13
Korin ari yokamai Yai Gumam fi ki si towaro beinga Pauro ka di mari de erome
Ena koma eken surai na u ne yokamai moingi tei uka ena epena na tokoi u ne yokamai moingi tei unaika kenom beiye. Te Yai Gumam kam mapunom i epe dume:
Nenta kou kou enangua ena yai surai bo suraiye kou kou engua kanere ena giranom towane enainga ena “Yaromi kou kou emie,” dinga kawom dime.
epe dume.* 2 Ko 12:14; Mt 18:16; 1 Ti 5:19 Ena ne yokamai nomanenom si awa tekenainga na ka kori epe mere di erowaiye. Te koma eken surai na ne yokamai gere moipunga na “Ari bianom beinga yokamai kan de erekenaipa kupa einaiye,” di ereiye. Ena epena na bei moiro ne yokamai moingi tei na moikeikai ka koma dika kam i tokoi di erowaiye: “Na dere inako dero ne yokama moingi tei unaikai na ari koma bianom beinga te ari okome bianom beinga yokamai kan de erekenaipa kupa einaiye,” epe tokoi di ereiye. Ena ne yokamai “Kirisito na ka di naronguamere na ne yokamai epe di erome,” duwaro beinga ari bianom beinga yokamai kan de erowaiye. Kakom tei na ka kori ne yokamai di erere kipi kokonan erowaiye. I epemere Kirisito ka kori di erowame. Ne yokamai “Na yoporam boire ka kori no yokamai di norekename,” di fikeiyo! Kawom na yoporam boiro ka kori di erowaiye. Te Kirisito goingua kakom kawom Kirisito yoporam boikengoro eri yoro bakomdi tei si goimba tokoi arongua kakom Yai Gumam yoporam ori wom boingua tongoro moimie. Ena Kirisito yoporam boikenguamere no yokamai epe yoporam boikepunba Yai Gumam yoporam boinguai no yokamai norongoro ena no te Kirisito gere ama moiro kokonan bei eropune.* Fir 2:7-8
Ena ne yokamai kakom kakom Kirisito fi ki si teimbore fi ki si tekeime? Denom minom fi kenom beiyo! Ena ne yokamai “Kirisito Yesu no yokamai denom minomdi ikai koi moimie,” di fikenainga ena ne yokamai fi ki si teinga i faikeme.* 1 Ko 11:28 Faikemba ne yokamai mora firainga no yokamai denom minomdi bei nokapu dere kan nokapu kenom bepunga ena Kirisito kawom fi ki si topune. Ena Yai Gumam ne yokamai akire di erowangoro tai niki dongua mapunom i beikenaro beinga no yokamai ka make ei topune. Ena ari yokamai no yokamai kokonan bepunga kanere “No yokamai Kirisito fi ki si teime,” duwaro beinga no yokamai ka make eikepunba ne yokamai yo tongua mapunom benaro beinga ka make epune. Te ne yokamai yo tongua mapunom benaimba ari yokamai no yokamai kanere “No yokamai fi ki si tekeime.” duwainga i faname. Kawom, no yokamai tai kawom dinga tarom i ime dowapunga faikemba no yokamai ka kawom dingai akire diro kokonan ipunie.* 1 Ko 13:6 Ena no yokamai u ne yokamai moingi tei ure yoporam boiro kupa eikenapunga te ne yokamai yoporam boiro mapunom nokapu benainga ena no yokamai mun firapunie. Ena no yokamai bei moiro “Ne yokamai erowai tero yo tongua mapunom benaime,” diro ka make ei topune. 10 Te na kura kam ne yokamai di erowaro beika Ari Wanopanom yoporam boingua na narekeme. Tamanume. Ne yokamai fi ki si teinga mapunom mokonaro bengua narome. Ena iran na u ne yokamai moingi tei unaika kakom Ari Wanopanom yoporam boingua narongua na kura kam ne yokamai di erekenaro beika epena na akai ta moika munom i boi ereiye.* 2 Ko 2:3-4; 10:8
11 Ena, arinamao, na ka munom boi ereika i mora goume. Ena ne yokamai erowai tere yo tongua mapunom beingi tei yo tere wan moiyo! Te na ka di ereika fi goi iyo! Te ne yokamai nomanenom towane eire moiyo! Te ne yokamai nenen kura kamui boikeiyo! Ne yokama epe morainga ena Yai Gumam mun finga mapunom kapakom te gore amine einga mapunom kapakom yaromi u ne yokamai moingi tei ure towane moimie.* Ro 15:33 12 Te ne yokama Yai Gumam gama ari emenoma yokamai kanere kurere ka nokapu di ereiyo!* Ro 16:16 13-14 Te Yai Gumam gama yo tere na gere moinga yokamai muruwo “Ne yokamai moi deimio?” di ereime.
Ena Ari Wanopanom Yesu Kirisito bei nokapu de erowangoro Yai Gumam dem miriyomdi mun fi erowangoro te Yai Gumam Murom Sumuna u ne yokamai moingi tei ure nomanenom towane ename. Mora epe.

*13:1: 2 Ko 12:14; Mt 18:16; 1 Ti 5:19

*13:4: Fir 2:7-8

*13:5: 1 Ko 11:28

*13:8: 1 Ko 13:6

*13:10: 2 Ko 2:3-4; 10:8

*13:11: Ro 15:33

*13:12: Ro 16:16