Júuˆ e to̱o̱˜ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáꞌˉ Paaˉ e catɨ́ɨngˉ dseaˋ seengˋ fɨˊ ÉFESO
1
Jnea˜ Paaˉ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ apóoˆ i̱ jmóoˋ ta˜ niꞌˊ júuˆ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ꞌ lajo̱b ta˜ e calɨꞌiáangˋ dsíiˊ Fidiéeˇ cacuøꞌrˊ jnea˜. Jo̱ guiéenꞌ˜n júuˆ guicó̱o̱ꞌˇ quíiˉnaꞌ, jaléngꞌˋ ꞌnʉ́ꞌˋ, dseaˋ quiáꞌˉ Fíiˋnaaꞌ Fidiéeˇ i̱ neáangˊ fɨˊ Éfeso i̱ jáꞌˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ mɨ́ɨꞌ˜ɨ Tiquíˆnaaꞌ Fidiéeˇ có̱o̱ꞌ˜guɨ Fíiˋnaaꞌ Dseaˋ Jmáangˉ e niꞌɨ́rˉ güeaꞌˆ quiáꞌrˉ jee˜ ꞌnʉ́ꞌˋ, jo̱guɨ e nicuǿꞌrˉ ꞌnʉ́ꞌˋ e seengˋnaꞌ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ.
Jaléꞌˋ e guiʉ́ˉ e nɨcacuøꞌˊ Fidiéeˇ jneaa˜aaꞌ
Jo̱ majmifémꞌˊbaaꞌ Fidiéeˇ i̱ lɨ́ɨngˊ Fidiéeˇ quiáꞌˉ Fíiˋnaaꞌ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ i̱ lɨ́ɨngˊ Tiquiáꞌrˆ cajo̱, dsʉco̱ꞌ laꞌeáangˊ e lɨ́ɨˊɨɨꞌ lafaꞌ jaangˋ dseaˋ có̱o̱ꞌ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, lajo̱baꞌ Fidiéeˇ nɨcacuøꞌrˊ jneaa˜aaꞌ jaléꞌˋ e guiʉ́ˉ e seaˋ quiáꞌrˉ e jáaˊ fɨˊ lɨ˜ guiiñ˜ e laco̱ꞌ uíingˉ guiʉ́ˉ quíˉiiꞌ. Jo̱ Fidiéeˇ caguíñꞌˋ jneaa˜aaꞌ latɨˊ jí̱i̱ꞌ˜ mɨ˜ nʉ́ꞌˉguɨ e nitɨro̱o̱ˇ jmɨgüíˋ e laco̱ꞌ nilɨguiúngˉnaaꞌ fɨˊ quinirˇ e jaˋ dseeˉ seaˋ quíˉiiꞌ laꞌeáangˊ có̱o̱ꞌ˜ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ co̱ꞌ eáamˊ ꞌneáangˋ Fidiéeˇ jneaa˜aaꞌ, jo̱baꞌ caguiarˊ guiʉ́ˉ latɨˊ malɨꞌˋ e laco̱ꞌ nijéiñˉ jneaa˜aaꞌ laco̱ꞌ jó̱o̱ˊbre laꞌeáangˊ có̱o̱ꞌ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, lɨ́ꞌˆ laco̱ꞌguɨ jí̱i̱ꞌ˜ e calɨꞌiáangˋ dsíirˊ ꞌñiaꞌrˊ. Jo̱ cajméerˋ lajo̱ e laco̱ꞌ nijmiféngꞌˊnaaꞌ Fidiéeˇ, co̱ꞌ eáamˊ guiúiñˉ có̱o̱ꞌ˜ jneaa˜aaꞌ nañiˊ faꞌ jaˋ catɨ́ɨˉnaaꞌ e jo̱. Jo̱ cacuøꞌrˊ jneaa˜aaꞌ e jo̱ e jaˋ ꞌleeꞌ˜ jí̱i̱ꞌ˜ co̱o̱ˋ laꞌeáangˊ có̱o̱ꞌ˜ Jó̱o̱rˊ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ ꞌneáaiñˋ eáangˊ do. Jo̱ co̱ꞌ eáamˊ ꞌneáangˋ Fidiéeˇ jneaa˜aaꞌ nañiˊ faꞌ jaˋ catɨ́ɨˉnaaꞌ, jo̱baꞌ nɨcaleáaiñˋ jneaa˜aaꞌ jee˜ dseeˉ quíˉiiꞌ laꞌeáangˊ có̱o̱ꞌ˜ jmɨꞌøøngˉ Jó̱o̱rˊ Dseaˋ Jmáangˉ e catu̱u̱ˋ fɨˊ dseꞌˋ crúuˆ. Jo̱ laꞌeáangˊ có̱o̱ꞌ˜ e jmɨꞌøøngˉ dseaˋ do caꞌíiñˉ dseeˉ quíˉnaaꞌ. Jo̱ co̱ꞌ eáamˊ guiúngˉ Fidiéeˇ có̱o̱ꞌ˜ jneaa˜aaꞌ nañiˊ faꞌ jaˋ catɨ́ɨˉnaaꞌ, jo̱baꞌ cacuøꞌrˊ jneaa˜aaꞌ e tɨ́ɨˉnaaꞌ jo̱guɨ e ngángꞌˋnaaꞌ jaléꞌˋ e iiñ˜ jmóorˋ ꞌñiaꞌrˊ e jaˋ ñiˊ dseaˋ jéengˊguɨ, lɨ́ꞌˆ lají̱i̱ꞌ˜ júuˆ e nɨcacuørˊ jéengˊguɨ quiáꞌˉ jaléꞌˋ e nijmitir˜ laꞌeáangˊ có̱o̱ꞌ˜ Dseaˋ Jmáangˉ. 10 Jo̱ lɨ́ꞌˆ laco̱ꞌguɨ jí̱i̱ꞌ˜ e nɨcaguiaˊ Fidiéeˇ guiʉ́ˉ jéengˊguɨ, dseángꞌˉ nilɨtib˜ laco̱ꞌ sɨꞌíˆ mɨ˜ nitɨ́ˉ íꞌˋ lajo̱ e Dseaˋ Jmáamˉ nilíiñˉ dseaˋ mogui˜ quiáꞌˉ lajaléngꞌˋ jo̱guɨ quiáꞌˉ lajaléꞌˋ e seaˋ fɨˊ ñifɨ́ˉ có̱o̱ꞌ˜guɨ fɨˊ ni˜ guóoꞌ˜ uǿˉ la.
11 Jo̱ lají̱i̱ꞌ˜ malɨꞌˋ Fidiéeˇ nɨcaguíñꞌˋ jneaꞌˆ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaꞌ dseaˋ Israel, e laco̱ꞌ niꞌuíingˉnaaꞌ jó̱o̱rˊ laꞌeáangˊ có̱o̱ꞌ˜ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ꞌˆ laco̱ꞌguɨ nɨcaꞌɨ́ˋ dsíirˊ jéengˊguɨ e nijmérˉ; jo̱ jalébꞌˋ e jmóoˋ Fidiéeˇ do, jmóorˋ laco̱ꞌ jí̱i̱ꞌ˜ e lɨ́ɨiñˉ e guiʉ́bˉ. 12 Jo̱ nɨcajméerˋ lajo̱ e laco̱ꞌ jneaꞌˆ, dseaˋ nɨta˜ dsiˋnaaꞌ laꞌuii˜ e Dseaˋ Jmáangˉ nileáiñˉ jneaꞌˆ jee˜ dseeˉ quíˉiiꞌ, se̱e̱ˉnaaꞌ e nijmiféngꞌˊnaaꞌ Fidiéeˇ, co̱ꞌ íbˋ dseaˋ laniingˉ ꞌgøiñꞌˊ. 13 Jo̱ lajo̱bɨ jaléngꞌˋ ꞌnʉ́ꞌˋ, dseaˋ jaˋ lɨ́ɨngˊnaꞌ dseaˋ Israel, mɨ˜ canʉ́ʉˉnaaꞌ e júuˆ jáꞌˉ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ e quiáꞌˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáꞌrˉ, jo̱guɨ caꞌuíingˉnaꞌ jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ, jo̱baꞌ cacuøꞌˊ Fidiéeˇ ꞌnʉ́ꞌˋ Jmɨguíˋ quiáꞌrˉ lɨ́ꞌˆ laco̱ꞌguɨ júuˆ e nɨcacuørˊ jéengˊguɨ e laco̱ꞌ liing˜naꞌ e lɨ́ɨngˊnaꞌ dseaˋ quiáꞌrˉ. 14 Jo̱ co̱ꞌ seemˋ e Jmɨguíˋ quiáꞌˉ Fidiéeˇ do có̱o̱ꞌ˜ jneaa˜aaꞌ, jo̱baꞌ lɨta˜ dsiˋnaaꞌ e niꞌíingꞌ˜naaꞌ lají̱i̱ꞌ˜ e catɨ́ɨˉnaaꞌ quiáꞌˉ Fidiéeˇ cartɨˊ mɨ˜ nileáiñˉ jneaa˜aaꞌ conguiaˊ jee˜ jaléꞌˋ dseeˉ quíˉnaaꞌ, jneaa˜aaꞌ dseaˋ lɨ́ɨˊnaaꞌ dseaˋ quiáꞌrˉ. Jo̱ lajo̱b nijmiféngꞌˊnaaꞌre, co̱ꞌ íˋbre dseaˋ laniingˉ ꞌgøiñꞌˊ fɨˊ laꞌúngˉ.
Jaléꞌˋ e mɨꞌˊ Paaˉ Fidiéeˇ uii˜ quiáꞌˉ jaléngꞌˋ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ
15-16 Jo̱ uii˜ quiáꞌˉ e cajméeˋ Fidiéeˇ e nɨlɨ́ɨngˊnaaꞌ jó̱o̱rˊ, jo̱baꞌ laco̱o̱ˋ ya̱ꞌˊ mɨ˜ fǿnꞌˋn dseaˋ do, cuǿøˉøre guiꞌmáangꞌˇ uíiꞌ˜ ꞌnʉ́ꞌˋ latɨˊ mɨ˜ calɨñiiˉ e cajáangꞌ˜ yaang˜naꞌ fɨˊ jaguóˋ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ eáamˊ jmiꞌneáangˋ rúngꞌˋnaꞌ có̱o̱ꞌ˜ jaléngꞌˋ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ caguiaangˉguɨ cajo̱. 17 Jo̱guɨ mɨ́ɨꞌ˜ɨ Fidiéeˇ i̱ lɨ́ɨngˊ Fidiéeˇ quiáꞌˉ Fíiˋnaaꞌ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ i̱ lɨ́ɨngˊ Tiquíˆiiꞌ i̱ laniingˉ ꞌgøngꞌˊ do cajo̱, e nicuǿꞌrˉ ꞌnʉ́ꞌˋ e tɨɨngˋ ngángꞌˋnaꞌ i̱˜ dseángꞌˉ Fidiéeˇ laꞌeáangˊ có̱o̱ꞌ˜ Jmɨguíˋ quiáꞌrˉ, jo̱ lajo̱b nilɨcuíingˋguɨꞌr guiʉ́ˉ cajo̱. 18 Jo̱guɨ mɨ́ɨꞌ˜ɨ Fidiéeˇ e nicuǿꞌrˉ ꞌnʉ́ꞌˋ e nijneáˋ moguíˆnaꞌ e laco̱ꞌ nilɨñíˆnaꞌ e˜ e nɨsɨjeengˇnaꞌ e niꞌíingꞌ˜naꞌ quiáꞌrˉ, co̱ꞌ dseaˋ quiáꞌˉbre nɨlɨ́ɨngˊnaꞌ, jo̱guɨ jial tíiˊ jloꞌˆ jo̱guɨ niguoꞌˆ jaléꞌˋ e cuøꞌˊ Fidiéeˇ jaléngꞌˋ dseaˋ quiáꞌrˉ i̱ catɨ́ɨngˉ lajo̱. 19 Jo̱guɨ mɨ́ɨꞌ˜ɨ Fidiéeˇ cajo̱ e nilɨñíˆ ꞌnʉ́ꞌˋ jial jaˋ cǿøngˋ có̱o̱ꞌ˜ ꞌgøngꞌˊ Fidiéeˇ, jo̱ có̱o̱ꞌ˜ e ꞌgøiñꞌˊ do jmɨcó̱o̱ꞌ˜ jneaa˜aaꞌ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaꞌ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ có̱o̱ꞌ˜ e laniingˉ ꞌgøngꞌˊ dseaˋ do, có̱o̱ꞌ˜ e jo̱b cajo̱ cajméerˋ 20 e cají̱ꞌˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajúiñˉ, jo̱ caguiéeiñˋ lɨ́ꞌˆ lɨˊ dséeˊ laco̱ꞌ guiiñ˜ ꞌñiaꞌrˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ. 21 Jo̱ cacuøꞌˊ Fidiéeˇ Dseaˋ Jmáangˉ e íˋbingꞌ laniingˉguɨ eáangˊ jee˜ lajaléngꞌˋ i̱ seengˋ fɨˊ yʉ́ꞌˆ jmɨgüíˋ, faꞌ jaléngꞌˋ dseaˋ mogui˜, jo̱guɨ jaléngꞌˋ i̱ sɨꞌneaangˇ i̱ quiʉꞌˊ ta˜, có̱o̱ꞌ˜guɨ dseaˋ laniingˉ i̱ quiʉꞌˊ ta˜, lɨ́ꞌˆ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ eeˋ ta˜ óorˋ i̱ quiʉꞌˊ ta˜ lajeeˇ lana o̱si lajeeˇ lɨ˜ dséˉguɨ é. 22 Jo̱ lajaléꞌˋ niguiáˉ Fidiéeˇ fɨˊ uii˜ tɨɨˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ cangɨ́ɨmˋbɨr cajo̱ e lɨ́ɨngˊ dseaˋ do dseaˋ mogui˜ quiáꞌˉ lajaléngꞌˋ dseaˋ quiáꞌrˉ. 23 Jo̱ jaléngꞌˋ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ɨiñˊ lafaꞌ co̱o̱ˋ ngúuˊ táaiñˋ có̱o̱ꞌ˜ dseaˋ do, jo̱baꞌ røøbˋ seaˋ quíˉiiꞌ laco̱ꞌguɨ la seaˋ quiáꞌˉ dseaˋ do, jo̱ dseaˋ íbˋ dseaˋ mogui˜ quiáꞌˉ lajaléngꞌˋ có̱o̱ꞌ˜guɨ lajaléꞌˋ e seaˋ fɨˊ laꞌúngˉ.