^
2 Corintios
Jaléꞌˋ iihuɨ́ɨˊ e caꞌíngꞌˋ Paaˉ
Jialɨꞌˊ jaˋ cangóˉ Paaˉ fɨˊ Corinto
Mɨ˜ cajméeˋ Paaˉ féngꞌˊ dsíirˊ uii˜ quiáꞌˉ jaangˋ dseaˋ i̱ caꞌléeˊ
Jaˋ iáangˋ dsíiˊ Paaˉ mɨ˜ caguiérˉ fɨˊ Troas
Jial lɨ́ꞌˉnaaꞌ laꞌeáangˊ có̱o̱ꞌ˜ Dseaˋ Jmáangˉ
Júuˆ tɨguaˇ e ꞌmɨ́ɨˉ e cacuøˊ Fidiéeˇ
Jial se̱e̱ˉnaaꞌ laꞌeáangˊ có̱o̱ꞌ˜ júuˆ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ
Jaléngꞌˋ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ɨiñˊ lafaꞌ guáꞌˉ lɨ˜ seengˋ Fidiéeˇ
Mɨ˜ jáꞌˉ calɨ́ngˉ dseaˋ Corinto júuˆ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ
Mɨ˜ caseángꞌˊ cuuˉ e lɨcó̱o̱ꞌ˜ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ
Mɨ˜ cangóˉ Tito fɨˊ Corinto
Jial caseángꞌˊ jaléꞌˋ e ꞌnéˉ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ
Mɨ˜ cajmɨꞌǿngꞌˋ ꞌñiaꞌˊ Paaˉ quiáꞌˉ jaléngꞌˋ dseaˋ i̱ ꞌnɨ́ɨngˋ írˋ
ꞌNéˉ ñiing˜ dsíiˊ dseaˋ có̱o̱ꞌ˜ jaléngꞌˋ dseaˋ i̱ jmɨgóoˋ
Jaléꞌˋ iihuɨ́ɨˊ e cangongɨ́ɨngˉ Paaˉ
Jaléꞌˋ e cangáˉ Paaˉ
Eáangˊ guiing˜ dsíiˊ Paaˉ jaléngꞌˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ Corinto
Júuˆ ɨ́ɨˋ ꞌgooˋ lɨ˜ cadséngˉ quiáꞌˉ Paaˉ