2
Jaléꞌˋ e cajméeˋ Paaˉ fɨˊ Tesalónica
Jo̱ ꞌnʉ́ꞌˋ, dseaˋ rúꞌˋnaaꞌ, nɨñíˆbaꞌ guiʉ́ˉ e lɨɨm˜ ta˜ calɨꞌíingˆ jaléꞌˋ e cajmóˆnaaꞌ lajeeˇ cataang˜naaꞌ có̱o̱ꞌ˜ ꞌnʉ́ꞌˋ fɨˊ Tesalónica. Co̱ꞌ nɨñíbˆ ꞌnʉ́ꞌˋ guiʉ́ˉ e nʉ́ꞌˉguɨ e nidséˆnaaꞌ fɨˊ na, lajeeˇ cataang˜naaꞌ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e siiˋ Filipos, eáamˊ gaˋ cajmeángꞌˋ i̱ dseaˋ íˋ jneaꞌˆ, jo̱guɨ féꞌrˋ gaˋ uii˜ quíˉnaaꞌ uíiꞌ˜ e guiaˋnaaꞌ júuˆ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ mɨ˜ caguiáˆnaaꞌ e júuˆ jo̱ jee˜ ꞌnʉ́ꞌˋ, ꞌníꞌˋ níibˉ dseaˋ quíˉnaaꞌ; dsʉꞌ jaˋ e lɨ́ɨˊ e jo̱, co̱ꞌ Fidiéebˇ eáangˊ cajmɨcó̱o̱ꞌ˜ quíˉnaaꞌ e calɨseáˋ bíˋ quíˉnaaꞌ e caguiáˆnaaꞌ e júuˆ jo̱. Jo̱ lají̱i̱ꞌ˜ júuˆ e caguiáˆnaaꞌ jee˜ ꞌnʉ́ꞌˋ do, jmangꞌˉ júuˆ jábꞌˉ, jo̱guɨ e carˋ ngocángˋ dsiˋbaaꞌ caguiáˆnaaꞌ e júuˆ do cajo̱. Jo̱ dseángꞌˉ jaˋ ɨˊ dsiˋbaaꞌ faꞌ e nijmɨgǿøngˋnaaꞌ dseaˋ có̱o̱ꞌ˜ jaléꞌˋ e júuˆ e guiaˋnaaꞌ do. Jo̱ dseángꞌˉ jaˋ jmooˉbaaꞌ lajo̱, co̱ꞌ Fidiéeˇbingꞌ i̱ caguíngꞌˋ jneaꞌˆ jo̱guɨ cacuøꞌrˊ jneaꞌˆ ta˜ e guiaˋnaaꞌ júuˆ quiáꞌˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáꞌrˉ; jo̱ co̱ꞌ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baꞌ féꞌˋnaaꞌ e júuˆ jo̱. Co̱ꞌ jaˋ ꞌnéˉnaaꞌ e lɨco̱ꞌ nijá̱ˆnaaꞌ guiʉ́ˉ có̱o̱ꞌ˜ jí̱i̱ꞌ˜ dseaˋ jmɨgüíˋ, co̱ꞌ lají̱i̱ꞌ˜ e iing˜ Fidiéeˇbaꞌ jmooˉnaaꞌ, co̱ꞌ jí̱i̱ꞌ˜ íbˋ dseaˋ nɨñirˊ jo̱guɨ nɨcuíirˋ dsiˋnaaꞌ lajaangˋ lajaangˋnaaꞌ. Jo̱ nɨñíbˆ ꞌnʉ́ꞌˋ guiʉ́ˉ e jí̱i̱ꞌ˜ co̱o̱ˋ néeꞌ˜ jaˋ caféengꞌ˜naaꞌ ꞌnʉ́ꞌˋ có̱o̱ꞌ˜ júuˆ ꞌgooˋ e laco̱ꞌ nijmɨcǿøngꞌˇnaaꞌ ꞌnʉ́ꞌˋ lajeeˇ e ngɨˋnaaꞌ guiaˋnaaꞌ júuˆ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ, o̱ꞌguɨ cajmóˆnaaꞌ faꞌ e cajmɨgǿøngˋnaaꞌ ꞌnʉ́ꞌˋ e lɨ́ꞌˆ laco̱ꞌ nilíꞌˋnaaꞌ cuuˉ quíˉnaaꞌ; lɨ́ꞌˆ Fidiéeˇbɨguɨ nɨnírˋ lajaléꞌˋ e la. Jo̱ dseángꞌˉ jaˋ mɨˊ cajmóˆnaaꞌ faꞌ e nijmiféngꞌˊ dseaˋ jneaꞌˆ o̱ꞌguɨ ꞌnʉ́ꞌˋ faꞌ nijmiféngꞌˊnaꞌ jneaꞌˆ o̱ꞌguɨ dseaˋ jiéngꞌˋ cajo̱. Co̱ꞌ nañiˊ faꞌ cuǿømˋbre e jmóˆ jneaꞌˆ e lɨ́ɨˊnaaꞌ lafaꞌ dseaˋ niingˉ i̱ quiʉꞌˊ ta˜ jee˜ ꞌnʉ́ꞌˋ uíiꞌ˜ e lɨ́ɨˊnaaꞌ dseaˋ i̱ casíingˋ Fidiéeˇ i̱ quie̱ˊ júuˆ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ jee˜ jaléngꞌˋ dseaˋ, dsʉꞌ jaˋ cajmóˆnaaꞌ lajo̱. Co̱ꞌ guiʉ́bˉ caꞌeeˉnaaꞌ jee˜ ꞌnʉ́ꞌˋ lɨ́ꞌˆ laco̱ꞌ jaangˋ niquiáꞌˆ jiuung˜ jmóoˋbre íˆ jó̱o̱rˊ jo̱guɨ to̱ꞌˋ fɨ́ɨmˋbre laco̱ꞌ catɨ́ɨngˉ co̱ꞌ ꞌneáamˋbre. Jo̱ co̱ꞌ eáamˊ ꞌneáangˋnaaꞌ ꞌnʉ́ꞌˋ, jo̱baꞌ ii˜naaꞌ e nicuǿøˆnaaꞌ ꞌnʉ́ꞌˋ e júuˆ quiáꞌˉ Fidiéeˇ e quiáꞌˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáꞌrˉ; dsʉꞌ o̱ꞌ dseángꞌˉ jí̱i̱ꞌ˜ júuˆ jo̱ cajo̱, co̱ꞌ cartɨˊ jáangꞌ˜ yee˜baaꞌ song ꞌnéˉ lajo̱ uíiꞌ˜ e ꞌneáangˋnaaꞌ ꞌnʉ́ꞌˋ. Jo̱guɨ tó̱o̱bˋ áaˊnaꞌ, dseaˋ rúꞌˋnaaꞌ, jial cacuǿøꞌ˜ bíˋ yee˜naaꞌ e cajmóˆnaaꞌ ta˜ e quiáꞌˉ lɨ́ꞌˆjiʉʉꞌ e ꞌnéˉnaaꞌ lajeeˇ taang˜naaꞌ fɨˊ na. Co̱ꞌ ie˜ jo̱ cajmóˆnaaꞌ ta˜ e lɨco̱ꞌ cajneáˉ jo̱guɨ cartɨˊ canʉʉˋ e laco̱ꞌ jaˋ nicuǿøꞌ˜naaꞌ iihuɨ́ɨˊ jí̱i̱ꞌ˜ jaangˋ ꞌnʉ́ꞌˋ lajeeˇ e guiaˋnaaꞌ júuˆ quiáꞌˉ Fidiéeˇ fɨˊ na.
10 Jo̱ nɨñíbˆ ꞌnʉ́ꞌˋ, jo̱guɨ nɨñiˊbɨ Fidiéeˇ cajo̱, e eáamˊ guiʉ́ˉ nɨcaꞌeeˉnaaꞌ jee˜ ꞌnʉ́ꞌˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaꞌ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ jaˋ jmooˉnaaꞌ gaˋ có̱o̱ꞌ˜ jí̱i̱ꞌ˜ jaangˋ ꞌnʉ́ꞌˋ, jo̱guɨ lajaléꞌˋbaꞌ e nɨcajmóˆnaaꞌ dseángꞌˉ nɨcajmóˆnaaꞌ røøˋ laco̱ꞌ sɨꞌíbˆ, jo̱guɨ jí̱i̱ꞌ˜ co̱o̱ˋ dseeˉ jaˋ cuǿøngˋ cuǿꞌˉ dseaˋ jneaꞌˆ. 11-12 Jo̱guɨ ñíˆbɨ ꞌnʉ́ꞌˋ guiʉ́ˉ e nɨcacuǿøꞌ˜baaꞌ ꞌnʉ́ꞌˋ bíˋ jo̱guɨ nɨcajmitiiˉbaaꞌ óoˊnaꞌ lajaangˋ lajaangˋnaꞌ lɨ́ꞌˆ laco̱ꞌguɨ la jmóoˋ jaangˋ tiquiáꞌˆ dseaˋ có̱o̱ꞌ˜ jó̱o̱rˊ. Jo̱guɨ síiꞌ˜naaꞌ ꞌnʉ́ꞌˋ e eeˉbaꞌ røøˋ laco̱ꞌguɨ catɨ́ɨngˉ e jmóoˋ dseaˋ quiáꞌˉ Fidiéeˇ, co̱ꞌ íbˋ catǿꞌrˉ ꞌnʉ́ꞌˋ e nimóˆnaꞌ jial tíiˊ niingˉ ꞌgøiñꞌˊ jo̱guɨ jial quiʉꞌrˊ ta˜ fɨˊ laꞌúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ.
13 Jo̱ uíiꞌ˜ jo̱baꞌ contøøngˉ cuǿøˉnaaꞌ guiꞌmáangꞌˇ Fidiéeˇ, dsʉco̱ꞌ mɨ˜ laꞌuii˜ canʉ́ʉˉ ꞌnʉ́ꞌˋ e júuˆ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ e caguiሠjneaꞌˆ jee˜ ꞌnʉ́ꞌˋ, dsifɨbˊ caꞌíingꞌ˜naꞌ e júuˆ jo̱, co̱ꞌ calɨlíꞌˆbaꞌ e quiáꞌˉ Fidiéeˇ e júuˆ jo̱, jo̱ o̱ꞌ quiáꞌˉ dseaˋ jmɨgüíˋ. Dsʉco̱ꞌ dseángꞌˉ lajamꞌˉbaꞌ e júuˆ e caguiáˆnaaꞌ do lɨ́ɨˊ júuˆ quiáꞌˉ Fidiéebˇ, jo̱ laꞌeáangˊ Fidiéebˇ cajo̱ jmóoˋ ta˜ e júuˆ jo̱ fɨˊ áaˊnaꞌ có̱o̱ꞌ˜ jaléꞌˋ e jmooˋnaꞌ, ꞌnʉ́ꞌˋ dseaˋ jáꞌˉ lɨ́ɨngˋnaꞌ júuˆ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 14 Jo̱guɨ jaléngꞌˋ ꞌnʉ́ꞌˋ, dseaˋ rúꞌˋnaaꞌ, mɨ˜ caꞌíingꞌ˜naꞌ jaléꞌˋ iihuɨ́ɨˊ e cacuøˊ dseaˋ góoˊnaꞌ uíiꞌ˜ e lɨ́ɨngˊnaꞌ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ, røøbˋ caꞌíingꞌ˜naꞌ e jo̱ laco̱ꞌguɨ caꞌíngꞌˋ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ꞌˊ Judea, dsʉco̱ꞌ lajo̱b iihuɨ́ɨˊ cangáˉ íˋ cajo̱ e cacuøˊ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel. 15 Jo̱ i̱ lɨɨng˜ i̱ dseaˋ Israel cajo̱, íbˋ i̱ cajngangꞌˊ jaléngꞌˋ dseaˋ rúiñꞌˋ i̱ caféꞌˋ cuaiñ˜ quiáꞌˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ e jo̱, i̱ lɨɨng˜guɨ i̱ dseaˋ íˋ cajngaiñꞌˊ Fíiˋnaaꞌ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ góorˋ cajo̱. Jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨiñꞌ do cajmeáiñꞌˋ gaˋ jneaꞌˆ cajo̱, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaꞌ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ jaˋ jmóorˋ laco̱ꞌ tɨˊ dsíiˊ Fidiéeˇ, jo̱guɨ ꞌníꞌˋ níimˉbre lajaléngꞌˋguɨ dseaˋ jmɨgüíˋ cajo̱. 16 Co̱ꞌ mɨ˜ ii˜naaꞌ guiáˆnaaꞌ júuˆ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ jee˜ jaléngꞌˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel e laco̱ꞌ jial nileáiñˋ jee˜ dseeˉ quiáꞌrˉ, dsʉꞌ i̱ dseaˋ Israel do jaˋ cacuøꞌrˊ jneaꞌˆ fɨˊ lajo̱, jo̱ lajo̱baꞌ eáamˊ nɨcajmɨꞌmɨ́ɨiñꞌ˜ dseeˉ quiáꞌrˉ uíiꞌ˜ jaléꞌˋ e nɨcajméerˋ do. Jo̱baꞌ lanaguɨ catɨ́bˋ íꞌˋ quiáꞌˉ i̱ dseaˋ do e niꞌíñꞌˋ iihuɨ́ɨˊ e eáangˊ e jáaˊ quiáꞌˉ Fidiéeˇ.
Mɨ˜ caꞌɨ́ˋ dsíiˊ Paaˉ e nidséˉtu̱r fɨˊ Tesalónica
17 Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ꞌnʉ́ꞌˋ, dseaˋ rúꞌˋnaaꞌ, e mɨ˜ cangohuíingˉnaaꞌ quíiˉ ꞌnʉ́ꞌˋ e huǿømˉjiʉ, nañiˊ faꞌ jaˋ neeng˜ rúꞌˋnaaꞌ dseángꞌˉ lana, dsʉꞌ contøømˉ guiing˜ dsiˋnaaꞌ uii˜ quíiˉnaꞌ, jo̱ dseángꞌˉ ii˜naaꞌ faꞌ e dsiꞌeebˇtú̱u̱ꞌ ꞌnʉ́ꞌˋ fɨˊ na caléꞌˋ catú̱ˉ. 18 Jo̱ cajmóˆbaaꞌ quijí̱ˉ e nidséˆnaaꞌ fɨˊ na; jo̱ jnea˜ Paaˉ, eáangˊguɨ jmiguiʉˊ ya̱ꞌˊ cajméˉe quijí̱ˉ e ninii˜tú̱u̱ fɨˊ na, dsʉꞌ fii˜ i̱ ꞌlɨngꞌˆ i̱ siiˋ Satanás cajnirˊ fɨˊ quíˉnaaꞌ e jaˋ cajmóˆnaaꞌ lajo̱. 19 Jo̱ yaam˜ ꞌnʉ́ꞌˋ dseaˋ cuøꞌˊnaꞌ jneaꞌˆ e tab˜ dsiˋnaaꞌ jo̱guɨ e iáangˋ dsiˋnaaꞌ jo̱guɨ e guiʉ́bˉ féꞌˋnaaꞌ uii˜ quíiˉnaꞌ. Co̱ꞌ dseángꞌˉ ꞌnʉ́ꞌˋbingꞌ i̱ nicuǿꞌˉ jneaꞌˆ e iáangˋ dsiˋnaaꞌ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nitɨ́ˉ íꞌˋ e nijáaˊtu̱ Fíiˋnaaꞌ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la. 20 Dsʉꞌ e jábꞌˉ, dseángꞌˉ ꞌnʉ́ꞌˋbingꞌ i̱ cuøꞌˊ jneaꞌˆ e guiʉ́bˉ féꞌˋnaaꞌ uii˜ quíiˉnaꞌ jo̱guɨ e nijmiꞌiáangˋ dsiˋnaaꞌ uii˜ quíiˉnaꞌ cajo̱.