20
Ko̱o̱ˉ mil ji̱ˉñeˉ
Gaꜙjë̱ë̱nꜙ ja̱a̱ˉ ángel hi̱ˉ gaꜙjña̱a̱ꜗ gyʉʉhˈ jmɨˉgyʉʉꜙ, hi̱ˉ maˊ cho̱o̱hˉ jo̱ˉñeˈ kihꜗ tooˉ ñiihˊ kihˈ chaˊjeˉ, hiꜙ maˊ cho̱o̱yhˉ ko̱o̱ˉ caden˜ jʉʉhˉ. Gaꜙsa̱a̱yhꜗ Dragón, mɨɨhˉ hi̱ˉ maˊ cha̱a̱ˉ lloꜘjooꜗ heꜘ, ja̱ˉbaˊ hi̱ˉ che̱e̱ˉ hi̱ˉsaꜙllu̱ꜗ, hiꜙ che̱e̱ˉ bihꜗ Tanaˊ kaˉlähꜘ. Gaꜙhñu̱u̱hˉ dsihꜘ ko̱o̱ˉ mil ji̱ˉñeˉ. Gaꜙjwä̱ä̱ꜗ dsihꜘ nehꜙ tooˉ ñiihˊ kihˈ chaˊjeˉ, mahꜗ gaꜙjneyꜘ kweeˉ hoˊhaahˊ ja̱ˉ. Mahꜗ läꜙja̱ˉ, saꜙ yaˉhë̱ë̱yˈ miˉga̱a̱ꜙ gyihꜗ dsaˉ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ läꜙka̱a̱ˉ hwaꜗ läꜙji̱i̱hˈ dsë̱ë̱ꜗ ko̱o̱ˉ mil ji̱ˉñeˉ. Gaˊ maˉngëëꜘ ko̱o̱ˉ mil ji̱ˉñeˉ, jmeeꜙ biiꜗ che̱e̱yhꜙ miihˉ jmɨɨˊ.
Hiꜙ gaꜙjëënꜗ chaˉmiihˉ hmaˉsii˜, jeeˊ maˊ tä̱ä̱hˊ hi̱ˉ naˉngëˈ jwëˈ llaꜗ taˊ, heꜘ baˊ hi̱ˉ gaꜙku̱ꜘ dsaˉ lleˊ kwa̱a̱t˜ kihꜗ heˉ maˊ jmeeyꜙ juˈdsooꜘ kihꜗ Jesús hiꜙ kwa̱a̱t˜ kihꜗ juuˈ kihꜗ Dio kaˉlähꜘ. Saꜙ gaꜙjmä̱ä̱yꜗ jø̱ø̱hˈ jahꜘ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ naˊhøøꜘ heꜘ niꜙ he̱e̱hꜚ kiyhꜗ. Niꜙ saꜙ gaꜙkwayꜘ maˊ leꜘ lii˜ chaˊkyeyˈ, niꜙ maˉgooyˉ. Hi̱ˉ heꜘ gaꜙläꜙji̱i̱hˋ kaˉlähꜘ mahꜗ gaꜙjmeeyꜘ hihꜙ kya̱a̱hˊ Cristo ko̱o̱ˉ mil ji̱ˉñeˉ. Heˉ laˉ ja̱ˉ toˉnëˊ heˉ läꜙji̱i̱hˊ dsaˉ. Pero jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ gaˊ jñahꜘ hi̱ˉ gaꜙju̱u̱ꜗ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ kwa̱a̱t˜, saꜙ läꜙji̱i̱hˊ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱yhˊ. Gaˊ maˉdsë̱ë̱ꜗ ko̱o̱ˉ mil ji̱ˉñeˉ, ja̱ˉgaˊ läꜙji̱i̱yhˊ. Lluꜗ laꜗ kihꜗ hi̱ˉ të̱ë̱ꜗ läꜙji̱i̱hˊ toˉnëˊ, hi̱ˉ heꜘ naˉjngëëˈ. Le̱e̱yꜘ jmiˉdsaˉ kya̱a̱ꜗ Dio baˊ, hiꜙ kya̱a̱ꜗ Cristo kaˉlähꜘ, hiꜙ jmeeyꜗ hihꜙ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱yhˊ ko̱o̱ˉ mil ji̱ˉñeˉ. Hi̱ˉ heꜘ moꜙsoꜙ ju̱u̱yꜘ waˊraˉ gaꜙtëꜘ jeeˊ ju̱u̱ꜘ dsaˉ jeeˊ gaꜙtëꜘ to̱ꜗ ji̱i̱h˜.
Dsooꜗ hi̱ˉsaꜙllu̱ꜗ chaˊjeˉ jʉʉhˉ
Waˊraˉ gaꜙdsë̱ë̱ꜗ ko̱o̱ˉ mil ji̱ˉñeˉ, lä̱ä̱ꜘ Tanaˊ jeeˊ naˉjnëëˈ. Mahꜗ dsooyꜗ miˉga̱a̱yꜙ dsaˉ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ läꜙjëꜙ kye̱ꜘ kiihˋ jmɨˉgyʉʉꜙ, miˉgooyꜙ kihꜗ Gog kya̱a̱hˊ Magog, jø̱ø̱yhꜙ jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ, läꜙko̱o̱ˉ mɨˈsɨɨˊ heˉ chaˉ chaˊhooˊ jmɨˉñeehꜚ, mahꜗ dsaˉnääyꜗ jeeˊ hniiˉ. Läꜙka̱a̱ˉ läꜙjʉhꜗ jmɨˉgyʉʉꜙ gaꜙhwë̱ë̱yˉ, gaꜙnääyꜗ taꜙ jeeˊ jwɨɨˉ naˉjngɨɨˈ kihꜗ Dio heˉ tɨh˜ dsëyꜗ chaˉmiihˉ. Gaꜙta̱a̱yhˋ läꜙkuˊ läꜙji̱i̱ꜗ kihꜗ jeeˊ jwɨɨˉ ja̱ˉ mahꜗ te̱e̱yꜗ kya̱a̱hˊ. Hiꜙ gaꜙjyooꜗ Dio jeˉ gyʉʉhˈ jmɨˉgyʉʉꜙ mahꜗ gaꜙjë̱ë̱yꜗ goˉte˜. 10 Hi̱ˉsaꜙllu̱ꜗ hi̱ˉ maˊ miˉga̱a̱ꜙ dsaˉ gaꜙjwä̱ä̱ꜗ dsihꜘ chaˊjeˉ jʉʉhˉ jeeˊ kooˉ kya̱a̱hˊ azufre, jeeˊ hä̱ä̱ˊ jahꜘ la̱a̱ꜗ naˊhøøꜘ heꜘ kya̱a̱hˊ hi̱ˉ gaꜙjmeeꜘ juuˈ taˉjuuˈ. Jeeˊ ja̱ˉ jëëyꜗ wɨɨꜘ läꜙjmɨɨˈ läꜙhwëˈ gaꜙläꜙjëꜙ johꜘ jmɨɨˊ chaˉ.
Waˊraˉ gaꜙtëꜘ jeeˊ jmeeˈ Dio jwiz˜
11 Ja̱ˉgaˊ gaꜙjëënꜗ ko̱o̱ˉ hmaˉsii˜ jʉʉhˉ tøøˉ, hiꜙ gaꜙjë̱ë̱nꜙ hi̱ˉ maˊ gyaˈ nëˊ kihˈ. Gaꜙä̱ä̱hꜗ goˉte˜ gyʉʉhˈ hwaꜗ chaˊnëyˊ, moꜙsoꜙ gaꜙläꜙlii˜ goˉteˈ haˉ jeeˊ maˊ laˈ. 12 Hiꜙ gaꜙjë̱ë̱nꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ gaꜙju̱u̱ꜗ, läꜙjø̱hꜗ läꜙmähꜗ tä̱ä̱hˊ chaˊnëˊ Dio. Jeeˊ ja̱ˉ gaꜙnaꜘ jeˉ, hiꜙ gaꜙnaꜘ gaˊ jyohꜘ jeˉ jeeˊ naˉsɨɨˉ jmɨɨˉ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ naˊjnääꜘ kihꜗ Dio. Gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ naˉju̱u̱ˊ, gaꜙnøøꜗ taˊ kiyhˈ läꜙko̱o̱ˉ teꜗ heˉ naˉsɨɨˉ kiyhꜗ nëˊ jeˉ jeeˊ lleˋ läꜙjëꜙ heˉ gaꜙjmeeyꜘ. 13 Läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ gaꜙju̱u̱ꜗ chaˊjmɨˉñeehꜚ gaꜙhwë̱ë̱yˉ gaꜙta̱a̱yhˋ chaˊnëˊ Dio. Hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ naˉju̱u̱ˊ tä̱ä̱hˊ chaˊjeˉ gaꜙhwë̱ë̱yˉ gaꜙta̱a̱yhˋ chaˊnëˊ Dio. Läꜙja̱a̱ˉ läꜙja̱a̱ˉ gaꜙnøøꜗ taˊ kiyhˈ läꜙko̱o̱ˉ teꜗ heˉ gaꜙjmeeyꜘ. 14 Gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ naˉju̱u̱ˊ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ chaˊjeˉ gaꜙjwä̱ä̱ꜗ dsihꜘ chaˊjeˉ jʉʉhˉ. Heˉ ja̱ˉ laꜗ jeeˊ gaꜙtëꜘ to̱ꜗ ji̱i̱h˜ heˉ ju̱u̱ꜘ dsaˉ. 15 Hi̱ˉ saꜙ gaꜙjnøꜗ jmɨɨˉ kihꜗ nëˊ jeˉ jeeˊ naˉsɨɨˉ jmɨɨˉ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ naˊjnääꜘ kihꜗ Dio, gaꜙjwä̱ä̱ꜗ dsihꜘ chaˊjeˉ jʉʉhˉ.