4
Kirisito ari ewi dongua finga yokamai kanom
Ena ne yokamai bei moiro “No yokamai Kirisito nuwi kokonan gan moimie. Yai Gumam gunom kam koma eke dere dungua i no yokamai noromie,” epe di fiyo!* Tai 1:7 Te kokonan kiapam beinga yokamai kanainga yai ta kokonan nokapu beiro “Na tai epe benaiye,” diro epe benangua mun fi towaimie. Epemere no Ari Wanopanom Kirisito kanungua no yokamai “Tai epe benapune,” diro epe benapunga mun fi norome. Ena ne yokamai bo te mangi ari yokamai bei moiro “Na kokonanam nokapu beipo kokonanam niki dongua beipo” diro ipu suwainga ne yokamai moingi tei dikeme. Te nanan “Na kokonanam i nokapu beipo niki dongua beipo” diro ipu suwaika ama na moiki tei dikeme. Te na kokonan beika mapunom di firo “Na kokonan nokapu beiye,” di fipa tai kan muruwo na kankeika ena Yai Gumam ka kori di narowambo di narekenambo i na fikeiye. Ari Wanopanom Kirisito tai kan muruwo kanunguai iran “Na kokonanam nokapu beipo niki dongua beipo” diro ipu si narowame. Ena iran epena kakom tei ne yokamai “Ari yokamai kokonan nokapu beimie,” di erekere te “Ari yokamai kokonan niki dongua beimie,” epe ama di erekenaimie. Okome no Ari Wanopanom unangua ka epe duwame. Yaromi uro tai kan muruwo ari nomanenomdi koi eke de einga i mari dowame. Te yaromi uro ari inokore eiro kokonan beinga mapunom muruwo ama i mari dowangoro ari yai opai muruwo kanaime. Ena kakom tei ari yai opai muruwo kokonan nokapu beingamere epe Yai Gumam “Ne tai nokapu benie,” epe di erowame* 1 Ko 3:8
Ne Yai Gumam gama yokamao, ne yokamai no surai mapunom bepunga firaro beinga na te Aporo beipika kam di ereiye. Te ne yokamai kam mapunom gore duwaro beinga iran na ka epe di ereiye. Yai Gumam kam mapunom “Ari suwo kanom akire di erekeiyo! Te ari suwo kanom ime de erekeiyo!” epe di noromba ne yokama ari suwo kanom akire dire te ari suwo kanom ime de ereinga “Nonon ari ori moipune,” ka ama epe dinga iran i na ka di erowaiye. Ari yokamai “Ne yokamai ari ori moimba ari yokamai muruwo koro koro moinga ari ori moikeime,” epe di fikeime. Ma deiyo! Ne yokamai tai kan muruwo ako neinga Yai Gumam eromie. Yai Gumam erongua ena iran ta bengoro ne yokamai “No nonon bei moiro taikan muruwo ako nopune,” di firo nenen kanom towane akire dime?* Ro 12:6 8-9 Te na epe di fiye. “Yai Gumam bei moiro ‘Ari yokamai no Yesu nowi dongua fupunga yokamai kanom akire dikenaime,’ diro ena mapunom epe bei norome. Ari yokamai furo ‘Ari suwo ei gorapune,’ diro endire furo ari munmane kuku boinga akaiyom tei fure yokamai maponomdi tei deingoro ena yokamai toren ekaningamere epe Yai Gumam nondire ari ama no gere winga yokamai mounomdi tei engoro ena kamundi nuwi kokonan gan te mangi ari muruwo nokanime,” epe di fipa ne yokamai ka ta epe di fime. “No Korin ari yokamai Yai Gumam tai norongua muruwo mora ipune. No tai ta ikenapune. Te no yokamai fu Yai Gumam ari kiapanom bei erongua akaiyom ikai mora furo ari mokopunga yokamai moipunba no Yesu nowi dongua fupunga yokamai ama kuime,” ne yokamai epe di fime. Ne yokamai ari mokoinga yokamai moraingere ena ne yokamai te no yokamai gere ari kiapanom bei erowapunga mun firaipa ne yokamai ari mokoinga yokamai kawom moikeime.* Rew 3:17-18 * Ro 8:36; Ip 10:33 10 Te no yokamai Kirisito kokonan bepunga ari yokamai “Nonon du dime,” diro wia goi noreimba ne yokamai “No te Kirisito gere moipunga ena mapunom finga ari moipunie,” epe di fime. Te ari yokamai “Nonon yoporam boi moikeime,” epe dimba ne yokamai “Nonon yoporam boi moipune,” epe di fime. Te ari yokamai no kanom ime deimba ari ne yokamai kanom akire di ereime.* 1 Ko 3:18 11 Komari te epena ama no Kirisito kokonan bei moipunga kakom tei no yokamai meran goiro te nuwi ama goipune. Te no gai firapunga dikeme. Yokamai no noimie. No iki kei fanapunga dikeme.* 2 Ko 11:23-27 12 Ena no yokamai kokonan ipun dongua bepune. Te ari yokamai bei moiro ka niki dongua no yokamai di noreingoro ena no yokamai bei nokapu de eropune. Te yokamai uro no yokamai bei niki de noreingoro no ekan dopune.* Ap 18:3; 2 Te 3:8; Mt 5:44 13 Te ari no yokamai kanom ka singoro no ka wira wira diro di eropune. Komari te moi uro epena ama ari yokamai “No yokamai man kuwanom epemere moimie. No kanom mokokeme,” epe di fi noreime.
14 Ena no yokamai bei moiro “Ne yokamai gai goraime,” diro munom ganom i boi erekepunie. Tamanume. Na ganama mun fi ereika moingamere epe ne yokamai moinga iran “Ne yokamai tai niki dongua beikenaime,” diro munom ganom i boi eropune. 15 Ari munmane u ne yokamai moingi tei uro Kirisito gunom kam nuwi si ereimba ne yokamai nenoma munmane moikeime. Koma na gunom kam di mari de ereikoro ne yokamai Kirisito Yesu fi ki si teinga ena nenom moinguamere epe nanan towane ne yokamai nenom moiye* Gar 4:19 16 Ena iran “Na wan moikamere epe ne yokamai wan moiyo!” epe di mari de ereiye* 1 Ko 11:1; Fir 3:17; 1 Te 1:6 17 Ena ne yokamai epe wan moraro benainga na yai Timoti awi ne yokama moingi tei dowaiye. Na kamun gunom kam di mari deika yaromi Yesu fi ki si tongua ena na wanam epemere moimie. Na denam minam yaromi mun fi teiye. Te yaromi no Ari Wanopanom Kirisito kokonan nokapu beme. Ena yaromi fu ne yokamai moingi tei furo na Kirisito Yesu kam mapunom ire gore dika kam i di erowame. Te na fu Yesu fi ki si teinga yokamai moingi moingi tei furo ari ka nuwi si ereika kam i ne yokama ama di erowame.* Fir 2:19-22 18 Te ne yokama suwo koropane “Nonon towane ari wanopanom moipune,” diro te “Pauro kuri fi norero u no moipungi tei kuname,” ama epe di fimba 19 no Ari Wanopanom “O,” duwangua na fu ne yokamai moingi tei kene kene eiro unaiye. Unaika na ari “No ari wanopanom moipune,” dinga yokamai ekanaipa ka duwainga fikenaiye. Tamanume. Na uro kanaika yokamai Yai Gumam kokonanom yoporam boire beimbo ka towane dimbo na uro kanaiye.* Ap 18:21 20 No yokamai ka towane duwapunga Yai Gumam ari kipanom bei erowangua kakom i kuname. Ma deiyo! No yokamai yoporam boiro kam mapunom di mari dowapunga ena Yai Gumam ari kiapanom bei erowangua kakom i uname* 1 Ko 2:4 21 Ena na ne yokamai moingi tei unaika na kanam dika i gore dikenainga ena kura kam di erowaiye. Na unaika na kanam dika gore duwainga na denam minam ne yokamai mun fi erere kura kam di erowaika faikeme. Na ka torae di erowaiye? Nen moingi tei dume.

*4:1: Tai 1:7

*4:5: 1 Ko 3:8

*4:7: Ro 12:6

*4:8-9: Rew 3:17-18

*4:8-9: Ro 8:36; Ip 10:33

*4:10: 1 Ko 3:18

*4:11: 2 Ko 11:23-27

*4:12: Ap 18:3; 2 Te 3:8; Mt 5:44

*4:15: Gar 4:19

*4:16: 1 Ko 11:1; Fir 3:17; 1 Te 1:6

*4:17: Fir 2:19-22

*4:19: Ap 18:21

*4:20: 1 Ko 2:4