18
Gaꜙhe̱e̱ꜗ jwɨɨˉ Babilonia
Maˉngëëꜘ heˉ ja̱ˉ, gaꜙjë̱ë̱nꜙ jñahꜘ ángel hi̱ˉ gaꜙjña̱a̱ꜗ gyʉʉhˈ jmɨˉgyʉʉꜙ kya̱a̱hˊ chaˉmiihˉ beꜘ. Hiꜙ hwaꜗ laˉ gaꜙläꜙjnäꜘ jë̱ë̱ˉ goˉteˈ kya̱a̱hˊ jmëëˈ kiyhꜗ. Gaꜙhlëëyhꜘ kya̱a̱hˊ läꜙjëꜙ beꜘ kiyhꜗ, gaꜙjäyhꜘ:
Maˉjä̱ꜘ taꜙ hwaꜗ, maˉjä̱ꜘ taꜙ hwaꜗ Babilonia jwɨɨˉ jʉʉhˉ.
Maˉlɨɨ˜ chaˊnehꜙ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉsaꜙllu̱ꜗ.
Laꜗ hø̱ø̱ˈ läꜙjë̱ë̱ꜙ jmɨˉlleꜘ hlɨɨhˈ,
hiꜙ laꜗ sɨɨˉ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ ta̱ˈ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ naˊhøøꜘ hi̱ˉ saꜙ läꜙjë̱ë̱ˊ jneˊ.
Jëëhꜘ, gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ hwaꜗ laˉ, gaꜙhe̱e̱ꜗ goˉte˜ hʉʉˊdsëˉ kihꜗ kya̱a̱hˊ läꜙjëꜙ heˉ laꜗ oˉhihꜙ heˉ maˊ jmeeyꜙ jeeˊ ja̱ˉ.
Laꜗ läꜙko̱o̱ˉ heˉ gaꜙhɨ̱yhꜗ jmɨˉlliiꜘ heˉ hä̱ä̱ˈ goˉte˜ baˊ.
Läꜙjë̱ë̱ꜙ rey hi̱ˉ cha̱a̱ˉ hwaꜗ laˉ gaꜙjmeeꜘ waˊ laˈ chaˉ laꜗ kya̱a̱yhˊ.
Dsaˉ hi̱ˉ maˊ nøøꜘ hmoohˊ kihˈ, hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ läꜙka̱a̱ˉ jmɨˉgyʉʉꜙ gaꜙläꜙchayꜙ kuuˊ,
kihꜗ heˉ maˊ hnɨɨyꜙ heˉ maˊ chaˉ gaꜙngëëꜘ jwë̱ë̱ˈ kihꜗ dsaˉmëꜘ heꜘ, gaꜙjähꜘ ángel.
Ja̱ˉgaˊ gaꜙnuunꜗ jyohꜘ juuˈ gyʉʉhˈ jmɨˉgyʉʉꜙ heˉ maˊ jähꜘ:
Hnähꜘ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ dsaˉ kya̱a̱nꜙ, hwë̱ë̱ˉ hnähꜘ jeeˊ kihˈ dsaˉ heꜘ
mahꜗ saꜙ kwa̱hꜘ dsoˊkyeˉ kiyhꜗ kyahꜗ hnähꜘ,
mahꜗ saꜙ të̱ë̱hꜗ hnähꜘ heˉ wɨɨꜘ heˉ jäꜙ nëˊ kiyhˈ.
Jëëhꜘ, heˉ maˉngëëꜘ jwë̱ë̱ꜘ dsoˊkyeˉ kiyhꜗ, maˉllooꜗ läꜙ gaꜙtëꜘ gyʉʉhˈ jmɨˉgyʉʉꜙ.
Naꜗ maˉtëꜘ hor˜ ko̱o̱ꜙ Dio jwɨɨ˜ kwa̱a̱t˜ kihꜗ heˉ hlɨɨhˈ heˉ maˊ jmeeꜙ dsaˉ heꜘ.
Kwëëyhˋ kiyhˈ läꜙko̱hꜘ teꜗ heˉ gaꜙkwëëyhꜗ jñahꜘ.
Miˉhmaahˊ to̱ꜗ ju̱hꜙ kiyhꜗ, läꜙko̱hꜘ teꜗ heˉ gaꜙjmeeyꜘ.
Gaꜙkwëëyhꜗ jñahꜘ gaꜙhɨ̱hꜗ jmɨɨˉ hä̱ä̱ˈ.
Kwëëyhˋ kiyhˈ naꜗ hɨ̱yhꜗ to̱ꜗ ju̱hꜙ ko̱ˉja̱ˉ.
Läꜙko̱hꜘ teꜗ maˉjmä̱ä̱yꜗ hñiiyꜘ jø̱ø̱hˈ, läꜙko̱hꜘ teꜗ heˉ lluꜗ heˉ maˊ cha̱a̱yˉ, ko̱ˉja̱ˉ heˉ wɨɨꜘ kwëëyhˋ kaˉlähꜘ.
Jëëhꜘ, maˊ jmeeyꜙ hʉʉˊdsëˉ:
“La̱a̱nꜗ jø̱ø̱hˈ läꜙko̱o̱ˉ hi̱ˉ jmeeꜙ hihꜙ, cha̱a̱ˉ baˊ dsaˉñʉʉhˉ kya̱a̱nꜙ, saꜙ chaˉ heˉ kihꜗ heˉ jëënꜚ wɨɨꜘ.”
Heˉja̱ˉ kya̱a̱hˊ ko̱o̱ˉ jmɨɨˊ baˊ, johꜘ heˉ wɨɨꜘ saꜙ jäꜙ nëˊ kiyhˈ, jäꜙ jngɨɨhꜗ kiyhꜗ, jäꜙ hooyhꜗ, jäꜙ kyo̱yhꜙ.
Hiꜙ ka̱a̱yꜙ kya̱a̱hˊ jeˉ, jëëhꜘ Dio Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ, hi̱ˉ chaˉ chaˉmiihˉ beꜘ kihꜗ, llayꜗ taˊ kihˈ jwɨɨˉ ja̱ˉ.
Läꜙjë̱ë̱ꜙ rey hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ hwaˈ hi̱ˉ gaꜙjmeeꜘ waˊ laˈ chaˉ laꜗ kya̱a̱hˊ dsaˉmëꜘ heꜘ hiꜙ maˊ cha̱a̱yˉ lluꜗ kya̱a̱yhˊ, hi̱ˉ heꜘ kɨˊhoohꜗ kiyhꜗ waˊraˉ gaꜙjëëyꜗ hwëëˉ ñeˊ jeeˊ ka̱a̱yˉ. 10 Ʉ̱ʉ̱ꜘ baˊ dsaˉta̱a̱yhˋ, kihꜗ heˉ läꜙgoyhꜙ jëëyꜗ heˉ wɨɨꜘ heˉ jäꜙ nëˊ kihˈ jwɨɨˉ ja̱ˉ, jäyhꜙ:
—Heˉ baˊ cheˉ jwɨɨ˜, jwɨɨ˜, Babilonia jwɨɨˉ jʉʉhˉ naˉ, heˉ maˊ jmeeꜙ hihꜙ. Jëëhꜘ, kya̱a̱hˊ ko̱o̱ˉ hor˜ baˊ, maˉja˜ jwiz˜ kyahꜗ.
11 Dsaˉ hi̱ˉ maˊ nøøꜘ hmoohˊ kihˈ läꜙka̱a̱ˉ hwaꜗ, kɨˊhoohꜗ kihꜗ jeeˊ jwɨɨˉ ja̱ˉ. Jëëhꜘ, moꜙsoꜙ cha̱a̱ˉ hi̱ˉ laꜗ løøˈ kiyhꜗ. 12 Løøˈ kihꜗ kuˊnøøꜚ, kuuˊ tøøˉ, läꜙjëꜙ nëëˈ ku̱u̱ˊ hmoohˈ, hmɨɨhˉ lino, hmɨɨhˉ gyʉ̱ʉ̱ꜘ, hmɨɨhˉ ceda, hmɨɨhˉ gyʉ̱ʉ̱ꜘ lähˉ, hmaˉ heˉ hɨɨˉ miˉjwɨɨˉ, läꜙjëꜙ gaˊ heˉ jnäꜘ naˊhñaahꜗ heˉ naˉlaꜚ kya̱a̱hˊ ja̱ˊ elefante, kya̱a̱hˊ hmaˉ heˉ hmoohˈ, kya̱a̱hˊ ñeꜗ nøøꜘ kya̱a̱hˊ waˊ heˉ chaˉ heˉ ñeˈ, hiꜙ kya̱a̱hˊ ku̱u̱ˊ jihˈ. 13 Løøˈ kihꜗ kyahˈ hmaˉ, kiˉmaꜗ, jmɨɨˉ miˉjwɨɨˉ, waˊchu̱ˉ, mirra, naaˋ miˉjwɨɨˉ, jmɨhˈ mɨˈjëhꜗ maˉä̱ä̱ˉ, naaˋ heˉ kuhˉ dsaˉ, harin lluꜗ, kya̱a̱hˊ mɨˈtrigo, looˋ, borrego, kyaˊjɨɨhˊ, carret. Hiꜙ maˊ hnëëy˜ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ naˉhnëëˊ jmeeꜙ taˊ maꜙkeꜙ la̱a̱yꜗ dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ. 14 Maˊ jäyhꜘ sɨɨyhꜙ jwɨɨˉ ja̱ˉ:
—Läꜙjëꜙ heˉ maˊ he̱e̱ꜘ hohꜘ, maˉjä̱ꜘ taꜙ kooꜘ baˊ ja̱ˉ. Läꜙjëꜙ heˉ jmäꜘøøꜘ kyahꜗ maˉdsaꜗ goˉte˜. Ji̱hˊko̱hꜘ moꜙsoꜙ të̱ë̱hꜗ.
15 Läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ maˊ hnɨɨꜙ heˉ ja̱ˉ, gaꜙläꜙchayꜙ chaˉmiihˉ kuuˊ läꜙko̱o̱ˉ maˊ hnɨɨyꜙ kihꜗ jwɨɨˉ ooꜙ. Ʉ̱ʉ̱ꜘ baˊ dsaˉta̱a̱yhˋ, kihꜗ heˉ läꜙgoyhꜙ jëëyꜗ heˉ wɨɨꜘ heˉ jäꜙ nëˊ kihˈ jwɨɨˉ ja̱ˉ mahꜗ kɨˊhooyhꜗ, 16 jäyhꜙ:
—Heˉ baˊ cheˉ jwɨɨ˜, jwɨɨ˜, Babilonia jwɨɨˉ jʉʉhˉ jeeˊ maˊ tä̱ä̱hˊ dsaˉ hi̱ˉ maˊ kë̱hˉ hmɨɨhˉ lino naˉka̱a̱h˜ gyʉ̱ʉ̱ꜘ lähˉ, maˊ naˉlë̱ë̱yˊ kya̱a̱hˊ kuˊnøøꜚ hiꜙ kya̱a̱hˊ läꜙjëꜙ ku̱u̱ˊ heˉ jnäꜘ naˊhñaahꜗ. 17 Jëëhꜘ, kya̱a̱hˊ ko̱o̱ˉ hor˜ baˊ maˉdsaꜗ läꜙjëꜙ kuuˊ heˉ maˊ chayˉ.
Hiꜙ gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ jʉʉˊ barco, hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ gaˊ hi̱ˉ maˊ gaꜙnääꜗ nehꜙ, kya̱a̱hˊ hi̱ˉ maˊ kooh˜ barco, hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ maˊ jmeeꜙ taˊ chaˊjmɨˉñeehꜚ gaꜙta̱a̱hˋ ʉ̱ʉ̱ꜘ baˊ, 18 jëëy˜ läꜙko̱o̱ˉ maˊ hwëëˉ ñeˊ maˊ kooˉ jeeˊ jwɨɨˉ ja̱ˉ. Gaꜙta̱a̱yhˋ gaꜙtooyhꜗ mɨɨhˊ, maˊ jäyhꜘ:
—Saꜙ chaˉ gaˊ jyohꜘ jwɨɨˉ heˉ laꜗ läꜙko̱o̱ˉ jwɨɨˉ jʉʉhˉ naˉ.
19 Läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ heꜘ gaꜙka̱ꜗ hløøˉ mahꜗ gaꜙhuuyꜗ lleyˊ hiꜙ gaꜙkɨˊ gaꜙhooyhꜗ, maˊ jäyhꜘ:
—Heˉ baˊ cheˉ jwɨɨ˜, jwɨɨ˜, jwɨɨˉ jʉʉhˉ naˉ. Gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ baˊ hi̱ˉ naˉhøøˉ barco chaˊjmɨˉñeehꜚ maˉläˉchayꜙ kuuˊ kya̱a̱yhˊ, kihꜗ heˉ chaˉ chaˉmiihˉ kuuˊ kihˈ jwɨɨˉ naˉ. Kya̱a̱hˊ ko̱o̱ˉ hor˜ baˊ maˉhe̱e̱ꜙ goˉte˜.
20 Läꜙjë̱ë̱ꜙ hnähꜘ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ gyʉʉhˈ jmɨˉgyʉʉꜙ, waˊ cha̱a̱hˉ hnähꜘ lluꜗ. Läꜙja̱ˉ kaˉlähꜘ hnähꜘ hi̱ˉ naˉjngëëˈ, hnähꜘ apóstole, hiꜙ hnähꜘ hi̱ˉ gaꜙngëëꜗ juuˈ kihꜗ dsaꜙ. Jëëhꜘ maˉte̱e̱hˉ Dio jwɨɨ˜ kihꜗ jwɨɨˉ naˉ hi̱ˉ gaꜙjmeehꜙ hnähꜘ.
21 Maˉngëëꜘ heˉ ja̱ˉ, ja̱a̱ˉ ángel hi̱ˉ chaˉ chaˉmiihˉ beꜘ kihꜗ gaꜙka̱yꜗ ko̱o̱ˉ mɨˈku̱u̱ˊ jʉʉhˉ, läꜙko̱o̱ˉ jʉʉhˉ chaˊtooꜗ kihꜗ moli̱i̱ˊ, gaꜙjwäyꜗ chaˊjmɨˉñeehꜚ mahꜗ gaꜙjäyhꜘ:
—Ja̱ˉbaˊ läꜙnaˉ, wɨɨꜘ hlaꜗ Babilonia jwɨɨˉ jʉʉhˉ, ji̱hˊko̱hꜘ moꜙsoꜙ läꜙjnäꜘ kaˉlähꜘ. 22 Moꜙsoꜙ läꜙnʉʉhꜘ hi̱i̱ˋ tu̱ˉ heˉ chooˈ chaˉmiihˉ sɨˊñeꜗ, niꜙ jñahꜘ gaˊ tëꜙ, niꜙ hi̱ˉ jʉʉꜙ luuꜘ hmaˉtaˉ, niꜙ hi̱ˉ jʉʉꜙ luuꜘ hooˊ moꜙsoꜙ läꜙcha̱a̱ˉ jeeˊ naˉ kyahꜗ. Niꜙ hi̱ˉ gaˊ hi̱ˉ jmeeꜙ waˊ heˉ cheˉ heˉ taˊ moꜙsoꜙ läꜙcha̱a̱ˉ. Niꜙ moli̱i̱ˊ moꜙsoꜙ hi̱i̱ˋ kaˉlähꜘ. 23 Niꜙ moꜙsoꜙ läꜙjnäꜘ jeˉ kihꜗ mɨˈsëꜗ jeeˊ naˉ kyahꜗ, niꜙ moꜙsoꜙ läꜙnʉʉhꜘ mɨɨhˊ kihˈ jmɨɨˊ jeeˊ dsaˉje̱e̱ꜘ gooˉ dsaˉ jeeˊ naˉ kyahꜗ. Jëëhꜘ, läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ maˊ dsaˉllaꜙ hmoohˊ jeeˊ naˉ kyahꜗ maˊ la̱a̱ˈ ka̱a̱hˊ kihˈ jmɨˉgyʉʉꜙ. Hiꜙ kya̱a̱hˊ jiˉnahˊ kyahˈ gaꜙläꜙga̱a̱ꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ läꜙka̱a̱ˉ hwaꜗ.
24 Jeeˊ jwɨɨˉ naˉ naˉbä̱ä̱hˋ jmaˉ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ gaꜙngëëꜗ juuˈ kihꜗ Dio kya̱a̱hˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ naˉjngëëˈ, hiꜙ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ gaˊ jñahꜘ hi̱ˉ gaꜙju̱u̱ꜗ läꜙka̱a̱ˉ hwaꜗ.