5
Jmɨˉngoꜗ heˉ kye̱ˊ jneˊ, laꜗ läꜙko̱o̱ˉ hneꜗ jnänˋ taˊko̱ˉji̱i̱hˈ tøøhnˊ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ. Jmɨˉngoꜗ laˉ laꜗ läꜙko̱o̱ˉ hneꜗ heˉ naˉlaꜚ kya̱a̱hˊ looˊ jahꜘ. Heˉja̱ˉ ñeˊ jneˊ, waˊraˉ gaꜙhe̱e̱ꜗ jmɨˉngoꜗ jnänˋ, läꜙchaˉ jyohꜘ heˉ hmëëꜘ gyʉʉhˈ jmɨˉgyʉʉꜙ heˉ hñahꜙ jneˊ kihˈ Dio heˉ saꜙ laꜗ läꜙko̱o̱ˉ hneˉ heˉ jmeeꜙ dsaˉ. Heˉ ja̱ˉ saꜙ he̱e̱ꜘ ji̱hˊko̱hꜘ. Peerꜙ kuˈji̱i̱ꜙ jnänˋ taˊko̱ˉji̱i̱hˈ la̱a̱ꜗ jneˊ jmɨˉngoꜗ, hnøøˉ jneˊ waˊraˉ jähꜘ kihꜗ naꜗ gaˉjʉhˉ baˊ të̱ë̱ˈ jneˊ jmɨˉngoꜗ heˉ saꜙ he̱e̱ꜘ heˉ chaˉ gyʉʉhˈ jmɨˉgyʉʉꜙ. Läꜙja̱ˉ, läꜙchaˉ baˊ jmɨˉngoꜗ jnänˋ mahꜗ saꜙ jä̱ꜗ jmɨˉlleꜘ jnänˋ taꜙjmahꜗ. Taˊko̱ˉji̱i̱hˈ cha̱a̱ˉ jneˊ kya̱a̱hˊ jmɨˉngoꜗ laˉ, Peerꜙ kuˈji̱i̱ꜙ jnänˋ hiꜙ kɨˊhoohˊ jneˊ. Ja̱ꜙ ko̱ˉja̱ˉ hnøøˉ jneˊ benˊ jmɨˉngoꜗ laˉ, heˉ hnøøˉ jneˊ të̱ë̱ˈ jneˊ jmɨˉngoꜗ hmëëꜘ baˊ. Mahꜗ jä̱ꜗ jmɨˉngoꜗ hmëëꜘ heˉ chaˉ tä̱ä̱ꜘ, llaꜚ jmɨˉngoꜗ heˉ dsaˉhe̱e̱ꜘ. Dio baˊ heꜘ hi̱ˉ gaꜙjmä̱ä̱ꜗ jneˊ mahꜗ të̱ë̱ꜗ jneˊ heˉ hmëëꜘ ja̱ˉ. Hiꜙ gaꜙkwëëyhꜗ jneˊ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ heˉ jmeeh˜ juuˈ jnänˋ heˉ hñahꜙ jneˊ chaˉgaˊmiihˉ taꜙ chaˊnëˊ.
Kihꜗ heˉja̱ˉ, ngooꜗ baˊ chaˉ oˉjø̱hꜙ dsëˉ jnänˋ. Hiꜙ ñeˊ jneˊ, taˊko̱ˉji̱i̱hˈ tøøhˊ jneˊ kya̱a̱hˊ jmɨˉngoꜗ laˉ, läꜙko̱o̱ˉ heˉ tøøhˊ jneˊ ʉ̱ʉ̱ꜘ kihꜗ Dio baˊ laˈ. (Jëëhꜘ, kya̱a̱hˊ heˉ dsooꜘ dsëˉ jneˊ heˉ tøøhnˊ jwëꜘ kiyhꜗ, ja̱ꜙ kya̱a̱hˊ heˉ jëëꜘ jneˊ.) Heˉja̱ˉ maˉchaˉ baˊ oˉjø̱hꜙ dsëˉ jnänˋ. Hiꜙ hnøøˉ gaˊ jneˊ läꜙø̱ø̱nꜘ kihꜗ jmɨˉngoꜗ laˉ mahꜗ dsaˊtoohnˊ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ Dio. Heˉja̱ˉ waˊ kwanˊ beꜘ jmeenˊ läꜙ tɨh˜ dsëꜗ Dio, cherˊmahꜗ tøøhnˊ kya̱a̱hˊ jmɨˉngoꜗ laˉ o maꜙkeꜙ saꜙ tøøhnˊ kya̱a̱hˊ kaˉlähꜘ. 10 Jëëhꜘ, gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ baˊ jneˊ dsaˊnøønˈ nëˊtaˊ kihˈ Cristo mahꜗ läꜙja̱a̱ˉ läꜙja̱a̱ˉ jneˊ të̱ë̱hꜗ jneˊ jñeenˈ haˉ ko̱o̱ˉ teꜗ taˊ heˉ maˊ jmeeˉ jneˊ taˊko̱ˉji̱i̱hˈ maˊ cha̱a̱ˉ jneˊ, cheˊ heˉ lluꜗ, o cheˊ heˉ hlɨɨhˈ.
Kihꜗ heˉ gaꜙju̱u̱ꜗ Cristo gaꜙji̱i̱hˈ juuˈ jnänˋ kya̱a̱hˊ Dio
11 Ga̱hꜙ baˊ jnäähꜗ Dio, heˉja̱ˉ hlë̱ë̱hˊ jnäähꜗ dsaˉ läꜙji̱i̱hˈ läꜙngëëyꜘ. Ñeˉ baˊ Dio haˉ läꜙ laꜗ hʉʉˊdsëˉ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ. Läꜙja̱ˉ hnoonꜗ waˊraˉ jähꜘ kihꜗ läꜙngëëhꜘ hnähꜘ kaˉlähꜘ. 12 Ja̱ꜙ heˉ hnøøˉ jnäähˈ hlëëhˊ jnäähꜗ lluꜗ kya̱a̱ꜗ hñaaꜗ jnäähˈ chaˊnëˊ hnähꜘ. Heˉ kwaˉ jnäähˈ jwëꜗ mahꜗ läꜙcha̱a̱ˉ hnähꜘ lluꜗ kya̱a̱hˊ taˊ heˉ jmeeˉ jnäähˈ. Läꜙjwëꜘ ja̱ˉ, chaˉ heˉ kya̱a̱hˊ ji̱i̱hˊ hnähꜘ juuˈ kya̱a̱hˊ dsaˉ hi̱ˉ ko̱o̱ˉ jëë˜ haˉ läꜙ tä̱ä̱hˊha̱a̱ˊ dsaˉ llaꜚ heˉ maˊ ka̱yˈ kwa̱a̱t˜ heeˉ naˉ hnøøꜗ tuhˉdsëꜗ dsaˉ. 13 Cherˊmahꜗ ngaahˊ jnäähꜗ, kihꜗ Dio baˊ ja̱ˉ heˉ jmeeˉ jnäähˈ läꜙja̱ˉ. Hiꜙ cherˊmahꜗ llu̱u̱ꜗ jnäähˈ, heˉ lluꜗ kyahꜗ hnähꜘ baˊ ja̱ˉ. 14 Läꜙko̱o̱ˉ hnääꜗ Cristo jneˊ, läꜙja̱ˉ jøøꜙ jnänˋ jmeenˊ läꜙlleˋ kihˈ. Jëëhꜘ maˉñeˊ baˊ jneˊ heˉ gaꜙju̱u̱ꜗ ja̱a̱ˉ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ, heˉja̱ˉ laꜗ kwa̱a̱t˜ gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ jneˊ gaꜙju̱u̱nꜗ. 15 Cristo gaꜙju̱u̱ꜗ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ mahꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ, moꜙsoꜙ jmeeyꜗ läꜙ hnøøyꜗ hñiiyꜘ. Jmeeyꜗ läꜙ hnøøꜗ Cristo baˊ, hi̱ˉ gaꜙju̱u̱ꜗ hi̱ˉ gaꜙläꜙji̱i̱hˋ kihꜗ gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ.
16 Heˉja̱ˉ jnäähˈ, naꜗ taꜙ chaˊnëˊ moꜙsoꜙ kye̱ˊ jnäähꜗ kwa̱a̱t˜ kihꜗ dsaꜙ läꜙko̱o̱ˉ të̱ë̱ˈ jmeeꜙ dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ. Maꜙkeꜙ jä̱ä̱ꜗ saꜙ gaꜙjmeeˊ jnäähꜗ heˈ kihꜗ Cristo, pero naꜗ moꜙsoꜙ jmeeˉ jnäähˈ läꜙja̱ˉ. 17 Hehꜗ läꜙja̱ˉ, cherˊmahꜗ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ maˉla̱a̱ꜗ ko̱o̱ˉ kya̱a̱hˊ Cristo, maˉla̱a̱yꜗ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ hmëëꜘ baˊ. Läꜙjëꜙ heˉ maˊ jmeeyꜙ jä̱ä̱ꜗ, maˉngëëꜘ baˊ ja̱ˉ. naꜗ maˉla̱a̱yꜗ hmëëꜘ goˉte˜. 18 Läꜙjëꜙ heˉ laˉ, gwaꜘ kihꜗ Dio hi̱ˉ gaꜙje̱e̱hˉ juuˈ jnänˋ taꜙlaꜙ kihꜗ Cristo mahꜗ saꜙ chaˉ gaˊ heˉ naˉbä̱ä̱hˋ jneˊ kya̱a̱yhˊ. Hiꜙ gaꜙtooyhˉ gooˉ jnäähˈ mahꜗ hlë̱ë̱hˊ jnäähꜗ dsaˉ haˉ läꜙ je̱e̱yhꜙ juuˈ kiyhꜗ kya̱a̱hˊ Dio. 19 Taꜙlaꜙ kihꜗ Cristo, moꜙsoꜙ jmeeꜙ Dio kwa̱a̱t˜ kihꜗ dsoˊkyeˉ jnänˋ hehꜗ läꜙja̱ˉ je̱e̱yhꜙ juuˈ jnänˋ kya̱a̱yhˊ. Hiꜙ gaꜙtooyhˉ gooˉ jnäähˈ kwaˊ jnäähꜗ juuˈ haˉ läꜙ jeeˊ je̱e̱hꜙ dsaˉ juuˈ kihꜗ kya̱a̱hˊ Dio. 20 Heˉja̱ˉ naˉhña̱a̱ˊ jnäähꜗ heˉ kwaˉ jnäähˈ juuˈ läꜙhihꜙ kihꜗ Cristo. Laꜗ läꜙko̱o̱ˉ heˉ chu̱u̱ꜘ Dio kya̱a̱hˊ hnähꜘ taꜙlaꜙ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ. Heˉja̱ˉ chu̱u̱nꜘ kya̱a̱hˊ hnähꜘ taꜙlaꜙ kihꜗ Cristo, je̱e̱hˋ hnähꜘ juuˈ kyahꜗ hnähꜘ kya̱a̱hˊ Dio. 21 Cristo hi̱ˉ saꜙ chaˉ dsoˊkyeˉ kihꜗ, Dio gaꜙjmeeꜘ chaˉ dsoˊkyeˉ kiyhꜗ heˉ lluꜗ jnänˋ, mahꜗ taꜙlaꜙ kiyhꜗ, le̱e̱ꜘ jneˊ llu̱u̱ˈ chaˊnëˊ Dio.