16
Chon Moap ra tinala nöür nienifön sip seni Sela lon ewe fanüapö, pwe repwe fang ngeni ewe king won ewe chuk Sion. Ekewe chon Moap mi nom lepetepeetin ewe chanpupu Arnon ra usun chök machang mi äsfeil, pwal usun chök apanen machang ra turuwu seni lon faser. Ra üra, “Kopwe aiti ngenikem mine aipwe föri. Leoloken kopwe föri pwe ngünüom epwe usun chök kirochen pwin, epwe achunoikem chon süsüfeil, kosap afangamäkem. Kopwe mwüt ngenikem chon Moap mi süsüfeil pwe aipwe wasöla reöm, kopwe pwal aopakem seni ewe chon afeiengau.” Iwe, lupwen ewe chon ariaföü esap chüen nom, ewe feiengau epwe ükütiu. Lupwen ewe mi atai ewe fanü esap pwal chüen nom, mürin eman seni mwirimwirin Tafit epwe king. I epwe nemeni ekewe aramas fän allükülük me tong, epwe eäni pwüng fän pwüng o müttir ngeni föförün pwüng.
Chon Juta ra apasa, “Sa rong usun lamalamtekian ekewe chon Moap, usun ar sikesik me ar aingaing. Ar kapasen tunomong a chök mwakel.” Iei mine chon Moap repwe kechü, nge aramas meinisin repwe kechüeiti Moap. Iwe, repwe lameni ekewe mongö mi anö seni Kir Heres.
Iwe, ekewe tanipin Hespon ra tala, pwal ekewe irän wain lon Sipma. Iwe, samolun ekewe mwü ra pökü palan kewe mi tori Jaser me lom o märelong lon ewe fanüapö, nge fasaran kewe ra chöüla tori ewe matau. Iei mine üa kechüeiti ekewe irän wain lon Jaser usun üa kechüeiti Sipma. A watte chönün mesei a suputiu fän iten chon Hespon me Eleale, pun esap wor irä mi nup lon fansoun räs mi apwapwai ekewe aramas. 10 Iwe, esap chüen wor pwapwa me mwänek won ekewe fanü mi pwülüöch, esap pwal chüen wor kölün mweir lon ekewe tanipin wain. Esap wor eman a föri angangen üchüch föün wain, nge kökkön resin wain a kaüla. 11 Üa ngüngü ren ai lolilen fän iten Moap, üa fokun letipeta fän iten Kir Heres. 12 Iwe, lupwen chon Moap ra feitä won ekewe lenien fel mi nom won ekewe chuk, ra chök püsin aweiresiir. Ra feila pwe repwe iotek lon ar imwenfel, nge esap wor lomotan. 13 Iei ewe pworaus ewe Samol mi Lapalap a fos usun fän iten chon Moap me lom. 14 Nge ikenai ewe Samol mi Lapalap a apasa, “Mürin ülüngat ier, iei ükükün fansoun än eman chon angang pwon, lingen Moap me aramasen lon meinisin repwe küna turunufas. Iwe, chokewe mi chüen manau repwe chokükün me apwangapwang.”