2
Xiiala lɨ́ɨ¹i tsá² 'láa² tya' Jesucristo
Joon 'nʉ‑ʉ, yʉʉn²¹ tyiia, 'ii'¹³mo'o 'e uncoon'¹³ Dios 'nʉ 'wii'¹³ sɨcáan²un coon'¹³ Cristo Jesús. Joon jilaa'²¹ júu³ 'e ganʉʉ²'ʉn 'e gafo'³oo foo'²¹'o tyani tsá² fúui¹, tya'²'a cwoo²¹o 'in jo cu'²‑'o'o coon'¹³, tsañʉʉ'¹ 'in tɨɨi²¹ 'e'¹e tsá² xeei'²¹. Joon 'ii‑o jon lí²‑i 'e'¹e tsá² xeei'²¹ 'e júu³ do.
Joon 'nʉ‑ʉ lawa jaain²¹ 'láa² 'in tyúi¹ 'in jmoo¹o to² tyʉ² Jesucristo jmoo²'o taa'²¹a jilaa'²¹ wúu¹ 'e moo²'o. Tsʉ 'in jmoo¹o 'nii²¹ to² tyʉ'² fii²¹²i jo ngɨɨ¹ cu'²‑tsi coon'¹³ jilaa'²¹ jmaa'²¹i to² tya'a 'e coon'¹³ la joon jløø'³mo fii²¹²i 'in gatyii'¹³in 'e lɨ́ɨ¹i 'láa² tya'a. Coon²¹ røø²¹ jon wa'a coo¹o tsá². Cwo'²‑tsi pe jo lí² 'ii'²¹i 'e galɨ'¹ɨ la jo røø²¹ coo¹o la to² tyʉ'²ʉ. Joon 'in jmoo¹o to² 'ii²¹ jee²¹² tyiia²¹ tɨ́ɨ²i dø'¹ø 'e lisá² nifu. Cwo'ii²¹du'‑'o'o 'e fo'³oo lo joon icwo'²o Ña'ñʉ'²ʉ' 'e 'øøi'²¹‑'o'o jilaa'²¹a.
Cwotii'¹³gɨ‑'o'o 'e Jesucristo jún² tya' 'lɨɨ²¹² David 'ii joon gaunjiin'¹in Dios 'ii jee²¹² 'lɨɨ²¹² jiin'¹³ la júu³ tyʉ́² cwóo³oo. Joon 'wii'¹³ tya' júu³ tyʉ́² joon móo³oo wúu¹ lawa tsá² gó² ca gaton'²on ñí³ cadena cwóo³oo. Pe júu³ tya' Dios jo lí² 'nʉʉ¹ tsá² coon'¹³ cadena. 10 Tsʉ 'wii'¹³ joon jmóo³oo ta'¹oo coon'¹² jilaa'²¹ 'wii²¹² tya' 'in gatyii'¹³in Dios 'e 'ii‑o lí² 'ii'²¹i itiin'¹³mo 'wii'¹³ Cristo Jesús. Lí²‑i 'ii²¹o jon lɨ 'ya'²gɨ 'e jo tyéi¹.
11 Tsʉ júu³ ja'²mo lo:
Gajúun²mo' coon'¹³ Cristo la joon jon itoon²¹on' coon'¹³ 'ii.
12 Joon wana nee²¹e' wúu¹ la joon jon ityʉʉ²¹ʉ' to² coon'¹³. Wana faa'¹³a' 'e jo cwii¹na' 'ii la joon jon 'ii ijin'²in 'e jo cwii¹in jna'.
13 Wana cuu'¹³na' 'a jo'¹o lɨ́ɨ²na' 'ii pe 'ii coonti jo cuu'¹i untiin'¹³mo júu³ tya'a.
Xiiala jmoo¹o tsá² 'e 'yaai¹‑tsi Dios
14 Cwountii'¹³‑tsi tsá² jilaa'²¹ júu³ lo, cwoo'¹²'o cwáain¹ 'ii tyani Dios 'e jo cwo'¹o júu³ ruu'²¹i coon'¹³ júu³ 'e jo 'ee to² 'íi³in. 'E júu³ do i'iin²mo 'in tsá² 'in ganúu²un. 15 Cwoo'¹³‑'o'o jmaa²'a jilaa'²¹ 'e 'yaai¹‑tsi Dios 'wii²¹² tyi'i la joon lii¹u tsa'leei'¹³ tya'a 'e jo fa'ɨɨ'²¹ lɨ́ɨ²u. Jmaa'¹³ tsá² júu³ røø²¹ jiin'¹³ la tí² 'e lɨ́² júu³ tya' Dios. 16 Pe tʉʉ²¹ júu³ 'e faa'²¹ tsá² 'in jo ñi¹, júu³ 'e jo 'e to² 'íi³in. 'In tsá² tyaa¹ júu³ do un'láai²gɨ jiin'¹³ 'e gó² jmoo¹o tyani Dios. 17 Joon júu³ tya'o inii'² lawa jmoowúu¹. Joon Himeneo coon'¹³ Fileto lɨ́ɨ¹i la joon. 18 'Ii‑o gajmaa¹a 'e gó² cwáain¹ tya' júu³ jo'¹ tsʉ jin'²in 'e nasuun²mo 'e jiin'¹in tsá². Joon 'wii'¹³ júu³ tajuu²¹ tya' 'in tsá² do ga'iin²mo‑tsi 'inlɨ́ɨi¹³ 'e jo'¹o lɨ́ɨi². 19 Pe jo lí² lɨsɨ́ɨi² júu³ tya' Dios, 'e lɨ lawa coon²¹ po'xá¹ 'e jo jøø'²¹. Joon júu³ tya' Dios jin': “Cwii¹mo Ña'ñʉ'¹ʉ' jileei'²¹ tsá² tya'a.” Jin'²o jon: “Tʉʉ²¹ jilaa'²¹ 'e gó² jileei'²¹ 'naa' 'in jin'² 'e cwii¹mo Cristo.”
20 Pe coon²¹ tsi inʉʉ lɨ sá² cuu² jon'on jmai'² wúun¹ lɨ́² cwanáa¹ sɨ cwataa²¹ 'ee pe sá²‑a jon wúun¹ lɨ́² 'mó² coon'¹³ cwoo'¹³ jon. Sá²‑a tya' mo tɨ² jmɨɨ²¹² joon sá²‑a jon tya' lɨ to'² tsá² tyi¹. 21 La joon jon wana tʉʉ²¹ tsá² 'e gó² ilíi²in lawa coon²¹ wúun¹ tya' mo tɨ́² jmɨɨ²¹², máa¹ coon'²¹ jmaa'²¹i to² tya' fii²¹²i. Natyaa¹ tyʉ² tya' doñi'ee to² tyʉ́².
22 Tʉʉ²¹o'o jilaa'²¹ 'e gó² tɨ́²‑tsi sɨmii'²¹ jmáa¹a pe 'nʉ‑ʉ coon'¹³ jileei'²¹ 'in mɨ́¹ tyani Ña'ñʉ'¹ʉ' jo'¹o cwolín²naa'. 'Ná¹‑a cwoo'¹³‑'oo' ngɨɨ²ɨɨ' tyani Dios 'e tyʉ́²‑u, cwoo'¹³‑'oo' 'e jo'¹o líin²naa' joon 'e 'iin²¹²naa' Dios coon'¹³ tsá² joon 'e taan²¹²naa' tyʉ́²‑ʉ. 23 Pe tʉ́²'ʉ jilaa'²¹ júu³ 'e jo tseein²¹ coon'¹³ jilaa'²¹ 'e unngɨɨ¹ɨ tsá² 'in jo ñi¹ tsʉ ñii²¹o'o 'e júu³ do jmoo¹o 'e jo cwo'¹o júu³ ruu'²¹i. 24 Joon 'in jmoo¹o to² tyʉ'² Ña'ñʉ'¹ʉ' jo lí² ngɨ¹ to² jo cwo'¹o júu³ ruu'²¹i pe 'ná¹ 'e tɨ́ɨ²mo 'e 'e'¹e tsá². Jmáa¹a jmai'² 'e 'wo²‑tsio tya' jileei'²¹ tsá². 25 'Ná¹‑a 'e'¹'e coon'²¹ tún²‑un 'in jo jai'² lɨ́ɨi² la jo'¹o lɨ́ɨ²u wa coon²¹ jo ngáa¹mo icwoo¹o Dios ijaa'²¹a‑tsi joon i'øøi'²¹‑tsi ilicwii¹i 'e júu³ jai'² do. 26 Joon iláa¹mo 'ña'a coon'¹³ júu³ tajuu²¹ tya' 'in'lɨɨi'³ 'in gacon'² 'ii tóo² 'e jmoo¹o la 'iin²¹²in.