimia, auqui macumananama ümoti, oro, rroriocorrü y mirra. 12 Au manu tobirri arrti Tuparrü nanti ümoma au niposiquirrimia:
—Champürrtü urria arrtü apasücübüca tato au niporrti yüriaburrü Herodes. Sane nauquiche basücübücoma tato besüro uimia au niporrüma auqui quiatarrü cutubiurrü.
Niyesüburrti Jesús au Egipto
13 Nauquiche tüsüroma tato manuma mañoñünca, tamanti ángel itusiancanatiyü isucarüti José auqui niposiquirrti, nanti sane:
—¡Atüsai aiquiarrti maniqui ñaüma aübu nipiacütoti. Acosi au Egipto. Acamanu asiquia cheperrtü surapoi tatito asucarücü! Itopiqui arrti yüriaburrü Herodes rranrrti apacheriuruti naqui ñaüma, nauqui aitabairotiti.
14 Auqui arrti José atüraiti, iquianatiti maniqui ñaüma aübu nipiacütoti au manu tobirri. Besüburuti aübuma au manu cürrü nürirri Egipto. 15 Taha süsioma chepe numo coiñoti maniqui yüriaburrü Herodes. Arrüna sane pasao nauqui acoco arrümanu turapoiticaü Tuparrü tücañe turuquiti taman profetarrü. Nanti sane: “Rraemenca iyoti isaü na ayeti tato auqui Egipto”.
Bacüpuruti yüriaburrü Herodes nauqui ataborimia masiomanca
16 Nauquiche tütusio ümoti yüriaburrü que arrümanuma mañoñünca encañaoma ümoti, chümarrtacarrüpatai ümoti ui nitüborirrti. Sane nauquiche bacüpuruti nauqui ataborimia namanaiña bama mañaümanca au manu pueblurrü Belén y au manu cürrü saimia. Taborioma uimia arrübama aübo aboma icu cürrü, hasta bama tütabe torrü añorrü ümoma. Itopiqui ta tütabe torrü añorrü nipiasaca manu nanenese auche tücañe arrtaimia nocoborese manuma mañoñünca cuamatü auqui tauna ümo tansürü. 17 Sane cocono caüma arrüna corobo uiti profetarrü Jeremías tücañe. Nanti sane:
18 Rabotü taman tosibirri au manu pueblurrü Ramá y fuerte nareocorrü y suchequirri.
Arrümanu areoro ta Raquel, areoro ui nisuchequirri isiu bama aürrü itopiqui chauqui tücoiñoma, chirranrrüpü nauqui anati naqui ipucünumucuta.
19 Nauquiche tücoiñoti yüriaburrü Herodes, tamanti ángel esaquiti Tuparrü itusiancanatiyü isucarüti José au niposiquirrti nauquiche anancatiqui au Egipto, nanti sane ümoti:
20 —Atüsai, aiquiarrti maniqui ñaüma aübu nipiacütoti y acosi tato au cürrü Israel, itopiqui chauqui tücoiñoma manuma rranrrüma aitabairomati naqui ñaüma.
21 Auqui arrti José atüraiti, iquianatiti maniqui ñaüma aübu nipiacütoti. Basücübücoma tato au manu cürrü Israel. 22 Nauquiche tipiatenti José que arrti Arquelao matoconoti itoboti Herodes naqui yaütoti, birrubuti José aüroti tato au Judea. Arrti ángel manitanati ümoti au niposiquirrti, nauqui aürotitü au manu cürrü nürirri Galilea. 23 Nauquiche tiñataimia au Galilea, süromatü avivimia au manu pueblurrü nürirri Nazaret. Arrüna sane pasao nauqui acoco arrüna turapoimia bama profetarrü tücañe, que arrti Jesús tiene que nürirrtito uimia Nazareno.