5
Jo tiin'¹³ tsá² sá² cuu² coon'¹³ cuu²u
¡Nʉʉ²duu' coon'²¹ tún¹ jileei'²¹ 'naa' tsá² sá² cuu²! 'Ná¹ tyii'²‑'oo' joongɨ 'ná¹ 'oo²oo' lɨ xuui²¹²‑'oo' tya' jilaa'²¹ wúu¹ imoo²oo'. Jo 'ee to² 'íi³in jilaa'²¹ 'e sá² tyii'. Joon lawa'a 'e joo'¹³ cuu'²¹u sɨɨn'¹³ tyʉ́² tyii'. Lawa'a 'e 'yiia²¹ soo'³ tya' jilaa'²¹ cwanáa¹ coon'¹³ jilaa'²¹ cwataa²¹ tyii'. Joon tsʉ 'wii'¹³ jo líin²‑tsi cuu² 'e gasáa¹naa' do joon ityée¹moo' coon'¹³ cuu²uu' tsʉ jee²¹² catá² ijmáa¹a Dios 'ii'²¹ tya' tsá². Gatɨ́² loocwoo¹o Dios júu³ tya' tsá² 'in nijmaa¹a to² tya' tsá² sá² cuu². In tsa'leei'¹³ do gajmaa¹a to² jee²¹² tyiia²¹ pe 'in tsá² sá² cuu² jo gatyí¹ 'leei'¹³ tya' 'in tsá² jmaa¹a to² tya'a. Joon Ña'ñʉ'¹ʉ' Dios Jmii²¹ ijmáa¹a 'ii'²¹ tya' 'in tsá² 'in 'oo¹o cuu² do. Gateen¹in juncwii²¹ coon'¹³ jmai'² 'e tyʉ́²‑ʉ 'in tsá² sá² cuu² do. Gagøø'²¹o tyʉ́²‑ʉ lawa joo'²¹ núu³ 'e tɨ́² li júuin². Joon gatɨ́² jmɨɨ²¹² tya'a. Ni'nɨɨi¹ 'in tsá² sá² cuu² do tsá² tyúi¹ coon'¹³ jmai'² júu³ tajuu²¹. Joon nigajngaa'¹²mo 'ido. Joon 'in tyúi¹ do jo lí² un'øøi'¹³ 'ña'a.
Taa'²¹ jmaa²aa' ca mi jó¹ Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesucristo
Tsʉ 'wii'¹³ joon, tsaru'¹u', tá² téein¹‑'oo' ca mi jó¹ Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesucristo. Ñí²oo' 'e jileei'²¹ 'in jmoo¹o to² ni cwoo'¹³ 'wó² 'ná¹‑a sɨjáan¹an coon'²¹ tún² ce garoo²¹o 'e gajñii²¹i. Sɨjaan¹o ca mi ngɨ́ɨi¹ jmɨ́¹ jó¹ nifu. 'Ná¹‑a sɨjaan¹o jon jmɨ́¹ jó¹ lɨ tséi¹. Ngɨɨi² joongɨ roo²¹ 'e nijñii²¹i. La joon 'ná¹‑a sɨjaan²aan' coon'²¹ ce tún² wa'a jo cwowíin²naa' tsʉ tɨ́² lí² jó¹ Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesucristo. Tsaru'¹u', jo jmaa¹aa' tsaa² tya' tsá² xeei'²¹, joon jo i'náa¹ lisá² 'ii'²¹ tyii', tsʉ Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesucristo, 'in jmoo¹o 'ii'²¹ intɨ́² lí² jó¹. 10 Tsaru'¹u', coon²¹duu' cwáain¹ xiiala ngóo¹ 'in gafaa'²¹a cwáain¹ tya' Ña'ñʉ'¹ʉ'. Gangóo¹‑o wúu¹ tya'a pe tsá² 'in ngɨ¹ coon'²¹ tún¹ 'ii. 11 Joon ñí²oo' 'e jløø'³mo 'in nigajmaa¹a taa'²¹ do. Nanʉʉ²oo' xiiala gajmaa¹a Job taa'²¹a. Joon ñí²oo' 'e tyʉ́² gajmaa¹a Ña'ñʉ'¹ʉ' tya'a mi yuui'¹³ ganii²¹ wúu¹. 'Áa¹mo feei'¹‑tsi Ña'ñʉ'¹ʉ' tyi', 'wo²‑tsi 'ii.
12 Pe nifu, tsaru'¹u', jo 'ée¹³naa' Dios jon'gɨ 'ée¹³naa' ni 'wó². Tyʉ́²gɨ tyii' wa jo 'ée¹³naa' coonti. Mo foo²oo': “Joon²”, foo²oo' iliñi¹ tsá² 'e ja'²mo júu³ tyii'. La joon jon mi foo²oo': “Ún².” Joon coon'¹³ la joon jo ijmáa¹a Dios 'ii'²¹ tyii'.
13 Wa seein²¹ 'in 'oo¹o fa'í³ jee²¹² 'naa' cwofaa'²¹a júu³ tyʉ́². Wa seein²¹ 'in jløø'³mo cwo'øø¹ø coon²¹ júu³ tyʉ́² 'e untyúu¹i Dios. 14 Wa seein²¹ 'inlɨ́ɨi¹³ tsatsaa'¹³ jee²¹² 'naa' cwote'²e 'in tsatsaa'¹³ do 'in tsacøøi'¹³ jee²¹² 'in jai'² lɨ́ɨi² 'e faa'²¹a 'ido 'wii²¹² tya'a joon 'e suun¹un aceite tya'a la lɨ́² 'e gatyʉ'² Ña'ñʉ'¹ʉ' to². 15 Joon tsʉ 'wii'¹³ ja'²mo lɨ́ɨi² i'láa²mo. Joon Ña'ñʉ'¹ʉ' ijmá¹ isiin'¹³mo. Joon wana niga'noo¹o tsaa² joon 'íi²mo Ña'ñʉ'¹ʉ' tsaa² tya'a. 16 'Wii'¹³ joon jmaa²aa' 'naa' júu³ la jaain²¹ la jaan²¹naa' tsaa² ga'noo²oo', joon foo²oo' júu³ tyʉ́² 'wii²¹² tya'a la jaain²¹ la jaan²¹naa'. Coon'¹³ la joon iun'láa²moo'. 'E júu³ tyʉ́² 'e faa'²¹a jaain²¹ tsá² 'in jo røøi²¹gɨ tsaa² tyani Dios lí² jmáa¹a coon²¹ 'e fee'¹. 17 'In 'lɨɨ²¹² tsagoo²¹o' Elías, 'in gafaa'²¹a cwáain¹ tya' Dios calɨɨ, lɨ́ɨ¹i la lɨ́ɨ¹i jna' joon mo gamɨɨ¹ɨ tyani Dios 'e jo tsá² jmɨ́¹ jo gangó¹ jmɨ́¹ ni cwoo'¹³ juncwii²¹ 'nɨ¹ jiin²¹ tsi ca'no'³. 18 Joon mo ngayuui'¹³ joon gafaa'²¹a júu³ tyʉ́² joon gangó¹ jmɨ́¹ tún¹ joon garoo²¹ 'e jñii²¹ tsá² tún¹.
19-20 Tsaru'¹u', wana tʉʉ²¹ la jai'² jaain²¹ jee²¹² 'naa' joon 'in xeei'²¹gɨ uncoon'¹³o 'e jaa'²¹a‑tsi cwoliñí² 'naa', 'in gajmaa¹a la joon galáa²mo jaain²¹ 'in røøi²¹ tsaa² fu¹ gó². Joon gauntiin'¹³mo 'in tsá² røøi²¹ tsaa² do 'e jo tsáa¹a lɨ 'lɨɨ'³. Joon 'láa²mo tsaa² tya' tsá² ga'ín¹.