^
1 Pita
Ari yokamai “Tokoi u mari napune,” diro kiapam bei moime
Ari yokamai moi yo tere morainga kam
Yai Gumam gama yokamai yo tongua ari moimie
Yai Gumam Nuwi Kokonan Gan Yokamai moi teimie
Kirisito gam kipi kaingua inguamere epe Yai Gumam gama yokamai ganom kipi karangua inaime
Ari yai opai yokamai kau einga kam
Yai Gumam gama yokamai mapunom nokapu beimba yokamai kipi kaingua mapunom erowainga kam
Yai Gumam ka dungua dourom borainga kam
Yai Gumam gama yokamai bei moiro arinoma towane towane nuwi kokonan bei erowainga kam
Yesu gama yokamai ganom kipi kaingua ama firaime
Ari moi koma deinga yokamai bei moiro Yai Gumam nonoma sipsip yokamai kiapanom beinga kam
Ka koropane