Jiˋ e cajmeꞌˊ TIÁA˜
1
Jnea˜ siiˉ Tiáa˜, jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ꞌ˜ e iing˜ Fidiéeˇ có̱o̱ꞌ˜guɨ Fíiˋnaaꞌ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ jmoꞌˊo e jiˋ la e catɨ́ɨngˉ lajɨˋ guitu̱ˊ ꞌléꞌˋ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ sɨsooˇ sɨjǿngˆ fɨˊ laꞌúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ. Guicó̱o̱ꞌˇbaaꞌ lajaangˋ lajaangˋnaꞌ.
Fidiéeˇbingꞌ i̱ jmɨcó̱o̱ꞌ˜ dseaˋ e ñirˊ e˜ nijmérˉ
Dseaˋ rúꞌˋnaaꞌ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ, güɨlɨꞌiáangˋ óoˊnaꞌ mɨ˜ íingꞌ˜naꞌ lɨ́ꞌˆ doñiˊ eeˋ e huɨ́ɨngˊ, dsʉco̱ꞌ nɨñíbˆ ꞌnʉ́ꞌˋ guiʉ́ˉ e mɨ˜ móoˉnaꞌ jaléꞌˋ e huɨ́ɨngˊ do, jo̱baꞌ eáangˊguɨ seaˋ bíˋ quíiˆnaꞌ e téꞌˋnaꞌ fɨˊ guiʉ́ˉ lɨ˜ nɨteáangˋnaꞌ có̱o̱ꞌ˜ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ co̱ꞌ jmɨꞌúumˋbaꞌ e dseángꞌˉ téꞌˋbaꞌ e nisíngꞌˉnaꞌ teáˋguɨ e fɨˊ guiʉ́ˉ do có̱o̱ꞌ˜ jaléꞌˋ e dsingɨ́ɨngˉnaꞌ do, jo̱baꞌ nilɨguiúngˉnaꞌ laco̱ꞌ sɨꞌíˆ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ.
Jo̱ song jaangˋ dseaˋ lajeeˇ laꞌóꞌˋ ꞌnʉ́ꞌˋ jaˋ ñirˊ e˜ nijmérˉ quiáꞌˉ lɨ́ꞌˆ doñiˊ eeˋ, jo̱baꞌ ꞌnéˉ e nimɨ́ꞌrˉ Fidiéeˇ e nijmɨcó̱o̱ꞌ˜ quiáꞌrˉ e niꞌɨ́ˆ dsíirˊ e˜ jaléꞌˋ e nijmérˉ quiáꞌˉ jaléꞌˋ e camɨrˊ do; co̱ꞌ íˋbingꞌ cuøꞌˊ jaléngꞌˋ dseaˋ lalíingˋ jo̱guɨ e iáangˋ dsíirˊ mɨ˜ mɨꞌˊ dseaˋ írˋ e jmɨcó̱o̱iñꞌ˜ do quiáꞌrˉ, jo̱guɨ jaˋ e ꞌgaaiñˋ jí̱i̱ꞌ˜ co̱o̱ˋ quiáꞌˉ jaléꞌˋ e jo̱ cajo̱. Dsʉꞌ mɨ˜ nimɨ́ꞌrˉ Fidiéeˇ lajo̱, ꞌnéˉ e jábꞌˉ nilíiñˋ e nijmɨcó̱o̱bꞌ˜ dseaˋ do quiáꞌrˉ, jo̱guɨ jaˋ ɨ́ˆ dsíirˊ jí̱i̱ꞌ˜ co̱o̱ˋ faꞌ e dseaˋ do jaˋ nijmɨcó̱o̱ꞌr˜ có̱o̱ꞌ˜ e jo̱; co̱ꞌ song i̱i̱ˋ dseaˋ jaˋ óorˋ júuˆ ta˜ dsíiˊ e nijmɨcó̱o̱ꞌ˜ Fidiéeˇ quiáꞌrˉ, jo̱baꞌ i̱ dseaˋ íˋ lɨ́ɨiñˊ lafaꞌ jmɨɨˋ mɨ˜ dsiguíingˉ có̱o̱ꞌ˜ guíˋ fɨˊ la fɨˊ na. Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ lajo̱ jaˋ güɨꞌíˋ dsíirˊ faꞌ lɨɨng˜ eeˋ nijmɨcó̱o̱ꞌ˜ Fidiéeˇ quiáꞌrˉ, co̱ꞌ jaˋ niñíiñˋ jí̱i̱ꞌ˜ co̱o̱ˋ e jo̱ quiáꞌˉ dseaˋ do. Co̱ꞌ i̱ dseaˋ laꞌíˋ, lana ɨˊ dsíirˊ co̱o̱ˋ jo̱guɨ dsaꞌóˋ e jiébꞌˋ nɨꞌɨˊ dsíirˊ, jo̱guɨ jaˋ iʉ˜ dsíirˊ có̱o̱ꞌ˜ jaléꞌˋ e jmóorˋ do cajo̱.
Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ꞌnʉ́ꞌˋ, dseaˋ rúꞌˋnaaꞌ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e i̱i̱ˋ lajeeˇ laꞌóꞌˋ ꞌnʉ́ꞌˋ i̱ jaˋ ꞌgaꞌˊ lɨˊ seaˋ quiáꞌˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱baꞌ ꞌnéˉ e nijmiꞌiáamˋ dsíiˊ i̱ dseaˋ laꞌíˋ, co̱ꞌ Fidiéeˇbingꞌ i̱ niseángꞌˊ i̱ dseaˋ do yʉ́ꞌˆ mɨ˜ nitɨ́ˉ oor˜ quiáꞌrˉ. 10 Jo̱guɨ lajo̱bɨ cajo̱ i̱i̱ˋ lajeeˇ laꞌóꞌˋ ꞌnʉ́ꞌˋ i̱ seaˋ cuuˉ, ꞌnéˉ e nijmiꞌiáamˋ dsíiˊ dseaˋ do fɨng cajméeˋ Fidiéeˇ e nijgiáaiñˉ dseaˋ do, co̱ꞌ i̱ dseaˋ seaˋ cuuˉ do lɨ́ɨiñˊ lafaꞌ co̱o̱ˋ líˆ quiáꞌˉ lɨ́ꞌˆ doñiˊ eeˋ onuuˋ, co̱ꞌ jaˋ huǿøˉ téꞌˋ e jí̱ꞌˋ. 11 Co̱ꞌ mɨ˜ nilɨguíiˉ ieeˋ, dsifɨˊ lajo̱b lɨfíngꞌˆ líˆ quiáꞌˉ e onuuˋ do, jo̱ dsifɨˊ ladob nitéꞌˋ fɨˊ ni˜ uǿˉ, jo̱guɨ íimˉ lají̱i̱ꞌ˜ e iaꞌˊ do. Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ có̱o̱ꞌ˜ i̱ dseaˋ seaˋ cuuˉ, co̱ꞌ mɨ˜ nitɨ́ˉ oor˜ quiáꞌrˉ e nidséiñꞌˉ fɨˊ jmɨgüíˋ co̱o̱ˋ, catʉ́ˋbre lajaléꞌˋ e seaˋ quiáꞌrˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la.
Mɨ˜ dsingɨ́ɨngˉ dseaˋ jaléꞌˋ e huɨ́ɨngˊ
12 Juguiʉ́ˉjiʉ quiáꞌˉ jaléngꞌˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ téꞌˋ có̱o̱ꞌ˜ jaléꞌˋ huɨ́ɨngˊ e dsingɨ́ɨiñˉ uíiꞌ˜ e jaˋ jmóorˋ jaléꞌˋ e jaˋ dseengˋ, dsʉco̱ꞌ mɨ˜ ningɨ́ˋ e cajméerˋ e jo̱, jo̱guɨbaꞌ niꞌíñꞌˋ lají̱i̱ꞌ˜ e guiʉ́ˉ e catɨ́ɨiñˉ e nilɨseeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ꞌ˜ Fidiéeˇ lata˜, co̱ꞌ lajo̱b júuˆ cacuøˊ Fidiéeˇ lamɨ˜ jéengˊguɨ quiáꞌˉ jaléngꞌˋ dseaˋ i̱ jmiꞌneáangˋ írˋ.
13 Jo̱guɨ mɨ˜ iing˜ jaangˋ dseaˋ e nijmérˉ e jaˋ dseengˋ, jo̱ jaˋ güɨꞌíˋ dsíirˊ e Fidiéeˇbingꞌ i̱ jmóoˋ e iiñ˜ e nijmérˉ lajo̱, co̱ꞌ Fidiéeˇ jaˋ catɨ́ɨiñˉ jí̱i̱ꞌ˜ capíꞌˆ faꞌ e nijmérˉ e jaˋ dseengˋ, o̱ꞌguɨ jmóorˋ faꞌ e lajo̱b nijméˉ dseaˋ jiéngꞌˋ cajo̱. 14 Dsʉꞌ jaˋ lɨ́ɨˊ lajo̱, co̱ꞌ lɨ́ꞌˆ lɨˊ yaam˜ dseaˋ ɨˊ dsíirˊ gaˋ, jo̱guɨ yaam˜bre cajo̱ iiñ˜ e nijmérˉ jaléꞌˋ e jaˋ dseengˋ, co̱ꞌ jo̱b lɨquié̱e̱ˊ quiáꞌrˉ e nilɨgøøiñˋ e nijmérˉ jaléꞌˋ e jaˋ dseengˋ do. 15 Jo̱ có̱o̱ꞌ˜ jaléꞌˋ e gaˋ e ɨˊ dsíirˊ do, e jo̱baꞌ jmóoˋ e jmɨrǿngˋ dseeˉ yaaiñ˜. Jo̱guɨ mɨ˜ nɨꞌmɨ́ɨngꞌ˜ eáangˊ e dseeˉ do, jo̱baꞌ i̱ dseaˋ íˋ niꞌnámˋbre có̱o̱ꞌ˜ Fidiéeˇ lata˜ jóng.
16 Jo̱baꞌ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ꞌnʉ́ꞌˋ, dseaˋ rúꞌˋnaaꞌ i̱ ꞌneáanˋn eáangˊ, jaˋ jmɨgǿøngˋ yaang˜naꞌ có̱o̱ꞌ˜ jaléꞌˋ e jo̱. 17 Jo̱ Fidiéeˇbingꞌ i̱ cuøꞌˊ jneaa˜aaꞌ jaléꞌˋ e guiʉ́ˉ jo̱guɨ jaléꞌˋ e niguoꞌˆ, jo̱ íbˋ cajo̱ i̱ cajmeáangˋ jaléngꞌˋ i̱ jmijneáˋ jɨˋ i̱ seengˋ fɨˊ yʉ́ꞌˆ jmɨgüíˋ e laco̱ꞌ seaˋ jmɨɨ˜ jo̱guɨ seaˋ uǿøˋ. Jo̱guɨ ꞌñiaꞌˊ Fidiéeˇ jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ faꞌ e nilɨsɨ́ɨiñˉ laco̱ꞌguɨ lɨsɨ́ɨngˉ jaléꞌˋ jɨ˜ i̱ seengˋ fɨˊ yʉ́ꞌˆ jmɨgüíˋ, co̱ꞌ jaˋ quɨ́ꞌˉ jmɨɨ˜ e nilíˋ lajo̱, co̱ꞌ dseángꞌˉ røøbˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ do lata˜. 18 Jo̱ co̱ꞌ Fidiéeˇ ꞌñiaꞌˊbre calɨꞌiiñ˜, jo̱baꞌ cacuørˊ e nilɨse̱e̱ˉnaaꞌ cøøngˋ có̱o̱ꞌr˜ laꞌeáangˊ có̱o̱ꞌ˜ e jáꞌˉ lɨ́ɨˋnaaꞌ júuˆ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ cajméerˋ lajo̱ e laco̱ꞌ jaléngꞌˋ jneaa˜aaꞌ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaꞌ dseaˋ quiáꞌrˉ, nisíngꞌˉnaaꞌ fɨˊ quiniˇguɨ jee˜ jaléngꞌˋ dseaˋ i̱ nijméˉ Fidiéeˇ i̱ nilíingˉ dseaˋ quiáꞌrˉ.
Jial lɨ́ɨˊ mɨ˜ dseángꞌˉ e jáꞌˉ e lɨcuíingˋ dseaˋ Dseaˋ Jmáangˉ
19 Jo̱ té̱e̱ˊ óoˊnaꞌ jaléꞌˋ e júuˆ la, dseaˋ rúꞌˋnaaꞌ i̱ ꞌneáanˋn eáangˊ, e lajɨɨmˋ ꞌnʉ́ꞌˋ ꞌnéˉ guiéeng˜ guiʉ́ˉ yaang˜naꞌ e ninúuˆnaꞌ røøbˋ; dsʉꞌ jaˋ ꞌnéˉ foꞌˆnaꞌ ladsifɨˊ e jaˋ mɨˊ caꞌíiˋ óoˊnaꞌ røøˋ, o̱ꞌguɨ cuǿꞌˆ fɨˊ yaang˜naꞌ e jméeˆnaꞌ guíingˉnaꞌ quiáꞌˉ doñiˊ eeˋ e jmóoˋ dseaˋ có̱o̱ꞌ˜ ꞌnʉ́ꞌˋ. 20 Dsʉco̱ꞌ mɨ˜ jmiguíingˉ dseaˋ rúiñꞌˋ, jo̱baꞌ jaˋ éerˋ røøˋ laco̱ꞌ catɨ́ɨngˉ e jmóoˋ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ꞌ jaˋ jmóorˋ laco̱ꞌ iáangˋ dsíiˊ Fidiéeˇ e nilíˋ. 21 Jo̱baꞌ fɨ́ɨˉɨ ꞌnʉ́ꞌˋ e ꞌnéˉ tʉ́ˆbaꞌ jaléꞌˋ e jaˋ dseengˋ e jmooˋnaꞌ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱guɨ caꞌˊ ꞌnaangˋnaꞌ cajo̱ jaléꞌˋ e ꞌlɨꞌˆ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱ íingꞌ˜naꞌ e ngocángˋ óoˊnaꞌ lají̱i̱ꞌ˜ júuˆ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ e nɨcanʉ́ʉˉnaꞌ, dsʉco̱ꞌ e júuˆ jo̱baꞌ e quɨ́ɨꞌ˜ jmɨɨ˜ e nileángˋnaꞌ jee˜ jaléꞌˋ dseeˉ quíiˆnaꞌ.
22 Jo̱ dsʉꞌ jaˋ e ta˜ íingˆ quíiˉnaꞌ lɨco̱ꞌ nuuˋnaꞌ e júuˆ jo̱ song jaˋguɨ jmitíˆnaꞌ. Dsʉco̱ꞌ song jaˋ jmitíˆnaꞌ e jo̱, jo̱baꞌ lɨ́ꞌˆ jmɨgǿøngˋ yaam˜baꞌ jóng e lɨ́ɨngˊnaꞌ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 23 Jo̱ jaléngꞌˋ i̱ dseaˋ i̱ lɨco̱ꞌ núuˋ e júuˆ jo̱ dsʉꞌ jaˋguɨ jmitir˜ laco̱ꞌ catɨ́ɨngˉ, jo̱baꞌ i̱ dseaˋ íˋ lɨ́ɨiñˊ lafaꞌ jaangˋ dseaˋ mɨ˜ jǿøngˉ ꞌñiaꞌrˊ dsíiˊ sɨ́ɨˊ jo̱ jnéemˉ jial laco̱ꞌ ɨ́ɨrˋ; 24 jo̱ dsʉꞌ dsifɨˊ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cangángˉ ꞌñiaꞌrˊ dsíiˊ e sɨ́ɨˊ do, caꞌímˉ dsíirˊ jialco̱ꞌ lɨ́ɨiñˊ ladsifɨˊ lado jóng. 25 Jo̱ dsʉꞌ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ íingˉ dsíiˊ jaléꞌˋ e júuˆ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ e núurˋ do, jo̱guɨ nʉ́ʉꞌ˜bɨr e ngocángˋ dsíirˊ e jo̱, jo̱baꞌ dseaˋ íˋbingꞌ i̱ contøømˉ tó̱o̱ˋ dsíiˊ e nileáiñˋ jee˜ jaléꞌˋ dseeˉ quiáꞌrˆ laꞌeáangˊ có̱o̱ꞌ˜ júuˆ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ íbˋ cajo̱ i̱ nilɨseengˋ juguiʉ́ˉ có̱o̱ꞌ˜ Fidiéeˇ.
26 Jo̱guɨ song jaangˋ dseaˋ ɨˊ dsíirˊ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱ dsʉꞌ mɨˊ ꞌnooˋbɨ féꞌrˋ júuˆ e jaˋ dseengˋ, jo̱baꞌ i̱ dseaˋ íˋbingꞌ i̱ jmɨgǿøngˋ yaang˜ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiáꞌˉ dseaˋ do, jo̱ dseángꞌˉ jaˋ eeˋ ta˜ íingˆ jí̱i̱ꞌ˜ co̱o̱ˋ quiáꞌrˉ có̱o̱ꞌ˜ lají̱i̱ꞌ˜ e féꞌrˋ do e cuíiñˋ Dseaˋ Jmáangˉ.
27 Jo̱ lají̱i̱ꞌ˜ dseaˋ i̱ jaˋ beángꞌˊ dseeˉ yaang˜ có̱o̱ꞌ˜ jaléꞌˋ e ꞌlɨꞌˆ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱guɨ jmɨcó̱o̱ꞌr˜ jaléngꞌˋ jiuung˜ ꞌnɨ́ɨˉ jo̱guɨ jaléngꞌˋ dseamɨ́ˋ i̱ ꞌnɨ́ɨˉ có̱o̱ꞌ˜ jaléꞌˋ fɨꞌíˆ dsíiˊ e seaˋ quiáiñꞌˉ do, jo̱ lají̱i̱ꞌ˜ dseaˋ íˋbingꞌ i̱ dseángꞌˉ lajangꞌˉ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ jaˋ eeˋ sɨꞌlɨiñꞌˆ jí̱i̱ꞌ˜ co̱o̱ˋ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ cajo̱.