143
Eu iotekin tüngor ngasala me emwen
143.1-12
Echö än Tafit köl.
Kopwe aüselinga ai iotek, ai Samol mi Lapalap,
kopwe aü selingom ngeni ai kewe tüngor
o pälüeniei lon om allükülük me pwüng.
Kosap atolongaei lon om kapwüng, ngang noum chon angang,
pun esap wor eman aramas mi manau a pwüng fän mesom. Rom 3.20; Kal 2.16
Iwe, ewe chon oputaei a tapweriei
o purieitiu lepwül.
A anomuei lon rochopwak
usun chokewe mi mäla me lom.
Iei mine üa apilükingau,
nge lelukei a fokun niuokus.
 
Üa chechemeni ewe fansoun lom
o ekieki usun mine ka fen föri.
Üa ekieki usun om kewe föför.
Üa aitietä pei lon ai iotek ngonuk,
ngüni a kakaituk usun eu fanü mi pwasapwas a kakaiti üt.
 
Ai Samol mi Lapalap, kopwe müttir le pälüeniei,
pun üa fokun apilükingau.
Kosap aopa mesom seniei,
pwe üsap wewe ngeni chokewe mi tolong lon ewe lenien sotup.
Iteiten lesosor kopwe pwäri ngeniei om tong ellet,
pun üa anomu ai apilükülük womw.
Kopwe aiti ngeniei ewe al üpwe fetal won,
pun üa suki ngonuk lelukei.
 
Ai Samol mi Lapalap, kopwe angasaei seni ekewe chon oputaei.
Üa sü ngonuk pwe üpwe op reöm.
10 Kopwe aiti ngeniei usun ai üpwe föri letipom,
pun en ai Kot.
Ngünum mi mürina epwe emweniei won efoch al mi sosonöch.
 
11 Ai Samol mi Lapalap, kopwe tümwünü manauei pokiten itom.
Lon om pwüng kopwe emwenieiwu seni ai riaföü.
12 Kopwe ärala ekewe chon oputaei pokiten ka tongeei
o arosala meinisin mi ariaföüüei,
pun ngang noum chon angang.

143:2: Rom 3.20; Kal 2.16