^
Colosenses
Mɨ˜ féngꞌˊ Paaˉ Fidiéeˇ uíiꞌ˜ quiáꞌˉ jaléngꞌˋ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ
Joˋ sɨꞌnaangˋguɨ dseaˋ có̱o̱ꞌ˜ Fidiéeˇ
Jaléꞌˋ ta˜ e cangɨ́ɨngˋ Paaˉ quiáꞌˉ Fidiéeˇ
Laꞌeáangˊ có̱o̱ꞌ˜ Dseaˋ Jmáamˉbaꞌ uíingˉ dseaˋ dseaˋ ꞌmɨ́ɨngˉ
Íiˋ óoˊnaꞌ lají̱i̱ꞌ˜ e sɨséeˆ quiáꞌˉ Fidiéeˇ fɨˊ ñifɨ́ˉ
Jial lɨ́ɨngˊ dseaˋ mɨ˜ cangɨ́ˋ e calɨcuíiñˋ Dseaˋ Jmáangˉ
Jial ꞌnéˉ seengˋ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ jee˜ laꞌóꞌˋ rúiñꞌˋ
Júuˆ guicó̱o̱ꞌˇ e cadséngˉ quiáꞌˉ Paaˉ