Júuˆ e to̱o̱˜ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáꞌˉ Paaˉ e catɨ́ɨngˉ dseaˋ seengˋ fɨˊ GALACIA
1
Jnea˜ Paaˉ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ apóoˆ i̱ óoˋ ta˜ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ, dsʉꞌ o̱ꞌ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ caꞌnáangˉ jnea˜ o̱ꞌguɨ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ casíingˋ jnea˜ e nijmee˜e e ta˜ la, dsʉco̱ꞌ Dseaˋ Jmáangˉ ꞌñiaꞌˊbre có̱o̱ꞌ˜guɨ Tiquíˆiiꞌ Fidiéeˇ, íˋbingꞌ i̱ cajméeˋ lajo̱, jo̱ Tiquíˆiiꞌ Fidiéeˇ, íbˋ cajo̱ cajméerˋ e cají̱ꞌˊtu̱ Jó̱o̱rˊ Dseaˋ Jmáangˉ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajúiñˉ. Jo̱ jnea˜, co̱lɨɨng˜ có̱o̱ꞌ˜ jaléngꞌˋ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ caguiaangˉguɨ i̱ taang˜ có̱o̱ꞌ˜ jnea˜ fɨˊ la, guiéengꞌ˜naaꞌ júuˆ guicó̱o̱ꞌˇ quíiˉnaꞌ jaléngꞌˋ ꞌnʉ́ꞌˋ, dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ꞌˊ Galacia. Jo̱ nimɨ́ɨꞌ˜ɨ Tiquíˆnaaꞌ Fidiéeˇ có̱o̱ꞌ˜guɨ Fíiˋnaaꞌ Dseaˋ Jmáangˉ e niꞌɨ́rˉ güeaꞌˆ quiáꞌrˉ jee˜ ꞌnʉ́ꞌˋ jo̱guɨ e nicuǿꞌrˉ ꞌnʉ́ꞌˋ e seengˋnaꞌ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ. Jo̱ Dseaˋ Jmáamˉbingꞌ i̱ cacuǿøngˋ ꞌñiaꞌˊ e cajúiñˉ fɨˊ dseꞌˋ crúuˆ uíiꞌ˜ dseeˉ quíˉnaaꞌ e laco̱ꞌ jaˋ nisíngꞌˆ yee˜naaꞌ fɨˊ gaˋ có̱o̱ꞌ˜ jaléꞌˋ e ꞌlɨꞌˆ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, co̱ꞌ lajo̱b calɨꞌiing˜ Tiquíˆiiꞌ Fidiéeˇ e cajméerˋ. ¡Majmifémꞌˊbaaꞌre lata˜! Jo̱ lajo̱b ꞌnéˉ líˋ.
Jaˋ seaˋ e jiéꞌˋguɨ júuˆ laco̱ꞌ e júuˆ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ
Jo̱ eáamˊ dsigáˋ dsiiˉ e lajmɨnábˉ catiúungˊ ꞌnʉ́ꞌˋ Fidiéeˇ e jaˋ mɨˊ ngóoˊ eáangˊ e cajáangꞌ˜ yaang˜naꞌ fɨˊ jaguórˋ, co̱ꞌ dseaˋ dobingꞌ i̱ caguíngꞌˋ ꞌnʉ́ꞌˋ uíiꞌ˜ e eáangˊ guiúngˉ Dseaˋ Jmáangˉ có̱o̱ꞌ˜ ꞌnʉ́ꞌˋ; jo̱ dsʉꞌ lana, ꞌnʉ́ꞌˋ nɨnaangˋnaꞌ e jáꞌˉ lɨ́ɨngˋnaꞌ júuˆ e jiéꞌˋguɨ laco̱ꞌguɨ júuˆ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ e quiáꞌˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáꞌrˉ. Dsʉꞌ dseángꞌˉ e jáꞌˉ e jaˋ seaˋ e jiéꞌˋguɨ júuˆ, co̱ꞌ dseángꞌˉ lají̱i̱ꞌ˜ júuˆ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáamˉbaꞌ seaˋ. Dsʉꞌ lají̱i̱ꞌ˜ e lɨ́ɨˊ e seengˋ dseaˋ i̱ jmɨcaang˜ quíiˉnaꞌ jo̱guɨ iiñ˜ nijmɨsɨ́ɨiñˉ júuˆ quiáꞌˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáꞌrˉ. Dsʉꞌ song seengˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ lajo̱, jaˋ e lɨ́ɨˊ faꞌ jneab˜ o̱si jaangˋ ángel i̱ lɨ́ɨngˊ guotɨɨˉ Fidiéeˇ i̱ jáaˊ fɨˊ yʉ́ꞌˆ jmɨgüíˋ i̱ guiaˊ júuˆ e jiéꞌˋguɨ laco̱ꞌ júuˆ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ e nɨcaguiáˆnaaꞌ jee˜ ꞌnʉ́ꞌˋ, jo̱ jnea˜ fáꞌˉa, güɨguiémꞌˋ Fidiéeˇ fɨˊ lɨ˜ ꞌlɨꞌˆ i̱ dseaˋ íˋ lata˜. Jo̱guɨ fɨ́ɨˉtú̱u̱ ꞌnʉ́ꞌˋ caléꞌˋ catú̱ˉ lají̱i̱ꞌ˜ e nɨcafɨ́ɨˉɨ ꞌnʉ́ꞌˋ do: Lɨ́ꞌˆ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ guiaˊ júuˆ e sɨsɨ́ɨngˆguɨ laco̱ꞌ e júuˆ e nɨcaꞌíingꞌ˜ ꞌnʉ́ꞌˋ do quiáꞌˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáꞌrˉ, jo̱ güɨꞌnaangˋ i̱ dseaˋ íˋ quiáꞌˉ Fidiéeˇ lata˜.
10 Jo̱ e jáꞌˉ, jaˋ jmóoˋ jnea˜ jí̱i̱ꞌ˜ e jmiꞌiáangˋ dsíiˊ dseaˋ jmɨgüíˋ, co̱ꞌ dseángꞌˉ lají̱i̱ꞌ˜ e jmiꞌiáangˋ dsíiˊ Fidiéeˇbaꞌ jmóoˋo. Dsʉco̱ꞌ faco̱ꞌ jnea˜ iin˜n e lɨco̱ꞌ nilɨseenˉ guiʉ́ˉ có̱o̱ꞌ˜ jí̱i̱ꞌ˜ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱baꞌ jaˋ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ꞌ˜ e iing˜ Dseaˋ Jmáangˉ jóng.
Jial mɨ˜ caꞌuíingˉ Paaˉ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ
11 Jo̱baꞌ iin˜n e ñíˆbaꞌ, dseaˋ rúꞌˋnaaꞌ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e lají̱i̱ꞌ˜ e júuˆ e guiaˋ jnea˜ quiáꞌˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáꞌrˉ, dsʉꞌ e júuˆ jo̱ jaˋ lɨ́ɨˊ laco̱ꞌ la ɨˊ dsíiˊ mogui˜ dseaˋ jmɨgüíˋ. 12 Jo̱guɨ jaˋ caꞌíingꞌ˜ jnea˜ o̱ꞌguɨ calɨtɨ́nˋn quiáꞌˉ lɨ́ꞌˆ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ jmɨgüíˋ cajo̱, co̱ꞌ dseángꞌˉ lají̱i̱ꞌ˜ Dseaˋ Jmáamˉbingꞌ cacuøꞌˊ jnea˜ e calɨcuíiˋi e júuˆ jo̱.
13 Jo̱ nɨcanʉ́ʉbˉ ꞌnʉ́ꞌˋ e ie˜ lamɨ˜ jéengˊguɨ do, lajeeˇ nʉ́ꞌˉguɨ e nilɨcuíinˋn Dseaˋ Jmáangˉ, cajméˉbaa úungˋ e cajmitiiˆ røøˋ lají̱i̱ꞌ˜ e tɨ́ɨngˋ dseaˋ áangˊ quiéˉe dseaˋ Israel. Jo̱guɨ eáamˊ gaˋ cajmeáanꞌ˜n jaléngꞌˋ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ co̱ꞌ cartɨˊ cajméˉe úungˋ e nijúumˉ jaléngꞌˋ i̱ dseaˋ íˋ. 14 Jo̱ ie˜ jo̱, jee˜ jaléngꞌˋ dseaˋ rúnꞌˋn dseaˋ Israel i̱ conrøøngˋjiʉ có̱o̱ꞌ˜ jnea˜, lají̱i̱ꞌ˜ jnea˜bingꞌ i̱ jmiti˜guɨ røøˋ jaléꞌˋ e quɨ́ꞌˉ tɨ́ɨngˋ dseaˋ góoˋo dseaˋ Israel e jmóorˋ, jo̱guɨ cuǿøˉøre bíˋ e laco̱ꞌ nijmitir˜ laco̱ꞌ sɨꞌíˆ e jo̱. 15 Dsʉꞌ Fidiéeˇ caguíñꞌˋ jnea˜ e niꞌuíinˉn dseaˋ quiáꞌrˉ latɨˊ jí̱i̱ꞌ˜ ie˜ nʉ́ꞌˉguɨ nilɨseemˉbaa, jo̱guɨ co̱ꞌ eáamˊ ꞌneáaiñˋ jnea˜ jo̱baꞌ catǿꞌrˉ jnea˜ e nijmee˜e ta˜ quiáꞌrˉ. Jo̱ mɨ˜ catɨ́ˋ íꞌˋ e iing˜ 16 Fidiéeˇ e nilɨñiiˉ e Jesús lɨ́ɨngˊ Jó̱o̱rˊ, jo̱baꞌ calɨcuíinˋnre e laco̱ꞌ jnea˜ niguiaaˉ e júuˆ quiáꞌˉ jial láaiñˋ dseaˋ jee˜ jaléꞌˋ dseeˉ quiáꞌrˉ, jo̱ nijmee˜e e jo̱ jee˜ jaléngꞌˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel. Dsʉꞌ ie˜ jo̱ jaˋ cangóˉo faꞌ e cangojmɨngɨ́ɨꞌˇɨ dseaˋ jiéngꞌˋ quiáꞌˉ e júuˆ jo̱, 17 o̱ꞌguɨ ngóˉo fɨˊ Jerusalén ladsifɨˊ cajo̱ e ngosiin˜n e júuˆ do có̱o̱ꞌ˜ jaléngꞌˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ apóoˆ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ lajeeˇ nʉ́ꞌˉguɨ e nilíinˉn lajo̱ cajo̱. Dsʉꞌ jaˋ cajméˉe lajo̱, co̱ꞌ dsifɨˊ ladob cangóˉo fɨˊ Arabia fɨˊ lɨ˜ jaˋ ꞌgaꞌˊ lɨˊ dseaˋ seengˋ, jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caquɨmꞌˉtú̱u̱ fɨˊ Damasco.
18 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ ꞌnɨˊ ji̱i̱ˋ e calɨcuíinˋn Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨbaꞌ cangóˉo fɨˊ Jerusalén e cangojmicuíinˋn Tʉ́ˆ Simón, jo̱ có̱o̱ꞌ˜ íbˋ cataan˜n jí̱i̱ꞌ˜ guiꞌñiáˋ jmɨɨ˜. 19 Jo̱ fɨˊ jo̱, lají̱i̱ꞌ˜ Tiáa˜ i̱ rúngꞌˋ Fíiˋnaaꞌ Dseaˋ Jmáamˉbingꞌ camánˉn, jo̱ jaˋ camánˉn dseaˋ apóoˆ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ jiéngꞌˋguɨ. 20 Jo̱guɨ dseángꞌˉ nɨtab˜ dsiiˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ e jaléꞌˋ e jmoꞌˊo la dseángꞌˉ e jábꞌˉ, co̱ꞌ jaˋ fáꞌˉa júuˆ ta˜ júuˆ.
21 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e táanˋn fɨˊ Jerusalén, jo̱guɨbaꞌ cangóˉo fɨˊ lɨ˜ se̱ꞌˊ Siria có̱o̱ꞌ˜guɨ fɨˊ lɨ˜ se̱ꞌˊ Cilicia. 22 Dsʉꞌ ie˜ jo̱, jaléngꞌˋ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ꞌˊ Judea jaˋ mɨˊ cuíiñˋ jnea˜ dseángꞌˉ quiniiˉ lana. 23 Jo̱ lɨco̱ꞌ núuˋ i̱ dseaˋ do e féꞌˋ dseaˋ jiéngꞌˋ lala uii˜ quiéˉe: “I̱ dseañʉꞌˋ i̱ jmángꞌˋ jneaa˜aaꞌ gaˋ ie˜ lamɨ˜ jéengˊguɨ do, lana nɨngɨrˊ guiarˊ júuˆ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ røøbˋ laco̱ꞌ jí̱i̱ꞌ˜ júuˆ e jáꞌˉ lɨ́ɨˋ jneaa˜aaꞌ do, jo̱ ie˜ lamɨ˜ jéengˊguɨ do cartɨˊ jngamꞌˊbre jaléngꞌˋ dseaˋ i̱ jáꞌˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ jo̱, co̱ꞌ lamɨ˜ iiñ˜ dseángꞌˉ niꞌíimˉ e júuˆ do conguiaˊ.” 24 Jo̱baꞌ i̱ dseaˋ íˋ jmiféiñꞌˊ Fidiéeˇ uíiꞌ˜ e nɨcalɨsɨ́ɨmˉ jnea˜.