22
Maˉngëëꜘ heˉ ja̱ˉ, hi̱hꜗ ángel heꜘ naˊheeyhˊ jnäꜘ ko̱o̱ˉ jmɨˉjʉʉhˉ, heˉ jmeeꜙ cha̱a̱ˉ dsaˉ. Jmɨɨˉ ja̱ˉ jë̱ë̱ˉ läꜙ jë̱ë̱ˉ waˊhuˉ, heˉ hyaˉ jeeˊ gyaˈ Dio kya̱a̱hˊ Borrego mähꜗ. Hiꜙ dsaˉngëëꜘ to̱ꜗdsaahˋ chaˊjwëꜗ kihꜗ jeeˊ jwɨɨˉ ja̱ˉ. Läꜙko̱o̱ˉ läꜙko̱o̱ˉ jwooˈ kihꜗ jmɨɨˉ ja̱ˉ, maˊ tø̱ø̱ꜘ hmaˉ heˉ jmeeꜙ cha̱a̱ˉ dsaˉ, heˉ hɨɨˉ gyaꜙto̱ꜘ nëëˈ mɨɨˈ, maꜙ ko̱o̱ˉ nëëˈ läꜙja̱a̱ˉ sɨhˉ. Kya̱a̱hˊ mooˉ kihꜗ hmaˉ ja̱ˉ, dsaˉhlä̱ä̱ꜘ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ jeeˊ ja̱ˉ. Jeeˊ ja̱ˉ moꜙsoꜙ läꜙchaˉ gaˊ lliꜘwɨɨꜘ. Dio kya̱a̱hˊ Borrego mähꜗ dsaˉta̱a̱yhˋ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱yhˊ hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ nʉʉhˊ kiyhˈ jmeeꜗ taˊheꜗ. Maˊja̱ˉ jë̱ë̱yꜗ Dio. Hiꜙ jmɨɨˉ kiyhꜗ naˉsɨɨˉ chaˊkyeyˈ. Jeeˊ ja̱ˉ moꜙsoꜙ läꜙchaˉ gaˊ hwëˈ. Moꜙsoꜙ jmeeꜙ biiꜗ naˉhi̱h˜ jeˉ, niꜙ jmëëꜗ kihꜗ hyooˉ, jëëhꜘ Dio Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ chooꜗ waˊjeˉ kihꜗ. Jeeˊ ja̱ˉ dsaˉta̱a̱yhˋ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱yhˊ mahꜗ jmeeyꜗ hihꜙ gaꜙläꜙjëꜙ johꜘ jmɨɨˊ chaˉ.
Maˉyaˉjä̱hꜙ jä̱hꜘ Jesucristo
Mahꜗ gaꜙjähꜘ ángel heꜘ sɨɨhꜙ jnäꜘ:
—Juuˈ laˉ saꜙ naˉhe̱e̱ꜚ, laꜗ juˈdsooꜘ goˉte˜. Heꜘ baˊ Dio Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ, hi̱ˉ gaꜙjøøꜗ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ maˊ ngëë˜ juuˈ kiyhꜗ, maˉche̱e̱yꜗ ángel kya̱a̱yꜗ mahꜗ miˉjnääyꜙ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ jmeeꜙ taˊheꜗ kiyhꜗ, läꜙjëꜙ heˉ jmeeꜙ biiꜗ leꜘ toˉcha̱hꜘ laˉ —gaꜙjähꜘ ángel.
—Hi̱i̱ꜚ jnäꜘ jä̱hnꜘ toˉcha̱hꜘ laˉ. Lluꜗ laꜗ kihꜗ hi̱ˉ høøꜙ juuˈ heˉ hlëëhꜙ kihꜗ heˉ naꜗ gaˊ leꜘ taꜙ chaˊnëˊ heˉ naˉsɨɨˉ laˉ —gaꜙjähꜘ Jesús.
Jnäꜘ Jwa̱a̱ꜚ maˉnuunꜗ hiꜙ maˉjëënꜗ läꜙjëꜙ heˉ laˉ. Maˉngëëꜘ maˉnuunꜗ hiꜙ maˉjëënꜗ, gaꜙju̱u̱hnˋ jnënꜙ hʉʉˊ tɨɨˊ ángel mahꜗ gaꜙjmä̱ä̱ꜙ jnihꜘ jø̱ø̱hˈ, hi̱ˉ maˉmiˉjnääˉ läꜙjëꜙ heˉ laˉ kinꜙ. Pero ángel heꜘ gaꜙsɨɨhꜙ jnäꜘ:
—Jëëˋ daˊ, taꜙ jmeeˉ läꜙnaˉ, jëëhꜘ kweeˉ baˊ la̱a̱nˈ kya̱a̱hˊ hneˉ jeeˊ jmeenˉ taˊheꜗ kihꜗ Dio kya̱a̱hˊ ø̱ø̱hˈ hneˉ hi̱ˉ ngëë˜ juuˈ kihꜗ Dio, hiꜙ kya̱a̱hˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ gaˊ hi̱ˉ høøꜙ juuˈ heˉ naˉsɨɨˉ jeeˊ laˉ. Jmeeˊ jʉʉhˉ kihꜗ Dio baˊ.
10 Hiꜙ gaꜙsɨɨyhꜙ jnäꜘ kaˉlähꜘ:
—Taꜙ hmäˉ läꜙjëꜙ juuˈ heˉ hlëëhꜙ kihꜗ heˉ naꜗ gaˊ leꜘ taꜙ haˊnëˊ heˉ naˉsɨɨˉ jeeˊ laˉ, jëëhꜘ maˉngooꜗ yaꜙjä̱hꜙ heˉ läꜙteꜗ juuˈ laˉ. 11 Hi̱ˉ hñaaˉ dsëꜗ, waˊ jmeeꜘ bihꜗ hñaaˉ dsëyꜗ. Hi̱hꜗ hi̱ˉ jmeeꜙ waˊ laˈ chaˉ laꜗ, waˊ jmeeꜘ bihꜗ kiyhꜗ. Hi̱ˉ jmeeꜙ heˉ lluꜗ, waˊ jmeeꜘ bihꜗ, hi̱hꜗ hi̱ˉ naˉjngëëˈ, waˊ naˉjngëëˈ bihꜗ.
12 —Hi̱i̱ꜚ jnäꜘ ja̱hnꜗ toˉcha̱hꜘ laˉ. Kye̱nˊ heˉ kwëëhnꜚ heˉ gaꜙtë̱ë̱ꜘ hyohꜙ läꜙja̱a̱ˉ läꜙja̱a̱ˉ haˉ ko̱o̱ˉ teꜗ taˊ heˉ maˉjmeeyꜘ. 13 Jnäꜘ heꜘ la̱a̱nꜗ läꜙko̱o̱ˉ hwëhꜘ A kya̱a̱hˊ hwëhꜘ Zeta, jnäꜘ heꜘ maˉla̱a̱nꜗ jä̱ä̱ꜗ ja̱ˉgaˊ nøøˈ jmɨˉgyʉʉꜙ, hiꜙ läꜙja̱ˉ, maꜙkeꜙ maˉdsa̱a̱ꜗ jmɨˉgyʉʉꜙ läꜙ maˉla̱a̱nꜗ ja̱ˉbaˊ —gaꜙjähꜘ Jesús.
14 Lluꜗ laꜗ kihꜗ hi̱ˉ gyih˜ saˊhmɨɨhˉ kihꜗ mahꜗ hyoyhꜙ jwëˈ kuyhꜙ mɨɨˈ kihꜗ hmaˉ heˉ jmeeꜙ cha̱a̱ˉ dsaˉ, hiꜙ läꜙja̱ˉ hyoyhꜙ jwëˈ dsaˉta̱a̱yhˋ taꜙ hoˊhaahˊ kihˈ jwɨɨˉ ja̱ˉ. 15 Pero gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ dsɨɨˉ jä̱ꜗ taꜙ kaˊhneꜚ, kya̱a̱hˊ hi̱ˉ jmeeꜙ jiˉnahˊ, hi̱ˉ mëꜘ hi̱ˉ ñʉʉhˉ hi̱ˉ ka̱a̱h˜ waˊ hi̱ˉ chaˉ hi̱ˉ, hi̱ˉ jngëëhꜙ dsaˉ, hi̱ˉ jmeeꜙ jʉʉhˉ kihꜗ dio hi̱ˉ naˉla̱a̱ꜚ ka̱a̱h˜ dsaˉ, kya̱a̱hˊ hi̱ˉ tɨh˜ dsëꜗ jmeeꜙ juuˈ taˉjuuˈ.
16 —Jnäꜘ Jesús maˉche̱e̱nꜙ ángel kya̱a̱nꜙ mahꜗ miˉjnääyꜙ läꜙjëꜙ heˉ laˉ kihꜗ läꜙka̱a̱ˉ gwahꜙ. Jnäꜘ la̱a̱nꜗ saˊju̱ˉ kihꜗ David, jnäꜘ la̱a̱nꜗ nʉʉꜘ høˈ hi̱ˉ kwaꜙ jeˉ jihˈgye̱hꜗ —gaꜙjäyhꜘ.
17 Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ kya̱a̱hˊ mëˊ Borrego mähꜗ jäyhꜘ:
—Ñaˉ.
Hi̱ˉ gaꜙnuuꜘ, waˊ jähꜘ:
—Ñaˉ.
Hi̱ˉ läˉki̱i̱ˉ dsëꜗ, waˊ jäyˉ. Hi̱ˉ hnøøꜗ hɨ̱hꜗ, waˊ hi̱yhꜘ jmɨɨˉ heˉ jmeeꜙ cha̱a̱ˉ dsaˉ, heˉ laˊ chaˉ goˉte˜.
18 Jnäꜘ jmeenꜙ dsooꜘ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ nuuˉ juuˈ heˉ hlëëhꜙ kihꜗ heˉ naꜗ gaˊ leꜘ taꜙ chaˊnëˊ, heˉ naˉsɨɨˉ jeeˊ laˉ. Cherˊmahꜗ hi̱ˉ gaꜙjmeeꜘ naˉdsë˜ gaˊ juuˈ läꜙko̱o̱ˉ lleˋ jeeˊ laˉ, të̱ë̱yꜗ läꜙjëꜙ heˉ wɨɨꜘ heˉ naꜗ gaˊ che̱e̱ˈ Dio läꜙko̱o̱ˉ naˉsɨɨˉ jeeˊ laˉ. 19 Hiꜙ cherˊmahꜗ hi̱ˉ gaꜙjñuuhꜗ juuˈ heˉ hlëëhꜙ kihꜗ heˉ naꜗ gaˊ leꜘ taꜙ chaˊnëˊ, heˉ naˉsɨɨˉ jeeˊ laˉ, läꜙja̱ˉ jñuuhꜗ Dio kaˉlähꜘ heˉ laꜗ he̱e̱yꜚ heˉ naˉsɨɨˉ jeeˊ laˉ. Jñuuyhꜗ kihꜗ chaahˈ hmaˉ heˉ jmeeꜙ cha̱a̱ˉ dsaˉ, hiꜙ läꜙja̱ˉ kaˉlähꜘ jñuuyhꜗ kihꜗ jeeˊ jwɨɨˉ naˉjngɨɨˈ.
20 Hi̱ˉ jmeeꜙ juˈdsooꜘ kihꜗ läꜙjëꜙ heˉ laˉ jäyhꜘ:
—Dsooꜘ baˊ, jä̱hnꜘ toˉcha̱hꜘ laˉ.
Waˊ laˈ läꜙja̱ˉ, neeꜗ, ñahꜚ Jesús Dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱nꜙ.
21 Läꜙjëꜙ heˉ lluꜗ heˉ laˊ kwaꜙ Jesús Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ, waˊ laˈ kya̱a̱hꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hnähꜘ. Waˊ laˈ läꜙja̱ˉ.