21
Naˊka̱ˉ dsaˉmëꜘ hnɨɨꜘ kuuˊ chaˊnëˊ Dio
(Mt. 12:41-44)
Maˊ chehˈ Jesús jëë˜ haˉ läꜙ maˊ jmeeꜙ dsaˉ chaˉ kuuˊ, tooyhˉ kuuˊ nehꜙ wɨ̱ɨ̱ꜘ kihꜗ gwahꜙ. Gaꜙjë̱ë̱yꜗ kaˉlähꜘ ja̱a̱ˉ dsaˉmëꜘ hnɨɨꜘ hi̱ˉ täˉñeeꜘ goˉte˜, gaꜙtooyhˉ to̱ꜗ ñeˈ nøøꜘ heˉ saꜙ kye̱e̱ꜘ niꜙ miihˉ. Heˉja̱ˉ gaꜙjäyhꜘ:
—Maꜙraꜙ juˈdsooꜘ jwë̱ë̱hn˜ hnähꜘ, dsaˉmëꜘ hnɨɨꜘ laˉ täˉñeeꜘ, maˉkwayꜘ chaˉgaˊmiihˉ läꜙko̱hꜘ gaˊ jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ chaˉ kuuˊ. Jëëhꜘ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ ooꜙ maˉkwëëhꜗ Dio miihˉ heˉ dsaˉcha̱a̱ꜘ kiyhꜗ, pero dsaˉmëꜘ hnɨɨꜘ laˉ, maꜙkeꜙ täˉñeeyꜘ, maˉkwayꜘ läꜙko̱hꜘ teꜗ kuuˊ heˉ chaˉ kiyhꜗ heˉ kya̱a̱hˊ maˊ layˈ heˉ jmeeꜙ biiꜗ kiyhꜗ —gaꜙjähꜘ Jesús.
Lloo˜ ko̱o̱ˉ jmɨɨˊ hlaˈ gwahꜙ jʉʉhꜙ
(Mt. 24:1-2; Mr. 13:1-2)
Maˊ tä̱ä̱hˊ ko̱ˉlla̱a̱ˊ maˊ llaꜙ juuˈ kihꜗ gwahꜙ haˉ läꜙko̱o̱ˉ naˊhñaahꜗ maˊ laˈ ku̱u̱ˊ heˉ maˊ naˉchu̱hꜙ hiꜙ maˊ naˉlɨɨˊ kya̱a̱hˊ läꜙjëꜙ heˉ maˊ dsaˉka̱ꜙ dsaˉ kihꜗ Dio. Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ:
—Läꜙjëꜙ heˉ jëëhꜘ hnähꜘ naˉ, lloo˜ ko̱o̱ˉ jmɨɨˊ niꜙ ko̱o̱ˉ mɨˈku̱u̱ˊ saꜙ jä̱ꜗ naˉchu̱hꜙ nëˊ kihˈ ø̱ø̱hꜚ. Läꜙjëꜙ baˊ sohˊhlaꜗ.
Johꜘ nëëˈ saꜙ jmeeꜗ lii˜ jä̱ä̱ꜗ ja̱ˉgaˊ lla̱a̱ꜙ jmɨˉgyʉʉꜙ
(Mt. 24:3-28; Mr. 13:3-23)
Heˉja̱ˉ gaꜙngɨɨꜘ dsaˉ heꜘ juuˈ kiyhꜗ, gaꜙjäyhꜘ sɨɨyhꜙ:
—Taˉjwohꜗ, ¿lɨhꜘ baˊ leꜘ heˉ hlëëhˊ naˉ? ¿Heeˉ lii˜ jmeeꜗ waˊraˉ yaꜙjä̱hꜙ läꜙteꜗ juuˈ naˉ?
Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ:
—Hnøøꜗ le̱e̱hꜚ hnähꜘ mahꜗ niꜙ ja̱a̱ˉ saꜙ miˉga̱a̱ꜙ hnähꜘ. Jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ yaˉnääꜘ hi̱ˉ ka̱ꜗ nëˊ kinꜙ, jäyhꜙ sɨɨyhꜙ hnähꜘ: “Jnäꜘ heꜘ la̱a̱nꜗ Cristo hi̱ˉ maˉche̱e̱ꜗ Dio.” Hiꜙ jäyhꜙ: “Maˊ ngooˈ gaꜙtëꜘ jmɨɨˊ.” Pero taꜙ goˉnääꜘ hnähꜘ kaahˋ kiyhˈ. Gaˊ maˉnʉʉhˉ hnähꜘ chaˉ hniiˉ taꜙ laꜙ taꜙ jnøꜙ, taꜙ jø̱ø̱hˋ hnähꜘ hñaahꜗ. Jëëhꜘ, jmeeꜙ biiꜗ leꜘ läꜙja̱ˉ toˉnëˊ. Pero ja̱ꜙ läꜙcha̱hꜘ ja̱ˉ lla̱a̱ꜙ jmɨˉgyʉʉꜙ.
10 Ngooꜗ bihꜗ hlëëyhꜙ:
—Te̱e̱ꜗ dsaˉ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ ko̱o̱ˉ hwaꜗ kya̱a̱hˊ jyohꜘ hwaꜗ, hiꜙ te̱e̱ꜗ dsaˉtaˊ kya̱a̱hˊ jñahꜘ dsaˉtaˊ. 11 Jehꜗ wɨɨꜘ jwërte hwaꜗ, ja̱ꜙ heˉ ko̱o̱ˉ jeeˊ jwɨɨˉ jëëꜗ dsaˉ hooˊ hiꜙ läꜙchaˉ dsooˊ heˉ dsaˉkwa̱hꜘ. Jmeeꜗ gooˉ jwërte, hiꜙ haˉ ko̱hꜘ lii˜ saꜙ jmeeꜗ gyʉʉhˈ jmɨˉgyʉʉꜙ.
12 ʼJä̱ä̱ꜗ ja̱ˉgaˊ leꜘ läꜙjëꜙ heˉ hlëëhnˊ laˉ, sa̱a̱hꜗ dsaˉ hnähꜘ, jmeeyhꜙ hnähꜘ. Jä̱ä̱yꜗ hnähꜘ nehꜙ gwahꜙ kiyhꜗ, ta̱a̱yhꜙ hnähꜘ nehꜙñeˈ, dsaˉjä̱ä̱yꜙ hnähꜘ chaˊnëˊ dsaˉtaˊ ka̱a̱hˊ kwa̱a̱t˜ kinꜙ. 13 Jeeˊ tä̱ä̱hˊ hnähꜘ dsaˉngëëhꜘ hnähꜘ läꜙja̱ˉ, maˊja̱ˉ laꜗ jmɨɨˊ kyahˈ hnähꜘ heˉ kwahˈ hnähꜘ juˈdsooꜘ kinꜙ. 14 Ko̱o̱ˉ häˊ baˊ llaˊ hohꜘ hnähꜘ heˉ saꜙ jmeehˈ hnähꜘ hʉʉˊdsëˉ haˉ läꜙ hlëëhˊ hnähꜘ heˉ kya̱a̱hˊ lä̱ä̱hˊ hnähꜘ hñaahˈ, gaˊ maˉtä̱ä̱hˊ hnähꜘ chaˊnëˊ dsaˉtaˊ. 15 Jëëhꜘ, jnäꜘ baˊ kwanˋ juuˈ heˉ hlëëhˊ hnähꜘ kya̱a̱hˊ chaˉmiihˉ hʉʉˊdsëˉ lluꜗ. Läꜙja̱ˉ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ naˉhøøhˊ kyahˈ hnähꜘ saꜙ le̱e̱yhꜙ hnähꜘ kya̱a̱hˊ maꜙlaꜙ juuˈ heˉ hlëëyhꜙ. 16 Heꜘ baˊ maaˋ tääˋ kya̱a̱hˈ hnähꜘ hnɨɨyꜗ kyahꜗ hnähꜘ, läꜙja̱ˉ kaˉlähꜘ ø̱ø̱hꜗ hnähꜘ, hi̱ˉ cha̱a̱ˉ kya̱a̱hꜗ hnähꜘ, omeꜚ kya̱a̱hꜗ hnähꜘ. Läꜙji̱i̱hˈ jngëëyhꜗ ko̱ˉlla̱a̱ˊ hnähꜘ. 17 Gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ baˊ jmeeˈ naˉhøøhˊ kyahˈ hnähꜘ kwa̱a̱t˜ kinꜙ. 18 Pero niꜙ ko̱o̱ˉ jñuˉ llehˊ hnähꜘ saꜙ dsaˉhɨɨꜗ. 19 Waˊ kwëëhˈ hohꜘ hnähꜘ mahꜗ läꜙja̱ˉ lä̱ä̱hꜘ hnähꜘ.
20 ʼWaˊraˉ gaꜙjëëhˋ hnähꜘ maˉtä̱ä̱hˊ hløøꜘ läꜙkuˊ läꜙji̱i̱ꜗ kihꜗ Jerusalén, maˊja̱ˉ läꜙñehˊ hnähꜘ maˉllooꜗ jmɨɨˊ jeeˊ he̱e̱ꜘ goˉte˜ jeeˊ jwɨɨˉ ja̱ˉ. 21 Jmɨɨˊ ja̱ˉ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ hwaˈ Judea waˊ kyʉ̱ʉ̱yˈ taꜙ mohꜘ. Hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ jeeˊ jwɨɨˉ, waˊ kyʉ̱ʉ̱yˈ. Hiꜙ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ jeeˊ nuuˉ kihꜗ, taꜙ waˊ llaˉnääyꜘ chaˊnehꜙ kiyhꜗ. 22 Jëëhꜘ, maˊja̱ˉ dsë̱ë̱ꜗ jmɨɨˊ te̱e̱hꜙ Dio jwɨɨ˜ kihꜗ dsaꜙ, mahꜗ läꜙteꜗ läꜙjëꜙ juuˈ heˉ maˉnaˉsɨɨˉ. 23 Peerꜙ jwɨɨ˜ dsaˉmëꜘ hi̱ˉ kya̱a̱ˉ gyʉ̱ʉ̱ˉ jmɨɨˊ ja̱ˉ hiꜙ läꜙja̱ˉ hi̱ˉ jä̱ä̱ꜙ gyʉ̱ʉ̱ˉ së̱hꜘ kaˉlähꜘ. Haˉ ko̱hꜘ wɨɨꜘ saꜙ jëëꜗ dsaˉ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ hwaꜗ Judea, heehꜗ Dio wɨɨꜘ jwërte dsaˉ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ Jerusalén. 24 Ko̱ˉlla̱a̱ˊ jngëëhˈ dsihꜘ kya̱a̱hˊ ñeꜗ. Hiꜙ jñahꜘ ko̱ˉlla̱a̱ˊ jä̱ä̱ˈ dsihꜘ naˉhñuuyꜚ taꜙ jeeˊ jyohꜘ jwɨɨˉ. Läꜙ tëˉ dsëꜗ dsaˉ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu jmeeyꜗ kihꜗ dsaˉ cha̱a̱ˉ Jerusalén läꜙji̱i̱hˈ dsë̱ë̱ꜗ jmɨɨˊ heˉ lleˋ kiyhˈ.
Waˊraˉ gaꜙtëꜘ jeeˊ jä̱hꜘ Hi̱ˉgaꜙlë̱ë̱ꜗngoꜗ
(Mt. 24:29-35, 42-44; Mr. 13:24-37)
25 ʼJa̱ˉ gaˊ jmeeˈ lii˜ nëˊ hyooˉ nëˊ sɨhˉ jeeˊ hë̱ë̱ꜚ nʉʉꜘ, mahꜗ nëˊ hwaˈ laˉ saꜙ ñeˉ dsaˉ heˉ jmeeꜗ waˊraˉ gaꜙnuuyꜘ tooh˜ mɨɨhˊ jmɨˉñeehꜚ waˊraˉ gaꜙhlu̱hꜗ wɨɨꜘ jwërte. 26 Läꜙji̱i̱hˈ saˊhla̱a̱ꜗ dsaˉ hwaꜗ läꜙgoyhꜙ. Jmeeyꜗ hʉʉˊdsëˉ heˉ baˊ leꜘ kiyhꜗ waˊraˉ gaꜙjëëyꜗ saˉjeh˜ läꜙjëꜙ heˉ chaˉ gyʉʉhˈ. 27 Ja̱ˉgaˊ jë̱ë̱yˈ Hi̱ˉgaꜙlë̱ë̱ꜗngoꜗ laˉ hi̱ˉ jä̱hꜘ gyʉʉhˈ jeeˊ jniiꜘ kya̱a̱hˊ chaˉmiihˉ beꜘ, la̱a̱yꜗ jø̱ø̱hˈ goˉte˜. 28 Waˊraˉ gaꜙløøꜗ dsaˉlaꜘ läꜙjëꜙ heˉ laˉ, ja̱ˉ kwahˉ hnähꜘ beꜘ, cha̱a̱hꜙ hnähꜘ hñaahꜗ. Jëëhꜘ, miihˉ gaˊ hnøøˈ lä̱ä̱hꜘ hnähꜘ maˊja̱ˉ.
Juuˈ naˉhmääˊ kihˈ chaahˈ higo
29 Hiꜙ gaꜙjäyhꜘ sɨɨyhꜙ juuˈ naˉhmääˊ läꜙlaˉ:
—Jëëˋ daˊ hnähꜘ haˉ läꜙ laꜗ kihꜗ chaahˈ higo kya̱a̱hˊ jyohꜘ chaahˈ hmaˉ. 30 Waˊraˉ gaꜙløøꜗ dsaˉhyoꜙ saˊji̱hꜘ kihꜗ, maˉñehˊ hnähꜘ heˉ maˉngooꜗ gaꜙtëꜘ ji̱i̱ˉ jmaꜗ baˊ ja̱ˉ. 31 Ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ hnähꜘ kaˉlähꜘ, waˊraˉ gaꜙjëëhˋ hnähꜘ dsaˉlaꜘ läꜙjëꜙ heˉ maˉjwahnꜗ laˉ, waˊ läˉngëëhꜘ hnähꜘ heˉ maˉyaˉjä̱hꜙ jeeˊ jmeeꜙ Dio hihꜙ jnäꜘhäꜘ.
32 ʼMaꜙraꜙ juˈdsooꜘ jwë̱ë̱hn˜ hnähꜘ, saꜙ lla̱a̱ꜙ dsaˉ cha̱a̱ˉ naꜗ taˊko̱ˉji̱i̱hˈ saꜙ gaˊ maˉläˉteꜗ läꜙjëꜙ heˉ jähꜘ juuˈ laˉ. 33 Ngëëꜘ baˊ läꜙjëꜙ heˉ chaˉ gyʉʉhˈ hwaꜗ, pero juuˈ kinꜙ, läꜙ maˉchaˉ ja̱ˉbaˊ.
34 ʼHnøøꜗ hä̱ä̱hˈ hnähꜘ hñaahꜗ. Taꜙ kwaˉ hnähꜘ jwëˈ läꜙhwehˉ tuhˉhohꜘ hnähꜘ kya̱a̱hˊ heˉ hlɨɨhˈ heˉ jøøꜙ kyahꜗ hnähꜘ, heˉ llaˉhe̱e̱hꜚ hnähꜘ, heˉ kye̱hˊ hnähꜘ chaˉmiihˉ hʉʉˊdsëˉ heˉ gaˊ hnøøˈ kyahꜗ hnähꜘ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ. Leꜘ gaˉ cheˉ niꜙ saꜙ le̱e̱hꜚ hnähꜘ waˊraˉ gaꜙläꜙteꜗ jmɨɨˊ ja̱ˉ. 35 Jmɨɨˊ ja̱ˉ leꜘ läꜙko̱o̱ˉ saˊläꜘ heˉ jlë̱ꜗ gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ läꜙka̱a̱ˉ hwaꜗ. 36 Taꜙ gwɨ̱ɨ̱ˉ hnähꜘ ja̱ˉ, ngɨɨˊ hnähꜘ kihꜗ Dio ko̱ˉllaˉji̱i̱h˜ mahꜗ läꜙja̱ˉ lä̱ä̱hꜘ hnähꜘ kihꜗ läꜙjëꜙ heˉ wɨɨꜘ heˉ jäꜙ ja̱ˉ, hiꜙ të̱ë̱hꜗ hnähꜘ goˊta̱a̱hˊ hnähꜘ chaˊnëˊ Hi̱ˉgaꜙlë̱ë̱ꜗngoꜗ laˉ —gaꜙjähꜘ Jesús.
37 Taꜙlaꜙ jmɨɨˈ maˊ kwayꜙ juuˈ jeeˊ chihˈ gwahꜙ. Hiꜙ taꜙlaꜙ hwëˈ maˊ goˉhë̱ë̱yˈ maˊ dsa̱a̱yh˜ taꜙ mohꜘ heˉ che̱e̱ˉ Olivo. 38 Taꜙlaꜙ tiih˜ maˊ dsaˉnääꜗ jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ jeeˊ chihˈ gwahꜙ maˊ dsaˉnʉʉꜘ juuˈ heˉ kwayꜙ.